Son Yazılar

Çevre Kirliliği

Çevre kirliliği tüm insanları ciddi şekilde rahatsız eden olumsuz bir durumdur. Çevre kirliliği sadece çöplerin verdiği kirlilik değildir. Örneğin gürültü kirliliği de bir çeşit çevre kirliliğidir. Önemli bir sınavda sizi olumsuz etkileyebilecek şiddetli sesler çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği doğada yaşayan canlı varlıklara zarar verebilecek bir…

Pedofili Nedir? Çocuklarınızı Nasıl Korursunuz?

Son zamanlarda oldukça sık yaşanan, acı verici üzücü bir o kadar da iğrenç olaylardan dolayı bu yazıyı yazarak anne babaları pedofili hastalığı halk diliyle “sübyancılık” hakkında bilgilendirmek istedim. >> Pedofili Nedir? >> Pedofilik Kişilerin Özellikleri >> Çocuklarınızı Koruyun! Pedofili Çok Yakınınızda Olabilir! >> Alınacak Önlemler Nelerdir?…

Tarihi Moğol İstilası

Tüm dünyaya zamanında uzun bir süre korku salmış bir medeniyetin tüm dünyaya yayılan istilası, doğudan batıya birçok alanda değişim ve şekillenme sağladığı gibi, büyük çapta kültürel ve toplumsal yok olmaya da neden oldu. 13. Yüzyıla kadar tarih sahnesinde bir değeri ve önemi olmayan bir topluluğun…

Telefonun Zararları

Günümüzün en büyük ayrılmaz parçası olan telefonlar sundukları kolaylıkların yanında insan sağlığı için de ciddi zararlara neden olmaktadır. Beyin ve beden sağlığına, sosyal hayata birçok zararı olduğu bilim adamlarınca kanıtlarla ortaya konuldu. En belirgin zararları ise beynin ciddi düzeyde tembelleştirildiğidir. >> Çocuklardan Mutlaka Uzak Tutulmalı…

Toplumsal Bütünleşme ve Din

Sosyoloji tarihinde, en orijinal sosyolojik görüşler, toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde atılmıştır. Aydınlanma ve sonraki süreçte ortaya çıkan toplumsal istikrarsızlık, özellikle Emile Durkheim’ın önderliğinde toplumsal bütünleşmenin nasıl mümkün olacağına dair çalışmalara yöneltmiştir. Hemen her devirde toplumsal bütünleşme ve ahenk, her toplum için önemli bir sorun…

Türk Dilleri ve Türkçe

Türk dili en eski dillerden birisidir. En eski yazılı kaynaklara sahip dillerdendir. Dil yapısı olarak Sümerce de Türk dillerinden kabul edilmektedir. Türkiye Türkçesi olarak bilinen Türkçe, aslında Türk dillerinin yalnızca bir koludur. Genel olarak Türk Dili günümüzde Orta Asya, Acem Diyarı – Horasan (İran), Anadolu,…

Ukba Nedir?

Osmanlı Türkçesine has sözcüktür. Türkçenin zenginliği, diğer ellerin kültürcük etkisinin Türkçe ile birleşmesiyle farklı manalarda kullanılabilen özgün sözcüklerdendir. Sözcük kökeni kök yapısı bakımında Arapçadır. Mana bakımından Osmanlı Türkçesinde “Ahiret, Öbür Dünya, Baki Âlem, Sonsuz Dünya” demek olmakla beraber, “ceza” anlamına da gelmektedir. Aynı zaman da…

Kültür, Dini Nasıl Etkiler?

Bir önceki yazımızda dinin kültürü (ya da toplumu) nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Şimdi de kültürün, dine olan etkisinden bahsedeceğiz… Kur’an’da, büyücülük, muskacılık zemmediliyor, kötüleniyor. Fakat hakkında çok farklı ve ayrıntılı bilgi de verilmiyor. Çok az bilgi var. İslam’dan önce Türklerin yaptığı en güzel şey birincisi, savaşmak;…

Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının Kaldırılması

Osmanlı Türkçesinde “Vaka’-i Hayriye” olarak söylenen, günümüz Türkçesiyle “Hayırlı Olay” diye nitelendirilen tarihi olay, bir zamanlar Osmanlı Devletinin askeri biriminin kaldırılmasını konu almaktadır. Dönemin hükümdarı Sultan II. Mahmud Han, Yeniçeri ve Kapıkulu Ocaklarını kaldırmak için 17 yıl kadar uzun bir süre beklemiştir. II. Mahmud Han’a…

İş Yerinde Liyakat

Liyakata göre iş, tüm iş kurumlarında geçerli olmalıdır. İşe alımlarda olması gereken insanların bilgi ve becerilerine göre işe yerleştirmeleri olmalıdır. İnsanların hobilerine, engel durumlarına, en önemlisi eğitim seviyelerine bakılmalıdır. Eğitim seviyelerindeki eksiklikler eğitimlerle tamamlandıktan sonra işe yerleştirmeler olmalıdır. İş eğitiminde çalışan kişinin aldığı eğitim, yaptığı…