Hazret – Hazreti Ne Demektir?

“Hz., Hazret, Hazreti” gibi kullanımları olan “Hazret” kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça “Hazır Oldu” anlamına gelen “Hazara” kökünden gelmektedir. Osmanlı Türkçesinde özellikli olarak Hazret ve Hazretleri sözcükleri “Saygı” ifadesi olarak kullanılmaktadır. Yüce kabul edilen zatları övme, yüceltme maksadıyla saygı mahiyetinde ismin önüne getirilen unvandır. Örnek; Hazreti…

İnanç ve Din Kavramı – Tarihi

İnanç kavramı insanın varoluşundan bu yana insan olma olgusunun yegane unsurudur. İnsan olmanın gerçek temel olgusu olarak görülmüştür. İnanç olgusu, ilk başlarda korku, endişe, yok olma ve doğanın bilinmezliklerinden doğmuş ve zamanla felsefi boyutlar kazanarak tanrısal unsurlara atıflarda bulunmuştur. Bir şeye en içten niyet ve…

Papalık ve Papalık Devleti

“Papa” Roma Katolik Kilisesi kardinaller meclisi tarafından seçilen ve Vatikan’da oturup, Hz. İsa’nın vekili sayılan dini başkan için kullanılmaktadır, kelime kökeni İtalyancadır. “Papalık Devleti” ise tarih boyunca papalar tarafından yönetilen ve İtalya yarımadasındaki Vatikan merkezli devlet olup, askeri ve siyasi bakımdan Papa tarafından yönetilmektedir. Yalnızca…

Dünya Dinlerinin Yılbaşı Günleri

Yılbaşı veya Yeni Yıl tabirleri, bir yılın bitimini, yeni bir yılın başlangıcını temsil eden kültürel olaylardır. Yıllık takvim kullanan her kültürde görülmektedir. Yılbaşı olarak kabul edilen günler, her kültür, ulus ve dine göre farklı bir vaka arz etmektedir. Hristiyan ve Avrupa toplulukları için Hz. İsa’nın…

İkra (Oku) Sözcüğü ve Anlamı

“İkra” sözcüğü genel manasıyla “okumak” fiilini ifade etmekte ve Kur’an-ı Kerim vesilesiyle Arapçada yaygın kullanım kazanmıştır. Kökeni Arapça olup, mana bakımında birden fazla anlama sahiptir. Arapça “Ka-ra-e” fiilinin emir şeklidir. Temel anlam bakımından; emirleri toplamak, açığa çıkarmak, anlatmak, okumak, çağırmak ve söylemek, bildirmek gibi manalara…

Mevlana ve Mesnevi’deki Müstehcen İfadeler Üzerine

İddia: Mevlana Mesnevî’ye “Tanrı vahyi” diyor, yani Mesnevî’yi Kur’an sayıyor. Cevap: Vahiy kelimesi sadece Kur’an anlamına mı gelir? İddia: Evet, ayet demektir, başka anlamı yok. Cevap: Arıya, göğe, dağlara vahyettik diyor Allah, arıya da Kur’an mı inmiş, ayet mi? İddia: Orada ilham anlamında. Cevap: Hani…

Kültür, Dini Nasıl Etkiler?

Bir önceki yazımızda dinin kültürü (ya da toplumu) nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Şimdi de kültürün, dine olan etkisinden bahsedeceğiz… Kur’an’da, büyücülük, muskacılık zemmediliyor, kötüleniyor. Fakat hakkında çok farklı ve ayrıntılı bilgi de verilmiyor. Çok az bilgi var. İslam’dan önce Türklerin yaptığı en güzel şey birincisi, savaşmak;…

En Çetin Düşmanımız

En çetin düşmanımız nefs… Nefs; içimizdeki bütün kötü isteklerdir, süflî arzulara duyulan meyildir. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran bütün şeytânî hisler, nefsten ibârettir. Dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edildiği bir imtihan dershânesidir. Bu sebeple insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır hem de iyiliklerle… Yine bu sebepledir…

Cuma Günü

Bilindiği üzere birçok dilde olduğu gibi Türkçede de gün isimleri farklı diller etkileşim yaşamış ve alıntı sağlamıştır. Avrupa dilleri Latince ve Yunancadan etkilenmişken, Türkçe de Farsça ve Arapçadan etkilenmiştir. Cuma sözcüğü de köken olarak Arapçadır ve Perşembe ile Cumartesi günlerinin arasında haftanın beşinci gününü temsilen…

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı

Mealci: Hz. Aişe 9 yaşında evlenmiş diyor uydurma hadisiniz.  Cevap: Adetten 9 yaş sonra evlenmiş diyor.  Mealci: Öyle bir şey yazmıyor hadiste.  Cevap: Herkesin bildiğini neden yazsın?  Mealci: Herkesin bildiği neymiş?  Cevap: Arap kızlarının yaşlarının adet görmeleriyle başladığı.  Mealci: Ben niye bilmiyorum bunu?  Cevap: Sen Cahiliye’de mi yaşadın ki bilesin?  Mealci: İslam tarihinin ilk kaynaklarında neden…