Hadis İlminde Tarih Anlayışı

Geçmişten günümüze kadar elimize ulaşan sahih hadisler, hadis âlimleri özellikle râvilerin hadis rivâyetine ehliyetlerini ve dolayısıyla hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetini tespitte tarih bilgisinden istifade etmişlerdir. >> Ricâl Eserlerinde Tarih Anlayışı >> Temel Hadis Kaynaklarında Tarih Anlayışı >> Kurumsallaşma ve Hadis İlmi >> Modern Dönem ve…

Arap Baharı’ndan Afrin’e

Dünya’nın en zengin petrol kaynaklarının olduğu, en verimli toprakların bulunduğu Ortadoğu’da neler oluyor? Medeniyetlerin en eski toprağı bu topraklar neden tarih boyunca büyük savaşlara, çatışmalara sahne oluyor? Bu olayların Amerika’yla veya çıkar grupları ile ne alakası var? Şimdi gelin bunu görmeye ve açıklamaya çalışalım… Öncelikle…

Sivil Toplum Kuruluşları, Tarihçesi ve Etkileri

Dünyadaki misallerine göre ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi çok da eski değildir. Ancak ülke nüfusumuza göre Sivil Toplum Kuruluşu sayılan kuruluşlar birçok dünya ülkesine göre oldukça az sayıda kalmakta ve şu anda sivil toplum kuruluşu statüsündeki birçok derneğin aslında faaliyette olmayan lokal dernekler olduğunu düşündüğümüzde…