Varoluş Sancısı

İnsanoğlu yaradılış itibarı ile yoksunluk hissi içinde doğar. Durup dururken gelen, bir huzursuzluk can sıkıntısı ve tatminsizlik hissi… İçinde garip bir boşluk vardır ama sebebini tam olarak anlamak mümkün değildir. Bu boşluğu doldurmak adına, kendine çeşitli uğraşlar bulur. Bazen fani aşkla, bazen kariyer planıyla, bazen…