Sanat Denilince…/Avuntu

Sanatın ilk adımı bir ihtiyaçtan mı doğmuştu, yoksa avuntu maksadı ile keşif mi olunmuştu bilemem ama sanat ile ilgili benimsediğim tek bir olgu vardır ki o da sanatın olgun olanının tüm ruhu sardığı ve beynelmilel bir kılıfa büründüğüdür. Zira, sanat hakkı ile icra edildiği zaman…

Müze Nedir? Türkiye’de İlk Müze

“Müze” kelimesinin kökeni Fransızcadır ve birtakım eserlerin bir arada veya ayrı ayrı sergilenerek saklandığı, koruma altına alındığı kuruma verilen tabirdir. Müzeler, kamuya açık, kar amacı gütmeyen, kültürel, sanatsal eserleri koruma altına alan ve inceleyen, değerlendirip, gün yüzüne çıkaran kurumlardır. Müze kurumları, insanlığın somut ve somut…

Edebiyat Akımları

Edebiyat, resim, müzik, mimari ve heykel gibi farklı sanal dallarıyla alakalı meydana çıkmış, belli bir öngörü ve fikir anlayışını ifade eden sisteme ve benimsemeye “Akım” denilir. Bazen aynı akımın sanat, edebiyat ve hatta mimariyi etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla bir akım, sadece bir sanat dalıyla sınırlı kalmamaktadır.…

Film ve Sinema Tarihi

Film sanatı ve sinema sektörü, günümüzde büyük öneme sahip olan ve geniş iş hacmi ile dev kitlelere istihdam sağlayan bir alışkanlık ve de iş alanı halini almıştır. Sinemaya ömründe en az bir defa dahi olsun gitmeyen, bir tane dahi film seyretmeyen neredeyse kimse yoktur. İlkleri…

Origami Nedir? Nasıl Yapılır?

Origami nedir? M.Ö. 250 yıllarında kağıdın bulunması insanlık için yeni bir milat oldu. Kağıdın bulunmasıyla birlikte birçok şey ortaya çıktı. Bunlardan birisi de, origami. Origami, herhangi bir alet kullanılmadan sadece el ile icra edilen bir sanattır. Kağıt Çinliler tarafından keşfedilmiş olsa bile elle icra edilen bu…

Topluma, Edebiyatı ve Sanatı Nasıl Kazandırabiliriz?

Toplumumuzun, edebiyat ve sanata ne denli yakın veya uzak olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Cehaletin bir veba gibi yayıldığı bu zamanda, insanları çocukluktan yetişkinliğe kadar okullarda kavram ezberletmek telaşına sürükleyen bu eğitim sisteminin mağdur evlatları, aslında bu milleti cehaletten kurtarıp dünyaya nizam verebilecek bir kültür seviyesine sahip…

Nefesli Çalgı Çalabilmenin Püf Noktaları

Ülkemizde sanata duyulan önem gün geçtikçe daha çok artmaktadır, bu sayade insanların sanata olan ihtiyaçlarını karşılamak adına eğitmen bulmaları zorlaşmış olup kendi çabalarıyla farklı enstrümanlar öğrenmeye başvurmuşlardır. Bu enstrümanların başında piyano ve gitardan sonra insanları cezbeden ve ülkemizde de sesiyle ve kullanıldıkları yer açısından hayranlık…