Hayvan Bilimi (Zooloji)

Hayvan özellik ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. “Zooloji” tabiriyle yaygın kullanıma sahiptir. Zooloji sözcüğünün kökeni Yunancadan gelmektedir. Yunancada “Hayvan Topluluğu” anlamına gelen “zoon” sözcüğü ile “bilim” anlamına gelen “logos” sözcüğünün birleşiminden türetilmiş bir sözcüktür. Biyolojinin hayvanların yaşantı, davranış ve çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı olarak…

Vücudun Bölüm ve Görevleri

Vücut insanın can bulduğu ve kusursuz, sistemli yaratılmış bedenine verilen isimdir. Kuvvetli ve dengeli bir çalışma gerektiren bu sistemin de, tıpkı makine parçaları gibi ayrı parça ve bölümleri bulunur. Başlıca vücut bölümleri; el ve ayaklar, bacaklar, kollar, sırt, alt gövde, üst gövde, baş ve de…

İnsanda Solunum Sistemi

Binlerce yıldır kış aylarında ısınmak için insanlar ateş yakmışlar ve ateşin başında birbirlerine güzel hikayeler anlatmışlardır. Ateşin sönme vakti gelince insanlar ya ateşin üzerine toprak dökmüşler ya da su dökmüşlerdir. İnsanlar ateşin yanması için havaya ihtiyaç duyduğunu tespit etmişlerdi. Teknolojinin gelişimi ile beraber insanların da…

Canlılarda Beslenme Tipleri

Canlılar ile cansızları birbirinden ayıran özelliklerin başında canlıların hücrelerden oluştuğu ifadesidir. İster tek hücreli canlı olsun, isterse çok hücreli canlı olsun; bu hücrelerin yaşayabilmesi için besine ihtiyaçları vardır. Canlıların bir kısmı kendi besinlerini kendileri üretebilirler; bu canlılara ototrof canlılar denir. Canlıların bir kısmı da besinlerini…

Canlılar Aleminin Çılgın Üyeleri: Arkeler

Bilim insanlarının 1970’li yıllarda keşfettikleri arkeler, normal şartlarda çoğu canlının yaşam süremeyeceği ekstrem koşullarda keyif sürerek çılgın sıfatını fazlasıyla hak ediyor. Kaynar sularda, volkanik bölgelerde sıcaklığın 120 dereceyi bulduğu yerlerde, yine sıcaklığın (– 30) dereceye kadar düştüğü alanlarda, tuz ruhundan daha asitli ortamlarda, bataklık ve…

Kalıtım Materyali Nükleik Asit mi Protein mi?

Günümüzde nükleik asitlerin tüm canlı hücrelerde ve virüslerde bulunduğunu, ilgili varlığın yönetiminden sorumlu olduğunu ve tüm özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağladığını biliyoruz. Elimizde nükleik asitlerin, DNA veya RNA nükleotidlerinin birbiri ardına eklenmesiyle oluştuğundan; nükleotidlerin, heterosiklik halka yapısı gösteren bir pentoz şeker, heterosiklik bir karbon halkası…

Sinek Hadisinin Bilimsel Temeli

Yemeğe sinek düşmesi halinde, yemeğin atılmayıp, düşen sineğin diğer kanadının da yemeğe batırılmasını tavsiye eden hadiste, sineğin hastalık taşıyıcı kanadı olduğu gibi hastalığı giderici kanadının da olduğundan bahsediliyor. Mealistlerin hedef tahtasına oturttukları bu hadisi bir de Pubmed ve Science Citation İndex gibi veritabanlarında geçen bilimsel…

Canlılar ve İnorganik Bileşikler

Birçoğumuzun taksisi ya da motosikleti vardır. Bu araçların ve diğer araçların metal aksamı, motor kısmı ve diğer kısımları yer alır. Vidaları, contası, aküsü vb. Bizleri de bir taksi örneğine benzetecek olursak, kaporta ve motor aksamı ile birçok kısım protein, yağ ve karbonhidrattan oluşmuştur. Ama bu…

Canlılar ve Bazı Yapı Taşları

İlkokuldan itibaren öğrencilere öğretilen derslerden birisi fen ve teknoloji dersi olup olmazsa olmaz bir derstir. Bu dersin alt dalları olup bu dallardan birisi de canlıları ele alır ve ileri ki yıllarda öğrenciler bu canlı bilimini biyoloji dersi olarak görürler. Dile basit geliyor; biyoloji. Ama basit…