Sınav Sistemi Değişikliği ve Öğrenci Psikolojisi

Türkiye’de ortaöğretime ve yükseköğretime geçişlerde merkezi sınavların etkilerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ‘sınav odaklı’ bir eğitim sistemi hakim olduğu için; hâliyle öğrencilerin geleceklerini inşa etmelerinde, merkezi sınavların psikolojik olarak öğrenci bünyesinde yaşattığı durumları da dile getirmeden edemeyiz. Özellikle liseye geçiş dönemindeki öğrencilerde hem psikolojik hem de…