Ali Kuşçu | Çağa Işık Tutan Bilim İnsanları Serisi -4

Öyle bir zat düşünün ki Semerkant’ta doğup, Uzun Hasan döneminde Akkoyunlular’a elçilik yapıp daha sonra İstanbul’a gelip Ayasofya Camii’nde astronomi ve matematik dersleri verip daha sonra da burada ölsün. Hatta kabri Eyüp Sultan Hz.’nin kabrine komşu olsun. Bu büyük adam Ali Kuşçu‘dan başkası değildir. Bursa’da…

El-Bîrûnî | Çağa Işık Tutan Bilim İnsanları Serisi -2

Bismillâhirrahmanirrahim “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın kudreti her şeye yeter.” “Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklını iyi kullananlar için (yol gösterici) belgeler vardır.” “O akıl sahipleri ki, ayakta, otururken ve yatarken Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratışlı…

El-Harezmi | Çağa Işık Tutan Bilim Adamları Serisi – 1

Eğitim – Öğretim hayatımız boyunca aldığımız tarih eğitimi neden hep Rönesans ve sonrasından bahseder? Neden hafızamız hep bu çağda yaşayan bilim insanları ile doludur? Tüm insanlık Rönesans’a kadar bilim ile hiç uğraşmamış mıydı? Avrupa sisteminin karanlık çağ diyerek üstünü kapadığı orta çağ gerçekten karanlık mıydı?…

İntegral Nedir? 

İnsanlar, doğayı anlayabilmek ve yorumlama yapabilmek için matematiği oluşturmuşlardır. Birisi bir diğerine belli bir uzunluğu anlatabilmek için ölçüm birimlerini geliştirmiş, bir diğeri ise elindeki mal varlığını anlayabilmek için sayıları ortaya çıkarmıştır.  İşte bu şekilde büyük bir silsile ile matematik oluşmuş. Böylece bugün matematik milyarlarca hücreye…