Medeni Yargıda Ön İnceleme Aşaması

Bilindiği üzere medeni yargıda bir dava çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar, 1. Davanın Açılması (m. 118 vd.) ve Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi (m. 126-136), 2. Ön İnceleme (137-142), 3. Tahkikat (Şekli Tahkikat İşlemleri (143-183) ve İspat (187-293)), 4. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama (m. 184-186), 5.…

Medeni Kanuna Göre Evlenme Ehliyeti

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Özel Hukukun bir dalı olup Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukuku gibi temel alt kategorileri incelemektedir. Aile hukuku sosyal ilişkilerimizin hemen hemen her anında olup bugünkü yazımızın da temelini oluşturan evlenme ehliyeti nelerden oluşur, hukuki şartları nelerdir…

Dava Şartları

Hukuki bir uyuşmazlık yaşayan kimse karşı tarafla anlaşamadıysa dava açmak, uyuşmazlığını yargı yoluyla çözüme kavuşturmak isteyecektir. Peki dava açarken nelere dikkat etmek gerekir? Yargı sürecini bir avukat yardımıyla takip etmeniz sizin gözden kaçırabileceğiniz, bilmediğiniz teknik hususlarda hak kaybınıza uğramanızı önler ancak tabii ki avukat tutmadan…

Davanın Açılması ve Dilekçeler Aşaması

Bilindiği üzere medeni yargıda mahkemelerimiz; asliye hukuk, sulh hukuk, aile mahkemesi vs. gibi çeşitli isimler altında görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu isimleri duymalarına, hukuki ihtilaflar yaşayıp davalık olmalarına rağmen genel bir bilgi olarak dava süreçlerini bilmemektedir. >> Dava Dilekçesi >>> Dava Dilekçesinde Eksikliği Sonradan Giderilebilir Hususlar…

Hukuka Uygunluk Nedenleri

Hukuka uygunluk nedenleri; suç sayılan bir eylemin işlenmesindeki koşullar başka bir deyişle işlenmesine neden olan olaylar göz önünde tutularak faile ceza verilmesini önleyen ve eylemin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerdir. >> Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri >> Meşru Savunma >> Görevin İfası >> Hakkın Kullanılması…

Suçun Unsurları

Bir önceki yazımızda ceza hukukunun temel ilkelerini kaleme almıştık. Bugün de suçun oluşması için gerekli olan unsurları elimzden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Suç unsurları nelerdir? Suçun oluşması için gerekli olan tüm koşullara unsur adı verilir. Genel unsurlar ve özel unsurlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genel unsurlar,…

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

Suç, hukuk kurallarına aykırı davranıştır. Ceza, hukuk kurallarına aykırı davranan kişiye uygulanacak olan yaptırımdır. Bu yaptırımların ne olacağını, nasıl ve hangi şartlarda uygulanacağını inceleyen ve düzenleyen hukuk dalı ise ceza hukukudur. Ceza hukukunun temel ilkeleri vardır. Bunları kısaca açıklayalım: A – YASALLIK (KANUNİLİK) İLKESİ: Suçun…

Medeni Kanuna Göre Evlat Edinme

Kıymetli Dostlar, Bugünkü yazıma geçmeden evvel bir şaşkınlığımı sizlerle paylaşmak isterim. Kayın hısımlığım hasebiyle yaklaşık bir yıldır tanıştığım ve ailecek görüştüğüm bir abimizin çocuğunun  işte birazdan anlatacağım mevzuat kapsamında evlat olarak edindiğini öğrendim, sonrasında bu konuya açıkçası ilgim de bir hayli arttı ve bu konuda…

İpten Adam Alınır Mı?

Bir hukukçu olarak beni en çok sinirlendiren sorudur: “İpten adam alabilir misin?“. Yahu sen karını güpegündüz sokak ortasında öldürmüşsen, bir kadına veya çocuğa tecavüz etmişsen, gariban insanları dolandırmışsan, ben seni ipten (ülkemizde 14 Temmuz 2004 tarih ve 5218 sayılı kanunla idam cezasının kaldırılmasıyla cezadan) nasıl…

Evlilik İşlemleri: Gerekli Belgeler ve Önemli Bilgiler

Kıymetli Dostlar, İnsanoğlunun yaratılışından bu yana süregelen bir değerdir aile olmak. İyi günde kötü günde, ömrümüzün her anında birlikte olmak, öylesine sımsıkı sarılmak ve özlemle bu anı beklemek, çocuk misali sevinmek, yerinde duramamak ne de güzel hislerdir. Bu duyguları bizatihi yaşamış birisi olarak Yaratana hamd…