Ak Parti Üzerine Sosyolojik Analizler

Türk siyasal tarihinin en önemli tecrübesi kuşkusuz Ak Parti iktidarı ve onun siyasal tecrübesidir. O yüzden bu partinin duygusal değerlendirmelerin ötesinde sosyolojik bir analize ihtiyaç var. >> Ak Partinin Toplumsal Dinamikleri >> Refah Partisi, 28 Şubat ve Ak Parti >> Muhalefet ve Siyasi Alternatifler >>…

Pozitivist Sosyal Felsefe ve Evrimci Din Kuramları

Din Sosyolojisi adına yapılan ilk çalışmalar, evrimci ve pozitivist bir anlayışa sahiptir. İlk kuramcılar, dini hayatın kökenlerini tamamen ilkel kabilelerin din anlayışları üzerinden değerlendirmişler, modern toplumlarda mevcut olan dini tecrübeye, ilkel din anlayışlarının evrimleşmiş halleri olarak yaklaşmışlardır. >> Augoste Comte’un (1798-1857) Pozitivist Din Kuramı >>…

İslam ve Akıl Tartışmaları

Modernist düşüncenin en büyük yanılgısı, doğası gereği farklı bir paradigma içinden hayatı değerlendiren modernliğin kavramları üzerinden İslam’ı değerlendirmelidir. Kadın-erkek eşitliği, miras bölüşümü, şahitlik gibi konulara modern paradigmanın parametreleri ışığında baktığımızda çelişkinin olması kaçınılmazdır. “İslam akıl dinidir.” mottosu mesela. Burada genel olarak İslam’ın pozitivizm ve rasyonalizm…

Din Topluma Nasıl Etki Eder?

Din, topluma ne zaman etki ediyor? Toplum dine ne zaman etki ediyor? Ve bunun bir ölçüsü var mı? Var. Fakat şunu söylemek lazım. Tabii ki dinin toplum yaşantısına etkisi, geleneksel toplumlarda daha fazladır. Eski toplumlarda daha fazladır. Buradaki dinden kastım, semavi dinler değil; din diye…

İlahiyat, Din Bilimi ve Din Sosyolojisi

Tarih boyunca insanlar, dini inanç ve ibadetlerin yanında kendi uygulamaları üzerinde düşünmüş ve felsefe, ilahiyat gibi ilmi disiplinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte sosyolojik düşünme ile teolojik ya da felsefi düşünce arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bir ilahiyatçı, mensup olduğu din üzerinden, dinin va’z…

Mor Beyin ve FETÖ Mücadelesi

Mor Beyin olayı, cemaatin çıkarlarını korumak için çiğnemeyeceği hiçbir ahlaki ilkenin kalmadığını, kolaylıkla suçsuz insanlara kumpas kurabileceğinin açık göstergesi oldu. Bu olay dikkatleri yeniden FETÖ yargılamalarına çevirdi. Mor Beyin nedir? Mor beyin, FETÖ tarafından telefon uygulamaları için geliştirilmiş framework/yazılım çatısıdır. Bu çatıya göre yazılmış telefon…

Proletarya Nedir?

Proletarya Latince proles (çocuklar, çocuk yapma hakkı dışında başka bir hakkı olmayan sınıf) kelimesinden gelmektedir. >> Marksist Düşüncede Proletaryanın Anlamı >> Proletaryanın Tarihi Gelişimi >> Kapitalizm ve Proletarya >> Proletaryanın Mücadelesi Roma’nın nüfus problemlerinden dolayı çocuk başına para yardımı kararı alması sonucu kırdan kente göçen köylü sınıfa…

Din sadece vahiy midir?

Din doğuşu itibariyle insani bir problemdir. Din dediğimiz şey salt vahiyden ibaret değildir. Yani sadece Kuranı Kerim’den; Allah’ın gönderdiği mesajlardan ibaret değildir. Din peygamberin hadisi şeriflerinden de ibaret değildir. Din, her ne kadar kaynağı ilahi olsa bile (diğer beşeri dinler saymıyorum) bu ilahi vahyin sistemleştirilme…

Modern Müslüman Ahlakına Bir Özeleştiri

“Neden sömürülüyoruz”, “Sömürülmemize yol açan faktörler nelerdir”, “Sömürülmemize yol açan asıl faktör iç mi yoksa dış mı kaynaklıdır”, “Bizim toplumlarımız sömürülmeye neden bu kadar açıktır?” gibi sorunlar son 250 yıldır sorulan sorulardır. Kuşkusuz bu sorunu çözmek için derin bir tefekkür faaliyetine ihtiyaç vardır. Ne yazık…

Kapitalizm Nedir?

Bu yazımızda kapitalizmin kelime anlamını, nasıl doğduğunu, gelişim sürecini, üretim tarzını, işleyişini ve kapitalizme yapılan eleştirilerini ele alacağız. >> Kapitalizmin Kelime Anlamı >> Kapitalizmin Doğuşu ve Gelişim Süreci >> Kapitalist Üretim Tarzı ve İşleyişi >> Kapitalizme Yapılan Eleştiriler Kapitalizmin Kelime Anlamı Kapital’in (Capital) İngilizce kelime…