Son Yazılar

Pozitivist Sosyal Felsefe ve Evrimci Din Kuramları

Din Sosyolojisi adına yapılan ilk çalışmalar, evrimci ve pozitivist bir anlayışa sahiptir. İlk kuramcılar, dini hayatın kökenlerini tamamen ilkel kabilelerin din anlayışları üzerinden değerlendirmişler, modern toplumlarda mevcut olan dini tecrübeye, ilkel din anlayışlarının evrimleşmiş halleri olarak yaklaşmışlardır. >> Augoste Comte’un (1798-1857) Pozitivist Din Kuramı >>…

İslam ve Akıl Tartışmaları

Modernist düşüncenin en büyük yanılgısı, doğası gereği farklı bir paradigma içinden hayatı değerlendiren modernliğin kavramları üzerinden İslam’ı değerlendirmelidir. Kadın-erkek eşitliği, miras bölüşümü, şahitlik gibi konulara modern paradigmanın parametreleri ışığında baktığımızda çelişkinin olması kaçınılmazdır. “İslam akıl dinidir.” mottosu mesela. Burada genel olarak İslam’ın pozitivizm ve rasyonalizm…

Vergi Tarifeleri Nelerdir?

Türk vergi sisteminde vergi matrahları gelir, servet (miras,bağış vs.) ve harcamalar (tüketim) üzerinden alınmak üzere üç ana sınıfta değerlendirilir. Gelir kalemine örnek olarak gelir ve kurumlar vergisi, servet kalemine örnek olarak veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi; harcama kalemine ise KDV, ÖTV,…

Din Topluma Nasıl Etki Eder?

Din, topluma ne zaman etki ediyor? Toplum dine ne zaman etki ediyor? Ve bunun bir ölçüsü var mı? Var. Fakat şunu söylemek lazım. Tabii ki dinin toplum yaşantısına etkisi, geleneksel toplumlarda daha fazladır. Eski toplumlarda daha fazladır. Buradaki dinden kastım, semavi dinler değil; din diye…

Kızıl Elma Nedir? Kızıl Elma Ülküsü

Eminim uzun zamandır sürekli duyduğunuz ikili kelime bu: Kızıl elma. Büyülü bir sözcük gibi duruyor değil mi? Peki nedir, ne demektir, neyi işaret etmektedir Kızıl Elma? En son Afrin’e giden bir mehmetçiğin muhabirin ‘İstikamet neresi?‘sorusuna ‘Kızıl elmaya!‘ diyerek verdiği cevabtan sonra yeniden akıllara geldi bu…

Uyuşturucu Bağımlılığı ve Tedavisi

Yaşadığımız çağın geçim derdinden bile ön sıralara taşıdığı bir bela… Uyuşturucu… 2000’li yılların başında ulaşmanın, tedarik etmenin neredeyse imkansız olduğu zamanları hatırlıyorum. Bırakın uyuşturucuyu alkolün ve sigaranın bile hoş karşılanmadığı yıllardı. Samimi insan ilişkilerinin olduğu, bireylerin kan bağı olmadan bile birbirini uyardığı böylelikle kötülük yapmanın…

ALES Nedir? Kimler Girebilir?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı), akademik kadrolarda kariyer planı yapanların ve yüksek lisans yapmayı planlayan öğrenci adaylarının girmesi gereken bir sınavdır. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere iki dönemde yılda toplam iki sınav yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan bu sınav 2018 yılında e-ALES olarak…

Yüzmenin Anlamı, Tarihçesi ve Faydaları

Yüzme, sağlıklı bir yaşamda büyük ölçüde önemli rol oynamaktadır. Yüzmenin insan üzerindeki faydaları saymakla bitmez ki en çok rağbet gören; en çok yapılması istenen ve tavsiye edilen spor dallarından biridir. Yüzmenin anlamı neredeyse herkes tarafından bilinir. Kol ve bacaklarımızla su yüzeyinde çeşitli hareket ve tekniklerle ilerlemek…

İlahiyat, Din Bilimi ve Din Sosyolojisi

Tarih boyunca insanlar, dini inanç ve ibadetlerin yanında kendi uygulamaları üzerinde düşünmüş ve felsefe, ilahiyat gibi ilmi disiplinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte sosyolojik düşünme ile teolojik ya da felsefi düşünce arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bir ilahiyatçı, mensup olduğu din üzerinden, dinin va’z…

Vergi Yansıması

Vergi mükellefi üzerine vergi borcu düşen gerçek ya da tüzel kişilerdir. Mükellefler harcanabilir gelir seviyelerinde azalma olmaması için ya da mevcut refah seviyesini koruyabilmek  adına vergisel yükümlülüklerini verginin yapısına ve piyasa mekanizmasına bağlı olarak üretim ila tüketim süreci içinde kendisinden önce ya da kendisinden sonraki…

ankara web tasarım