Farklı Kültürlerde Doğum Günü Kutlama Adetleri

En fazla dilde söylenen şarkı nitekim Doğum Günü Şarkısıdır. Eski Mısır ve Antik Yunanlardan günümüze uzanan, Cermen, Roma ve Modern Çağın kültürel harmonisi ile kutlanır olan Doğum Günü Kutlamaları, benzer nitelikte olsa da her kültürde farklılık göstermektedir. Avustralya – Okyanusya Genellikle kış aylarının çok soğuk…

Firavun Ne Demektir?

Eski Mısır Uygarlığından sıkça duyulmuş “Firavun” tabiri, bir zamanlar Hz. Musa dönemindeki mücadelelerden günümüze kadar ulaşmış olup, aslında bilinenin aksine bir kralın adı değil, Eski Mısır’daki hükümdarlara verilen unvandır. Tıpkı Osmanlı’da sultan, padişah; İran’da Kisra ve Türklerde Han, Kağan unvanları gibiydi ki, günümüzde de devlet…

Pedagojik Formasyon Nedir?

Fransızca kökenli sözcük olup, üniversite eğitim ve edebiyat fakültelerinden mezun olmayan bireylerin öğretmenlik yapabilmeleri için gerekli olan eğitim sertifika programına verilen addır ve genellikle “pedagojik formasyon” olarak kullanılır. Türkçe asıl doğru kullanımı biçimlenme’dir. “Biçimlenim, Yetişim” gibi karşılıkları da vardır. Pedagojik formasyona tanımlamaya girişmeden önce ‘pedagojiyi’…

Habercilik Nedir? Nasıl Yapılır?

Kelime kökeni Arapça olan “Haber” sözcüğü, olma durumu manasıyna gelmektedir. Arapça “Haber” sözcüğü ile Türkçe yapım halleriyle Türkçeleştirilmiş bir sözcük olarak “Habercilik” haber yapma ve haber toplayıp, yayınlama eyleminin kendisine verilen addır. İngilizcede “reporting”, Almancada “die Nachrichten” sözcüğü ile karşılık bulmuştur. Osmanlı döneminde “Sifare” tabiri…

Hazret – Hazreti Ne Demektir?

“Hz., Hazret, Hazreti” gibi kullanımları olan “Hazret” kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça “Hazır Oldu” anlamına gelen “Hazara” kökünden gelmektedir. Osmanlı Türkçesinde özellikli olarak Hazret ve Hazretleri sözcükleri “Saygı” ifadesi olarak kullanılmaktadır. Yüce kabul edilen zatları övme, yüceltme maksadıyla saygı mahiyetinde ismin önüne getirilen unvandır. Örnek; Hazreti…

Irkçılıktan Uzak Türkçe

Türkçe, batıda balkanlardan başlayıp doğuda hazar denizi kıyılarına kadar yerel halk tarafından anadil / resmi dil olarak konuşulan Altay dillerinin en büyük çaplı dilidir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Benelüx ülkelerinde de gurbetçiler vasıtasıyla konuşulmaktadır. Türk ulusunun oğuz boyuna mensup Selçuklu ve Osmanlı ile başlayan…

İnanç ve Din Kavramı – Tarihi

İnanç kavramı insanın varoluşundan bu yana insan olma olgusunun yegane unsurudur. İnsan olmanın gerçek temel olgusu olarak görülmüştür. İnanç olgusu, ilk başlarda korku, endişe, yok olma ve doğanın bilinmezliklerinden doğmuş ve zamanla felsefi boyutlar kazanarak tanrısal unsurlara atıflarda bulunmuştur. Bir şeye en içten niyet ve…

Keşfedilmeyi Bekleyenler

İnsanlık tarihi boyunca yeni yerler, yeni canlı ve ilimler keşfetme içgüdüsüyle yaşantısını sürdürmüştür. Geçmiş her saniyeye göre an, birçok açıdan yeni buluşlara ve keşiflere şahitlik eder. Nitekim keşfedilen, keşfedilmeyi bekleyen bir adım yakınlaşmaktır aslında. Bu husuta bilim insanları, meraklılar, keşifçiler, fizikçi ve astronomi uzmanları yahut…

Papalık ve Papalık Devleti

“Papa” Roma Katolik Kilisesi kardinaller meclisi tarafından seçilen ve Vatikan’da oturup, Hz. İsa’nın vekili sayılan dini başkan için kullanılmaktadır, kelime kökeni İtalyancadır. “Papalık Devleti” ise tarih boyunca papalar tarafından yönetilen ve İtalya yarımadasındaki Vatikan merkezli devlet olup, askeri ve siyasi bakımdan Papa tarafından yönetilmektedir. Yalnızca…

Blog Nedir? Ne İşe Yarar?

2005’lerden sonra popüler olmaya başlayan ve 2015 – 2017 yılları arasında da adeta doruğa ulaşan bilgisunar (İnternet) biliminin gündem konusu olmayı başaran Blog, günümüzde de hala önemini korumaya devam etmektedir ve Türkçe karşılığı “Günce” olarak kabul edilebilir. Blog (Günce), İngilizce Web-Log kelimelerinin birleşimi ile doğmuştur…