Canlılar Aleminin Çılgın Üyeleri: Arkeler

Bilim insanlarının 1970’li yıllarda keşfettikleri arkeler, normal şartlarda çoğu canlının yaşam süremeyeceği ekstrem koşullarda keyif sürerek çılgın sıfatını fazlasıyla hak ediyor. Kaynar sularda, volkanik bölgelerde sıcaklığın 120 dereceyi bulduğu yerlerde, yine sıcaklığın (– 30) dereceye kadar düştüğü alanlarda, tuz ruhundan daha asitli ortamlarda, bataklık ve…

Kalıtım Materyali Nükleik Asit mi Protein mi?

Günümüzde nükleik asitlerin tüm canlı hücrelerde ve virüslerde bulunduğunu, ilgili varlığın yönetiminden sorumlu olduğunu ve tüm özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağladığını biliyoruz. Elimizde nükleik asitlerin, DNA veya RNA nükleotidlerinin birbiri ardına eklenmesiyle oluştuğundan; nükleotidlerin, heterosiklik halka yapısı gösteren bir pentoz şeker, heterosiklik bir karbon halkası…

Sinek Hadisinin Bilimsel Temeli

Yemeğe sinek düşmesi halinde, yemeğin atılmayıp, düşen sineğin diğer kanadının da yemeğe batırılmasını tavsiye eden hadiste, sineğin hastalık taşıyıcı kanadı olduğu gibi hastalığı giderici kanadının da olduğundan bahsediliyor. Mealistlerin hedef tahtasına oturttukları bu hadisi bir de Pubmed ve Science Citation İndex gibi veritabanlarında geçen bilimsel…

Canlılar ve İnorganik Bileşikler

Birçoğumuzun taksisi ya da motosikleti vardır. Bu araçların ve diğer araçların metal aksamı, motor kısmı ve diğer kısımları yer alır. Vidaları, contası, aküsü vb. Bizleri de bir taksi örneğine benzetecek olursak, kaporta ve motor aksamı ile birçok kısım protein, yağ ve karbonhidrattan oluşmuştur. Ama bu…

Canlılar ve Bazı Yapı Taşları

İlkokuldan itibaren öğrencilere öğretilen derslerden birisi fen ve teknoloji dersi olup olmazsa olmaz bir derstir. Bu dersin alt dalları olup bu dallardan birisi de canlıları ele alır ve ileri ki yıllarda öğrenciler bu canlı bilimini biyoloji dersi olarak görürler. Dile basit geliyor; biyoloji. Ama basit…