Takvimler ve Tarihçeleri

“Takvim” sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük olup, zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayıran çizelge, yöntem, izlencedir. En net biçimiyle zamanın tarifi için parçalara bölünmesi yöntemidir. Sosyal, ticari ve dini gayelerle düzenlenmiş sistemlerdir. Güneş ve ay döngüsü gibi farklı astronomik olayların göz önüne alınarak planlamaların…

Bizim İçin Şehirlerin Önemi

Amerika Irak’ı işgal edip Bağdat şehrini yerle bir ettiğinde yıkılan sadece binalar değil, uzun yıllar boyunca varlığını devam ettiren bir medeniyet yıkılmıştı. Bağdat şehri uzun yıllardan bugüne gelmiş ve İslam medeniyetinin yaşandığı mümtaz şehirlerden biri olmuştur. Bu işgal ile birlikte bu şehrin birçok tarihi yapısı…

Yörükler Özelinde Tarihe Bakış Açısı

Dostlar tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihin, insanların bir yerlere çekiştireceği ve üstünden ideolojik prim yapacakları; kitlelerde düşmanlık duyguları uyandırmanın manivelası olarak kullandıkları bir bilim haline getirilmesi, şüphesiz ki bu disipline yapılan hakaretlerin en büyüğüdür. Maalesef bu müstesna hazine üzerinden insanlar çeşitli yorumlar yapmakta ve ülkemizin…

Filistinli Yahudiler

Filistin, günümüzde tarihi bir takım olaylardan ötürü üç ilahi din tarafından kutsal sayılmış topraklardır. Kudüs, Yeni Sahra ve Gazza bölgelerinin bütünü, Akdenize kıyıları uzanan kıymetli bölgedir. Filistin Yahudileri ise bu bölgede ikame etmiş topluluğa verilen yahudi asıllı kişilerdir. İsrail Devletinden evvel Filistin Yahudilerine “Yahudi Cemaati”…

Amasya Şehzadeleri

Osmanlı Devleti müfredatımızda anlatıldığı gibi sadece savaşların, fetihlerin ve antlaşmaların yapıldığı bir medeniyet değildir. Osmanlı Devleti içinde pek çok kültürü barındıran ve önümüze büyük bir tarih geçmişi sunan harika bir medeniyet mozaiğidir. İşte bu medeniyet zenginliğinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu şehirlerinde etkileri vardır. Osmanlı’da nasıl…

Talas Savaşı, Nedenleri ve Sonuçları

Bildiğiniz gibi biz Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Hatırlayacağınız üzere öğretim kurumlarımızda Türk Tarihi Orta Asya’yla birlikte başlar. Orta Asya’nın neresi olduğu, çevresinde nelerin olduğu ve hangi uygarlıkların olduğu anlatılır. Yine orada boylar halinde yaşadıktan sonra kurduğumuz devletler ve Çin ile olan mücadelelerimiz anlatılır. Evet,…

Füzeyi Bulan ve Onunla Uçan Adam

Hepimiz şu hayatta hep bir şeylerde güçlü olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Mutlaka iyi olduğumuz bir yetenek olduğu için kendisini içinde bulduğumuz bir yarışa mutlaka hayatımızın bir evresinde giriyoruz. Devletler de, bireyler gibi yüzyıllardan beri her zaman bir şeylerin yarışında olmuşlardır. Dünya savaşları öncesi silahlanma yarışlarına girmişlerdir.…

Hamidiye Alayları Neden Kuruldu?

1853-1856 Kırım Savaşı’na kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunan İngiltere 1800 yılları başlarında bu fikrin tam tersi bir faaliyete başlamıştır. 1806 yılında Doğu Anadolu bölgesinde basit nedenlerle ortaya çıkan isyan hareketlerin de İngiltere’nin parmağı olduğu anlaşılmıştır. Çünkü İngiltere bu tarihten sonra bu bölgede yoğun bir istihbarat…

Hadis İlminde Tarih Anlayışı

Geçmişten günümüze kadar elimize ulaşan sahih hadisler, hadis âlimleri özellikle râvilerin hadis rivâyetine ehliyetlerini ve dolayısıyla hadislerin Hz. Peygamber’e aidiyetini tespitte tarih bilgisinden istifade etmişlerdir. >> Ricâl Eserlerinde Tarih Anlayışı >> Temel Hadis Kaynaklarında Tarih Anlayışı >> Kurumsallaşma ve Hadis İlmi >> Modern Dönem ve…

Resmi Tarih, Vahdettin ve Lozan

Her devletin tarihte gerçekleşen olayları kendi kuruluş felsefesine göre değerlendirmesi “resmi tarih” anlayışının temelini oluşturur. Resmi tarih anlayışı, yeni kurulan ve tarihi dayanak arayan devlete, mevcut malzemeyi gözden geçirerek, kendini tarihte anlamlı kılacak meşruiyet zemini oluşturur. Ağırlıklı olarak okullarda okutulan tarih tezinin böyle bir niteliği…