Son Yazılar

Vergileme İlkeleri ve Vergi-Kültür İlişkisi

Vergi meselesi asırlardır konuşulagelen bir hadise olup sistemsel ve modern vergileme sürecinin Orta çağın sonlarına doğru başladığını söyleyebiliriz. Günümüzde bile hala gündemini koruyan verginin amaç ve konusu ne olmalı sorusu yıllarca ateşli tartışmalara sahne olmuş, mevzuatın daha anlaşılır ve sade hale getirilmesi, hangi kazanç türünün…

Hasan Hanefi ve Cabiri Arasındaki Liberalizm Tartışması

Hasan Hanefi ve Cabiri çağdaş İslam düşüncesinin en seçkin düşünürlerindendir. İkili arasında “Liberalizm İslam dünyasında başarılı oldu mu?” konusu etrafında bir tartışma yaşanır. Hasan Hanefi, Mısır örneğinden yola çıkarak “Liberalizm Mısır’da başarılı Olamadı” aslı bir makale yazarken, Cabiri tartışmaya “Liberalizm Fas’ta Başarılı Oldu” makalesiyle katılır.…

Din ve Toplum Etkileşimleri

Dinler tarih boyunca hiçbir zaman bireyin içinde yaşayan öznel bir tecrübe olarak kalmamış, toplumla ilişkiye girerek çeşitli toplumsal şekil ve davranış kalıpları ortaya çıkmıştır. Dinler, toplumda bütünleştirici bir rol oynamıştır. Wach, dinin bütünleştirici rolünün, toplumsal ihtilaf ve kargaşa yaratıcı rolünden daha baskın ve belirgin olduğunu…

Eminevim Otomotiv

Eminevim Otomotiv Ankara Sincan Eminevim otomotiv sistemi hakkında ihtiyaç duyduğunuz bilgiye buradan ulaşabileceksiniz. Değerli okuyucularımız gün geçtikçe sizleri basit ve  anlaşılır makalelerle en doğru bilgiye ulaştırmaya devam ediyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki firmayla herhangi bir ticari bağlantımız yoktur. Kendi fikirlerimizi siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. Şahsen…

Cari Açık Nedir?

Ülkemizin ve tüm dünya ülkelerinin en büyük ekonomik sorunu cari açık. Ülkemizde bilen bilmeyen herkes cari açıktan dem vurur. Cari açık, ödemeler dengesinin alt başlığı olan cari işlemler dengesinin konusudur. Cari işlemler içerisinde mal ve hizmetler birlikte takip edilir. Yani sadece alıp sattığımız mallar değil,…

El-Bîrûnî | Çağa Işık Tutan Bilim İnsanları Serisi -2

Bismillâhirrahmanirrahim “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın kudreti her şeye yeter.” “Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklını iyi kullananlar için (yol gösterici) belgeler vardır.” “O akıl sahipleri ki, ayakta, otururken ve yatarken Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratışlı…

Şanzıman Nedir? Şanzıman Çeşitleri Nelerdir?

Şanzıman Nedir? Ne Anlama Gelir? Şanzıman, motordan baskı balata aracılığıyla aldığı gücü ve hareketi istenilen ölçü tork değerinde diferansiyele veya şaft kısmına ileten dişli kutusuna verilen isimdir. Esasında bu kelimenin aslı Fransızca ‘changement‘ kelimesidir ve ‘şanjman‘ diye okunur. Ancak zamanla bunun okunuşu ‘şanzıman, şanzuman’ gibi…

Sosyolojik Din Tanımları

Din, insanlığın her döneminde, hayatın her alanında varlığını hissettirmiş ve geçmişte olduğu gibi bugün de insanlara güçlü sosyal karakterinden dolayı bir ‘yaşam tarzı’ ve ‘kimlik’ imkanı vermiş bir sosyal fenomendir. Bu yazımızda din olgusunun, dinin kendi kendisini tarif eden tanımlarını değil; sosyoloji disiplini açısından ‘neliğini’…

10 Kasım Tartışmaları

10 Kasım tartışmaları bir yandan resmi ideoloji, bir yandan Kemalizm, diğer yandan Ak Parti ile Kemalizm arasında ilişki tartışılmaya başlandı. Hiç kuşkusuz bu tartışmanın en önemli aktörü Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bundan dolayı Atatürk’ün dayandığı düşünsel alt yapıyı iyi bilmek gerekir. Atatürk’ün düşünsel sistemini anlamlandırmak için…

ankara web tasarım