Dondurmanın İcadı

Dondurmanın buluşuna ilişkin bazı rivayetler vardır. En güçlülerden birisi Roma İmparatoru Neon’un icat ettiğidir. Ancak bazı bulgular, milattan önce 4. Yüzyıla dayandığını fakat Mezopotamyalılarca M. Ö. 2000 yıllarında buz evlerinin kullanıldığına ilişkin sağlam kanıtlar da mevcuttur. Bu nedenle dondurmayı icat edenler arasında Mezopotamyalılar da vardır.…

Bir Başka Ömer Halisdemir: Çerkes Hasan Paşa

Dostlar bugün ülkemizin yaşadığı en uzun gecenin ikinci sene-i devriyesi. Yani hepinizin bildiği gibi bugün 15 Temmuz destanının yaşandığı gündür. Üstünden iki yıl ve hatta yıllar geçse de unutulmayacak ve milletin hafızasında her daim kalacaktır. Milletimiz tarih boyunca gerek Osmanlı dönemi olsun gerek Cumhuriyet dönemi…

Dünya Takvimleri

Takvim, zamanın yıllara, aylara, haftalara ve günlere göre ayrılarak biçimlendirildiği, planlamaların kurgulandığı çizelge ve yöntemdir. Dünyada birden fazla kullanılmış ve kullanılmakta olan takvim çeşidi vardır. Kimisi güneşi veya ayı esas alırken, kimisi de tabiat olaylarını yahut bölgesel bazı vakaları esas almaktadır. Bilinen ve en yaygın…

Ejderhalar Gerçekte Yaşadı Mı?

Ejderha, birçok uygarlığın mitoloji ve efsanelerinde yer almış fantastik bir canlı olarak tasvir edilmiştir. “Ejderha” sözcüğü İngilizce ve batı dünyasında “dragon” Germenlerde; “Drachen” olarak nitelendirilmiştir. Arapça’da ise “Tanin” olarak adlandırılmıştır. Ağzından ateş püskürten canavar olarak bilinir. Eski Türkçede ise “Evren” ismi verilmiştir. Fiziki ve huysal…

Eskiçağ Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetleri

Anadolu ve Türk kültür – tarihini gerçek manada etkileyen birçok eskiçağ medeniyeti vardır. Anadolu ve çevresinde yahut Asya’da varlığını sürdürmüş bazı medeniyetler şunlardır; Anadolu’da Varlığını Sürdürmüş İlk Medeniyetler Günümüz modern medeniyetlerine gerçek manada şekil veren ve birçok alanda katkı sağlayan medeniyetlerin başında Anadolu medeniyetleri gelmektedir.…

Kelt Toplumu ve Bilinmeyenleri

“Kelt” sözcüğü ilk defa Yunan tarihçi Hecataeus tarafından M.Ö. 517’de Yunan Mitolojisinde işlenmiştir. Mana olarak “cesur, erdemli ve savaşçı” gibi anlamlar yüklenmiştir. Kelt toplumu, ilk çağ döneminde Avrupa’da yaşayan savaşçı bir topluluk olup, M.Ö. 2000’lerde anavatanları Orta Avrupa’dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Birçoğu İspanya, Galya…

Dünyanın Kupası

Dört yıl gibi uzun bir aradan sonra Dünya Kupası günlerine kavuştuk. Bu kupa da diğer kupalar gibi içinde pek çok unsuru barındırıyor. Örneğin biz yine bir Dünya Kupasında daha yokuz. Bu özlemimiz diğer Dünya Kupasında son bulacak mı bilemem ama artık bizim de kupalara devamlı…

Mezopotamya’dan Farklı Gelişen Eskiçağ Medeniyetleri

Günümüz medeniyetlerinin kültür, sanat ve bilim alanlarında dahi büyük ölçüde Mezopotamya medeniyetinin iz ve kalıntıları görülmektedir. Eskiçağ döneminde döneminin gerçek manada en üstün medeniyetlerinin kurulduğu bölge Mezopotamya idi. Sümerler, Babiller, Akadlar ve Asurlar, eskiçağda hayal bile edilemeyecek yenilik, gelişim ve gelişim göstermeyi başarmış ve sonrası…

Takvimler ve Tarihçeleri

“Takvim” sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük olup, zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayıran çizelge, yöntem, izlencedir. En net biçimiyle zamanın tarifi için parçalara bölünmesi yöntemidir. Sosyal, ticari ve dini gayelerle düzenlenmiş sistemlerdir. Güneş ve ay döngüsü gibi farklı astronomik olayların göz önüne alınarak planlamaların…

Bizim İçin Şehirlerin Önemi

Amerika Irak’ı işgal edip Bağdat şehrini yerle bir ettiğinde yıkılan sadece binalar değil, uzun yıllar boyunca varlığını devam ettiren bir medeniyet yıkılmıştı. Bağdat şehri uzun yıllardan bugüne gelmiş ve İslam medeniyetinin yaşandığı mümtaz şehirlerden biri olmuştur. Bu işgal ile birlikte bu şehrin birçok tarihi yapısı…