Dünyanın En Yaygın Dinleri ve Öğretileri

Din, insanların kutsal atıflarda ve ilahi betimlemelerde bulunduğu inanç sistemidir. Dünya üzerinde tam manada dinlerin sayısını belirlemek mümkün olmayıp, 25’den çok daha fazla sayıda dini inanış olduğu kesindir. Bütün dinlerde ortak gaye göz önüne alındığında insanlara bir hayat tarzı ve dünya görüşü sunmak, insanları toplamak…

Kertenkele Öldürmek Hadisi Üzerine Bir Diyalog Algoritması

❌ Kertenkele öldürmek sevap diyor uydurma hadisiniz. ✔ Kertenkele demiyor, vezağa (وَزَغَةٌ) diyor ; yani zehirli, zararlı, öldürücü türleri olan bir keler sürüngeni. ❌ Tamam da niye sevap? ✔ İnsanları zararlı, öldürücü bir hayvanın şerrinden kurtarmak sevap değil midir? ❌ Yine de öldürmem bir canlıyı. ✔ Tamam…

‘Havva Olmasaydı Hiçbir Kadın Kocasına İhanet Etmezdi, İsrailoğlulları Olmasaydı Et Kokmazdı’ Hadisi Uydurma mı?

Mealizmin her çıkmaz sokağında, her sıkıştığında joker hakkı gibi, can simidi gibi tutunduğu bir hadise daha spot ışığı çevirelim.. Zaten bu tarz müteşabih hadisler olmasaydı ekmeklerini nereden kazanacaklardı bu arkadaşlar? … ❌ Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi diyor uydurma hadisiniz. ✔ Hayır, “Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasını…

Meditasyon ve Namaz Ruhu

“Yoga, Meditasyon, Reiki, Tasavvuf ve Namaz” insanın özüne, zübdesine dokunan yegane unsurlardır. Her biri farklı özellikte görünsede, benzerlikleri fazlaca olan ve hepsi Namaz’da buluşan bir denilebilir. Reiki: M.Ö. 5000 yıllarında Tibet’de şifa vermek amacıyla uygulanan yöntem olup, gizli öğreti olarak yer almıştır. Sonraları Hz. İsa…

Gazali’den Devlet Adamlarına Öğütler

Selçuklu Sultanlarından Sultan Sencer’e yazdığı mektubunda, İslam düşüncesinin ve siyaset felsefesinin merkezi bir değeri olan adalete vurgu yapmaktadır. Halkın içinde bulunduğu olumsuz durumun yöneticiler tarafından göz önüne alınması gerektiğini hatırlatmaktadır: “…Bugün bir saat adaletin yüz yıllık ibadete denk olduğu bir zamandır. Çok sıkıntı çeken Tus…

Din ile bilim arasında çatışma var mı?

Madde âleminin ve özellikle de beşer âleminin incelenmesini, nasıl var oluşunu ele alarak aydınlatıcı neticeler sunan olguya, davranışa (b)ilim denilip, istek ve tutkularda ölçülü olma erdemi, ölçülülük esası olarak kabul görür. Bilim evrenin, evrendeki her vaka ve vakia bütünlüğünün bir kural veya yöntem doğrultusunda ele…

İslam’da Recm Meselesine Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

Bizi modernizme mahcup eden ah şu recm yok mu.. İddia: Keçi yediği için recm ayeti nesholmuş diyor uydurma rivayetiniz. Cevap: Keçi yediği için nesholundu demiyor, zaten nesholduktan sonra o ayetin yazılı olduğu kağıdı bir kenara bıraktık, kağıdın başına böyle bir olay geldi diyor, yani o kağıdı…

Din Nedir?

Birkaç farklı sözlük anlamı olsa da temelde inanç sistemine bağlı düşüncenin olgusudur. Sözlükte sıkça karşılaşılan anlam; “Tanrı düşüncesi esasına (teosentrik) dayanan, insanların kutsal saydığı şeylere karşı atıfta bulunan toplumsal kurumdur.” Din, aslında toplumun olağanüstü güçlere, kutsal olarak nitelendirdiği farklı varlıklara tanrısal atıf yükleyerek tapınma ve…

Hadis İlminde Tarih Anlayışı

Geçmişten günümüze kadar elimize ulaşan sahih hadisler, hadis âlimleri özellikle râvilerin hadis rivâyetine ehliyetlerini ve dolayısıyla hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetini tespitte tarih bilgisinden istifade etmişlerdir. >> Ricâl Eserlerinde Tarih Anlayışı >> Temel Hadis Kaynaklarında Tarih Anlayışı >> Kurumsallaşma ve Hadis İlmi >> Modern Dönem ve…