Son Yazılar

Dev Arama Motorları

Arama Motoru, internette (bilgisunar) aranan verinin bulunmasına yardımcı bilişim yazılımı veya ağ sitesidir. Her tür bilgi, içerik ve kaynağın araştırılmasına vesile yazılımlardır. Bilinen 3 yaygın kullanılan arama motoru; Google, Bing ve Yandex’tir. Google: Amerika kökenli en gelişmiş ve geniş çapta hizmet sunan özgün arama motorudur.…

Dondurmanın İcadı

Dondurmanın buluşuna ilişkin bazı rivayetler vardır. En güçlülerden birisi Roma İmparatoru Neon’un icat ettiğidir. Ancak bazı bulgular, milattan önce 4. Yüzyıla dayandığını fakat Mezopotamyalılarca M. Ö. 2000 yıllarında buz evlerinin kullanıldığına ilişkin sağlam kanıtlar da mevcuttur. Bu nedenle dondurmayı icat edenler arasında Mezopotamyalılar da vardır.…

Bir Başka Ömer Halisdemir: Çerkes Hasan Paşa

Dostlar bugün ülkemizin yaşadığı en uzun gecenin ikinci sene-i devriyesi. Yani hepinizin bildiği gibi bugün 15 Temmuz destanının yaşandığı gündür. Üstünden iki yıl ve hatta yıllar geçse de unutulmayacak ve milletin hafızasında her daim kalacaktır. Milletimiz tarih boyunca gerek Osmanlı dönemi olsun gerek Cumhuriyet dönemi…

Sınav Sistemi Değişikliği ve Öğrenci Psikolojisi

Türkiye’de ortaöğretime ve yükseköğretime geçişlerde merkezi sınavların etkilerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ‘sınav odaklı’ bir eğitim sistemi hakim olduğu için; hâliyle öğrencilerin geleceklerini inşa etmelerinde, merkezi sınavların psikolojik olarak öğrenci bünyesinde yaşattığı durumları da dile getirmeden edemeyiz. Özellikle liseye geçiş dönemindeki öğrencilerde hem psikolojik hem de…

Dünya Takvimleri

Takvim, zamanın yıllara, aylara, haftalara ve günlere göre ayrılarak biçimlendirildiği, planlamaların kurgulandığı çizelge ve yöntemdir. Dünyada birden fazla kullanılmış ve kullanılmakta olan takvim çeşidi vardır. Kimisi güneşi veya ayı esas alırken, kimisi de tabiat olaylarını yahut bölgesel bazı vakaları esas almaktadır. Bilinen ve en yaygın…

Dünyanın En Yaygın Dinleri ve Öğretileri

Din, insanların kutsal atıflarda ve ilahi betimlemelerde bulunduğu inanç sistemidir. Dünya üzerinde tam manada dinlerin sayısını belirlemek mümkün olmayıp, 25’den çok daha fazla sayıda dini inanış olduğu kesindir. Bütün dinlerde ortak gaye göz önüne alındığında insanlara bir hayat tarzı ve dünya görüşü sunmak, insanları toplamak…

Ejderhalar Gerçekte Yaşadı Mı?

Ejderha, birçok uygarlığın mitoloji ve efsanelerinde yer almış fantastik bir canlı olarak tasvir edilmiştir. “Ejderha” sözcüğü İngilizce ve batı dünyasında “dragon” Germenlerde; “Drachen” olarak nitelendirilmiştir. Arapça’da ise “Tanin” olarak adlandırılmıştır. Ağzından ateş püskürten canavar olarak bilinir. Eski Türkçede ise “Evren” ismi verilmiştir. Fiziki ve huysal…

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Obsesyon (takıntı), kişi istememesine rağmen aklına gelen, onu rahatsız eden fakat aklından çıkaramadığı düşüncelerdir. Kompülsiyon ise kişinin obsesyonlarını engellemek amacıyla mantıksız olduğunu bilmesine rağmen sergilediği davranışlardır. Örneğin; kişinin kapıyı kilitleyip kilitlemediği ya da ütünün fişini çekip çekmediği konusunda şüphelenmesi obsesyon; sürekli defalarca kapının kilidini ütünün…

Toplumsallaşma ve Din

Toplumsallaşma, sosyoloji, antropoloji, psikoloji ve siyaset-bilimciler tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Antropologlar, kültüre girme olarak tanımlarken; psikologlar, bireysel gelişimin çeşitli yönleri üzerinde durmuştur. Siyaset bilimciler, siyasal davranışların gelişmesi yönüne bakarken, sosyologlar ise bireyin sosyo-kültürel ortama uyumunu düzenleyen kişisel özelliklerin edinilmesi olarak tanımlamıştır. Toplumsallaşmanın en önemli iki…