ÖZYÖNETİM

Son günlerde gündemimizi hayli meşgul eden bir kavram özyönetim. Bazılarımız bu kavramı özerklik ile karıştırabiliyor. Bu gerçekten bizi büyük bir algı hatasına düşürebilir. Çünkü özerklik ile özyönetim görüntüde birbirine benzeyen ancak aslında hiç de benzer olmayan iki kavram. Özyönetim ve özerklik için sadece kavram yakıştırması…