Geleceğin Meslekleri

Teknoloji ve bilim olabildiğine gelişmeye devam ediyor. Elbette ki kültür, dil ve alışkanlıklar da değişim gösteriyor. İnsanlığın bilgi ve birikim dağarcığı da artıyor. Ancak ne yazık ki, bireysel durumda yetkinlik eski çağlara göre daha düşük bir seviyeye geçmiş ve alan içinde alanlar oluşarak, kişiler bir…

Swap Nedir?

Swap, İngilizce kökenli bir kelime olup ‘değiş tokuş, takas, değişim‘ gibi anlamlar içermektedir. Swap, kurlardaki özellikle son dönemlerde görülen hareketlilik neticesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun swap işlemlerine sınırlama getirmesi ile gündeme geldi. Kurlarda görülen bu yüksek volatilite, yüksek riskleri de beraberinde getirmektedir. Dalgalanma, oynaklık…

İş Yerinde Liyakat

Liyakata göre iş, tüm iş kurumlarında geçerli olmalıdır. İşe alımlarda olması gereken insanların bilgi ve becerilerine göre işe yerleştirmeleri olmalıdır. İnsanların hobilerine, engel durumlarına, en önemlisi eğitim seviyelerine bakılmalıdır. Eğitim seviyelerindeki eksiklikler eğitimlerle tamamlandıktan sonra işe yerleştirmeler olmalıdır. İş eğitiminde çalışan kişinin aldığı eğitim, yaptığı…

İşsizlik Türleri Nelerdir?

İşsizlik meselesi, her seçim dönemlerinde ülkemizdeki siyasilerin seçmeni etkileyebilmek adına yapmış oldukları belki de en önemli propagandadır. Yalnızca seçim dönemlerinden ibaret kalmayıp yıl içinde de sıklıkla konuşularak ekonomi kurmaylarının yoğun mesai harcamalarına rağmen çözüm noktasında pek de o kadar etkili sonuçlar alamadıkları bir husustur. Kısacası ülkemizin hemen hemen her siyasi döneminin kanayan yarası…

Sözleşmelerde Damga Vergisi

Sözleşmeler belli bir parayı ihtiva etmesi durumunda Damga Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olmaktadır. Sözleşmelerden alınan bu vergi nispi vergidir. Yani sözleşmede geçen bedel üzerinden kanunda belirtilen oranlarda hesaplanır. Damga Vergisi ne zaman tahakkuk eder? Ne zaman ödenir? Damga Vergisi, Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlenmesiyle…

Kazanılmış Değer

Bu yazımızda Kazanılmış Değer’in ne anlama geldiğini bir inşaat projesi örneği üzerinden basitçe anlatmaya çalışacağız. Belli bir Sözleşme Bedeliyle (SB) belli bir sürede tamamlanacak bir inşaat projesini ele alalım. Kazanılmış Değeri kavramını daha iyi anlamak için öncelikle iki temel tanımdan bahsedeceğiz: Planlanan Değer ve Gerçekleşen…

Düşük Faizli Araba Kredisi Nasıl Çekilir?

Araba almak istiyoruz, her şey hazır ama en önemli şey hala eksik; para. Evet çoğumuz bu durumda hemen kredi çekip açığı kapatmak istiyor. Peki krediyi düşük faiz oranlarıyla nereden ve nasıl çekebiliriz? Bu yazımızda konuyla ilgili bir ipucundan bahsedeceğim size… Örneğin, cebinizde 15 bin ya…

Bretton Woods İkizleri

Bretton Woods Kurumları olarak da bilinen Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) ve Dünya Bankası (IBRD), 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile başlayan ve II. Dünya Savaşı ile devam eden ekonomik ve siyasi yıkımları onarabilmek, dünya piyasalarını düzenlemek, büyüme ve kalkınma noktasında sürdürülebilir çözümler üretmek, bütçe…

Azalan Marjinal Fayda İlkesi Nedir?

Fayda Kuramı ve Tüketici Teorisi mikro iktisadın temel konu başlıklarından olup iktisadi analizlerde büyük önem taşımaktadır. Meselenin detaylarına değinmeden evvel iki kavramı açıklamayı konumuzun anlaşılır olabilmesi açısından yararlı buluyorum. Toplam Fayda: Bir malın tüketilen tüm birimlerinden elde edilen faydadır. Marjinal Fayda: Tüketilen mal miktarının bir…

Vergi Tarifeleri Nelerdir?

Türk vergi sisteminde vergi matrahları gelir, servet (miras,bağış vs.) ve harcamalar (tüketim) üzerinden alınmak üzere üç ana sınıfta değerlendirilir. Gelir kalemine örnek olarak gelir ve kurumlar vergisi, servet kalemine örnek olarak veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi; harcama kalemine ise KDV, ÖTV,…