Din Nedir?

Birkaç farklı sözlük anlamı olsa da temelde inanç sistemine bağlı düşüncenin olgusudur. Sözlükte sıkça karşılaşılan anlam; “Tanrı düşüncesi esasına (teosentrik) dayanan, insanların kutsal saydığı şeylere karşı atıfta bulunan toplumsal kurumdur.” Din, aslında toplumun olağanüstü güçlere, kutsal olarak nitelendirdiği farklı varlıklara tanrısal atıf yükleyerek tapınma ve…

Hadis İlminde Tarih Anlayışı

Geçmişten günümüze kadar elimize ulaşan sahih hadisler, hadis âlimleri özellikle râvilerin hadis rivâyetine ehliyetlerini ve dolayısıyla hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetini tespitte tarih bilgisinden istifade etmişlerdir. >> Ricâl Eserlerinde Tarih Anlayışı >> Temel Hadis Kaynaklarında Tarih Anlayışı >> Kurumsallaşma ve Hadis İlmi >> Modern Dönem ve…

‘Cehennemliklerin Çoğu Kadındır’ Hadisine Feminist Kuşatması

“Ey kadınlar cemaati! (Allah yolunda) sadakada bulunun, istiğfarı çok yapın. Zira ben siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm.” (Buhari, Hayz 6, Zekat 44; Müslim, Küsuf 17) Bu hadisi duyunca mayınlı arazide dolaşır gibi tüm reseptörlerini dikleştiren feminist reflekslilerle ve onların hararetine kıvılcımlar üfleyen fırsatçı…

İslam ve Akıl Tartışmaları

Modernist düşüncenin en büyük yanılgısı, doğası gereği farklı bir paradigma içinden hayatı değerlendiren modernliğin kavramları üzerinden İslam’ı değerlendirmelidir. Kadın-erkek eşitliği, miras bölüşümü, şahitlik gibi konulara modern paradigmanın parametreleri ışığında baktığımızda çelişkinin olması kaçınılmazdır. “İslam akıl dinidir.” mottosu mesela. Burada genel olarak İslam’ın pozitivizm ve rasyonalizm…

Din Topluma Nasıl Etki Eder?

Din, topluma ne zaman etki ediyor? Toplum dine ne zaman etki ediyor? Ve bunun bir ölçüsü var mı? Var. Fakat şunu söylemek lazım. Tabii ki dinin toplum yaşantısına etkisi, geleneksel toplumlarda daha fazladır. Eski toplumlarda daha fazladır. Buradaki dinden kastım, semavi dinler değil; din diye…

Buhari çökerse İslam çöker mi?

Bizim cehaletle açık kalmış menfezlerimize bilgi ambalajı sardıkları ‘yalanlarla’ nüfuz ediyorlar… Hangi yalanlar mı? Meselâ “Hadisler 250 yıl sonra yazıldı” yalanı.. Bu yalana nasıl kanıyoruz: çünkü Cin Ali kitaplarından başka kitaplar için rafa uzanmamış ellerimiz, kumandaya dokunduğu kadar kitaba dokunmamış… Hadisler ne zaman yazıldı? Çünkü tarihi Facebook’tan, Google’nin yol geçen…

Din sadece vahiy midir?

Din doğuşu itibariyle insani bir problemdir. Din dediğimiz şey salt vahiyden ibaret değildir. Yani sadece Kuranı Kerim’den; Allah’ın gönderdiği mesajlardan ibaret değildir. Din peygamberin hadisi şeriflerinden de ibaret değildir. Din, her ne kadar kaynağı ilahi olsa bile (diğer beşeri dinler saymıyorum) bu ilahi vahyin sistemleştirilme…

Dini Konularda Doğru Düşünmek

Düşünmek ne demektir? Düşünmenin doğrusu yanlışı olur mu? Eğer varsa doğru düşünmek nedir? Doğru düşünebiliyor muyuz? Doğru düşündüğümüzü nereden bilebiliriz? gibi sorular zamanında kimilerimizin zihnini kurcalamıştır veya hala da kurcalıyordur. Bu hususlar “düşünen canlı” olarak temayüz eden bizler için önemli. Bilhassa mevzu din olduğunda. Çünkü…

Midye Haram mı Değil mi? Modernist İddialar ve Cevaplar

Ben Midye Diyeyim, Sen Mezheb Anla..  Direk konuya gireceğim, çünkü artık “girizgâh yapma” âdab- erkânına riayet edecek lüksümüz de kalmadı. Toplumun bünyesine ur gibi tasallut eden vebayı karantinaya almanın aciliyeti, uzun soluklu yazıların pabucunu tozlu rafların ardına attı.. Midye konusunda iddia aynen şöyle: “Mâide 96.…