Dünya Dinlerinin Yılbaşı Günleri

Yılbaşı veya Yeni Yıl tabirleri, bir yılın bitimini, yeni bir yılın başlangıcını temsil eden kültürel olaylardır. Yıllık takvim kullanan her kültürde görülmektedir. Yılbaşı olarak kabul edilen günler, her kültür, ulus ve dine göre farklı bir vaka arz etmektedir. Hristiyan ve Avrupa toplulukları için Hz. İsa’nın…

İkra (Oku) Sözcüğü ve Anlamı

“İkra” sözcüğü genel manasıyla “okumak” fiilini ifade etmekte ve Kur’an-ı Kerim vesilesiyle Arapçada yaygın kullanım kazanmıştır. Kökeni Arapça olup, mana bakımında birden fazla anlama sahiptir. Arapça “Ka-ra-e” fiilinin emir şeklidir. Temel anlam bakımından; emirleri toplamak, açığa çıkarmak, anlatmak, okumak, çağırmak ve söylemek, bildirmek gibi manalara…

Mevlana ve Mesnevi’deki Müstehcen İfadeler Üzerine

İddia: Mevlana Mesnevî’ye “Tanrı vahyi” diyor, yani Mesnevî’yi Kur’an sayıyor. Cevap: Vahiy kelimesi sadece Kur’an anlamına mı gelir? İddia: Evet, ayet demektir, başka anlamı yok. Cevap: Arıya, göğe, dağlara vahyettik diyor Allah, arıya da Kur’an mı inmiş, ayet mi? İddia: Orada ilham anlamında. Cevap: Hani…

Kültür, Dini Nasıl Etkiler?

Bir önceki yazımızda dinin kültürü (ya da toplumu) nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Şimdi de kültürün, dine olan etkisinden bahsedeceğiz… Kur’an’da, büyücülük, muskacılık zemmediliyor, kötüleniyor. Fakat hakkında çok farklı ve ayrıntılı bilgi de verilmiyor. Çok az bilgi var. İslam’dan önce Türklerin yaptığı en güzel şey birincisi, savaşmak;…

En Çetin Düşmanımız

En çetin düşmanımız nefs… Nefs; içimizdeki bütün kötü isteklerdir, süflî arzulara duyulan meyildir. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran bütün şeytânî hisler, nefsten ibârettir. Dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edildiği bir imtihan dershânesidir. Bu sebeple insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır hem de iyiliklerle… Yine bu sebepledir…

Cuma Günü

Bilindiği üzere birçok dilde olduğu gibi Türkçede de gün isimleri farklı diller etkileşim yaşamış ve alıntı sağlamıştır. Avrupa dilleri Latince ve Yunancadan etkilenmişken, Türkçe de Farsça ve Arapçadan etkilenmiştir. Cuma sözcüğü de köken olarak Arapçadır ve Perşembe ile Cumartesi günlerinin arasında haftanın beşinci gününü temsilen…

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı

Mealci: Hz. Aişe 9 yaşında evlenmiş diyor uydurma hadisiniz.  Cevap: Adetten 9 yaş sonra evlenmiş diyor.  Mealci: Öyle bir şey yazmıyor hadiste.  Cevap: Herkesin bildiğini neden yazsın?  Mealci: Herkesin bildiği neymiş?  Cevap: Arap kızlarının yaşlarının adet görmeleriyle başladığı.  Mealci: Ben niye bilmiyorum bunu?  Cevap: Sen Cahiliye’de mi yaşadın ki bilesin?  Mealci: İslam tarihinin ilk kaynaklarında neden…

Dünyanın En Yaygın Dinleri ve Öğretileri

Din, insanların kutsal atıflarda ve ilahi betimlemelerde bulunduğu inanç sistemidir. Dünya üzerinde tam manada dinlerin sayısını belirlemek mümkün olmayıp, 25’den çok daha fazla sayıda dini inanış olduğu kesindir. Bütün dinlerde ortak gaye göz önüne alındığında insanlara bir hayat tarzı ve dünya görüşü sunmak, insanları toplamak…

Kertenkele Öldürmek Hadisi Üzerine Bir Diyalog Algoritması

❌ Kertenkele öldürmek sevap diyor uydurma hadisiniz. ✔ Kertenkele demiyor, vezağa (وَزَغَةٌ) diyor ; yani zehirli, zararlı, öldürücü türleri olan bir keler sürüngeni. ❌ Tamam da niye sevap? ✔ İnsanları zararlı, öldürücü bir hayvanın şerrinden kurtarmak sevap değil midir? ❌ Yine de öldürmem bir canlıyı. ✔ Tamam…