Sistematik Din Sosyolojisi

Daha önceki yazılarımızda Din Sosyolojisi’nin ilkel durumlarını, sistematik bir bilimsel disiplin olma yolundaki gelişmelerini anlatmıştık. Bu yazımızda ise Din Sosyolojisi disiplinini sistematize eden bilim adamlarını ve öğretilerini anlatacağız. >> Sistematik Din Sosyolojisi ve Max Weber (1864-1920) >> Tipolojik Din Sosyolojisi ve Joachim Wach (1898-1955) >>…

Pozitivist Sosyal Felsefe ve Evrimci Din Kuramları

Din Sosyolojisi adına yapılan ilk çalışmalar, evrimci ve pozitivist bir anlayışa sahiptir. İlk kuramcılar, dini hayatın kökenlerini tamamen ilkel kabilelerin din anlayışları üzerinden değerlendirmişler, modern toplumlarda mevcut olan dini tecrübeye, ilkel din anlayışlarının evrimleşmiş halleri olarak yaklaşmışlardır. >> Augoste Comte’un (1798-1857) Pozitivist Din Kuramı >>…

İlahiyat, Din Bilimi ve Din Sosyolojisi

Tarih boyunca insanlar, dini inanç ve ibadetlerin yanında kendi uygulamaları üzerinde düşünmüş ve felsefe, ilahiyat gibi ilmi disiplinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte sosyolojik düşünme ile teolojik ya da felsefi düşünce arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bir ilahiyatçı, mensup olduğu din üzerinden, dinin va’z…

Bitcoin Nedir? Bitcoin Transferi ve Diğer Kripto Paralar

Bu yazı Habertürk’ün California Universitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Çetin Kaya Koç ile yaptığı video-röportajın deşifre edilerek düzenlenmiş halidir. Katılımcılarının dağınık bir anlaşma protokolüne uygun bir şekilde davrandığı (Bitcoin alıp sattığı, alım-satımları teyit ettiği ve yeni Bitcoinler ürettiği) bir sosyal ve ekonomik ağın adı ve…

Dini Tecrübenin İfade Şekilleri

Din sosyologları, bireysel ya da toplumsal hayatta dinin ifade ediliş şekli olarak dini tecrübeyi tasnif ederek birbirlerinden farklı kategoriler geliştirmişlerdir. Bunlardan en ünlüsü, Ch. Glock ve Stark’ın birlikte yaptıkları araştırmada dinin bireysel tecrübesinde gözlemlenebilir beş boyut olduğunu ileri sürmüşlerdir: İnanç boyutu, Dini Pratikler boyutu, Tecrübe…

Din ve Toplum Etkileşimleri

Dinler tarih boyunca hiçbir zaman bireyin içinde yaşayan öznel bir tecrübe olarak kalmamış, toplumla ilişkiye girerek çeşitli toplumsal şekil ve davranış kalıpları ortaya çıkmıştır. Dinler, toplumda bütünleştirici bir rol oynamıştır. Wach, dinin bütünleştirici rolünün, toplumsal ihtilaf ve kargaşa yaratıcı rolünden daha baskın ve belirgin olduğunu…

Sosyolojik Din Tanımları

Din, insanlığın her döneminde, hayatın her alanında varlığını hissettirmiş ve geçmişte olduğu gibi bugün de insanlara güçlü sosyal karakterinden dolayı bir ‘yaşam tarzı’ ve ‘kimlik’ imkanı vermiş bir sosyal fenomendir. Bu yazımızda din olgusunun, dinin kendi kendisini tarif eden tanımlarını değil; sosyoloji disiplini açısından ‘neliğini’…

Din Sosyolojisinin Konusu Nedir?

Din sosyolojisi terkibinde iki farklı şeye vurgu yapılır: Din ve sosyoloji. Bir ana bilim dalı olarak sosyoloji, her şeyden önce insanla ilgilenir. Tek bir insanla ilgilenen psikolojinin yerine sosyoloji, en az iki kişi arasında kalıplaşmış ve tipleşmiş ilişkilerle ilgilenmektedir. Din sosyolojisi de toplumun dinle olan…

Klasik Toplumsal Değişme Kuramları – Max Weber ve Karl Marx

Klasik toplumsal değişme kuramlarından en önemli ikisi şüphesiz Karl Marx ve Max Weber’in kuramlarıdır. Karl Marx, modernite ile meydana gelen büyük toplumsal değişme olgusunu üretim araçlarının sahipliği üzerinden değerlendirirken, Weber; ‘rasyonelleşme’ kavramı ile değerlendirmektedir. Marx’ın ‘Kapital’ ve ‘Komünist Manifesto’ kitapları kitlesel bir yankı uyandırırken, Weber’ın…

Kısaca Toplumsal Değişme ve Modernleşme Süreci

Değişme genel bir ifade olarak iki hal arasındaki farklılaşmaya işaret ederken toplumsal değişme kavramı, toplumların, toplumsal ilişkiler ağının ve kurumlarının bir süreç içerisinde yaşadığı değişmeyi anlatır. Toplumsal değişmeyi tetikleyen, ekonomik, coğrafi, demografik, teknolojik olmak üzere birçok faktör bulunmaktadır. Toplumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, toplumsal değişmenin…