Son Yazılar

Sözleşmelerde Damga Vergisi

Sözleşmeler belli bir parayı ihtiva etmesi durumunda Damga Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olmaktadır. Sözleşmelerden alınan bu vergi nispi vergidir. Yani sözleşmede geçen bedel üzerinden kanunda belirtilen oranlarda hesaplanır. Damga Vergisi ne zaman tahakkuk eder? Ne zaman ödenir? Damga Vergisi, Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlenmesiyle…

Amasya Şehzadeleri

Osmanlı Devleti müfredatımızda anlatıldığı gibi sadece savaşların, fetihlerin ve antlaşmaların yapıldığı bir medeniyet değildir. Osmanlı Devleti içinde pek çok kültürü barındıran ve önümüze büyük bir tarih geçmişi sunan harika bir medeniyet mozaiğidir. İşte bu medeniyet zenginliğinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu şehirlerinde etkileri vardır. Osmanlı’da nasıl…

Rastgelelik Nedir? Rastgelelik Kuramı

“Rastgele” sözcüğünün ‘gelişi güzel, seçmeden’ gibi anlamları vardır. Bu sözcükten türemiş ve bir kurama verilmiş isimdir. Rastgelelik, kısaca öncesi ve sonrasındaki belirsizliğin ve de tekrarın olmadığı olgunun kendisidir. Eşit şartlar içerisinde bir olgu ve olayın seçimsiz, mantık yürütülmeksizin oluşması, vuku bulması halidir. İngilizce karşılığı; “Randomness”…

Robot Teknolojisi

Robot terimi Çek yazar “Karel Capek” tarafından yapılmış “Rossum’un Evrensel Robotları” adlı oyundan gelmektedir. İlk kez 1921’de duyulmuştur. Yazar, zorlu ama zorunlu iş anlamına gelen “Robata” sözcüğü ile işçi ve emekçi manasına gelen “Robotic” sözcüğünü birleştirip, “Robotic” sözcüğünü türetmiştir. Türetme olan bu sözcük, Isac Asimov’un…

Rüya ve Gerçeklikler

Her insan ve hatta hayvanlar rüya görmektedir. Değişik tür ve özellikte hayvan üzerinde yapılan deney ve gözlemler doğrultusunda hayvanların da rüya gördüğü saptanmıştır. Hayvanların da uyku sırasında beyin dalgalarının olduğu bilimsel kanıtlanmıştır. İnsanlar da hayvanlar gibi bezer işlevsellerde uyku esnasında beyinsel dalgalanma geçirmektedir. Tüm bu…

-krasi Takısı ve En Çok Kullanıldığı Kelimeler

Bu yazımızda “-krasi” takısının Etimolojik kökeni, dilimize gelişi ve bu takı ile türetilen kelimeleri ele alacağız. Sona eklemeli bir takı olan -krasi, belli bir yönetim, iktidar veya nüfuz biçimini ifade etmektedir. Etimolojik kökenine baktığımızda birçok kelimede olduğu gibi yolumuz Latinceye çıkmaktadır. Bu kelime Latince “kratia”…

Talas Savaşı, Nedenleri ve Sonuçları

Bildiğiniz gibi biz Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Hatırlayacağınız üzere öğretim kurumlarımızda Türk Tarihi Orta Asya’yla birlikte başlar. Orta Asya’nın neresi olduğu, çevresinde nelerin olduğu ve hangi uygarlıkların olduğu anlatılır. Yine orada boylar halinde yaşadıktan sonra kurduğumuz devletler ve Çin ile olan mücadelelerimiz anlatılır. Evet,…

Rüya Nedir? Rüya Hakkında Bilinmeyenler

Rüya, kelime anlamı olarak gerçekleşmesi imkansız durum ve olgudur. Aynı zamanda çok etkilenmek, arzulamak ve korkmak gibi manalara da gelir. Köken bakımından “Rüya” sözcüğü Arapça olup, İngilizcede “Dream”, Almancada “Träum” ve Türkçede ise “Düş” karşılıkları vardır. Rüyalar, toplum ve kişilere göre farklı anlam ve özelliklere…

Ritzer’de Birbirine Geçme ve Tüketim Manzaraları

Şu an Maryland Üniversitesi (Amerika), Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olan George Ritzer’in, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek adlı kitabında ‘birbirine geçme‘ ve ‘tüketim manzaraları‘ kavramsallaştırmalarına kısaca değinmek istiyorum. Birbirine geçme, Ritzer’in tüketim kültürünü (özellikle Amerika’da) açıklamaya yönelik kullandığı temel kavramlardan biridir. Ritzer, birbirine geçmeyi şöyle tanımlamaktadır; ‘Birbirine geçme…

ankara web tasarım