Yabancı Dilin Önemi

Her dil, bilindiği üzere kendine ait bir ritme, ruha ve farklı elementlere sahiptir. Kendi içinde tanıdığı kültürel öğeleriyle bir bütünlük ve zenginlik sunar. Günümüz dünyasında dil, toplumu ve bireyi var eden en önemli unsurdur. Yaklaşık 10 yıl öncesinde İngilizce veya farklı bir dili akıcı bir…

Sınav Sistemi Değişikliği ve Öğrenci Psikolojisi

Türkiye’de ortaöğretime ve yükseköğretime geçişlerde merkezi sınavların etkilerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ‘sınav odaklı’ bir eğitim sistemi hakim olduğu için; hâliyle öğrencilerin geleceklerini inşa etmelerinde, merkezi sınavların psikolojik olarak öğrenci bünyesinde yaşattığı durumları da dile getirmeden edemeyiz. Özellikle liseye geçiş dönemindeki öğrencilerde hem psikolojik hem de…