Ankara Nasıl Başkent Oldu?

Dostlar tarih boyunca her devlet kurulduktan sonra sınırları içerisinde stratejik ve jeopolitik konumu önemli olan bir şehrini başkent ilan etmiştir. Ülke için önem arz eden bütün kararlarda ülkenin başkentinde alınır. Başkent bir ülke için merkez konumundadır. Başkent nedir desek şu tanımı yapmamız da bir beis yoktur.…

Yazının İcadı

Yazı, en sade haliyle düşüncenin belli bir imlerle sağlanması eylemidir. Herhangi bir harf, damga düzeninde biçim ve sanat yönünden özellik gösteren türe verilen addır. Terimsel olarak bakıldığında ise bir yazarca bir konuda kaleme alınan makale, roman, deneme ve inceleme gibi düz yazı olarak nitelendirilen yazınlara…

Kars İslam Cumhuriyeti

İlkokul yıllarımızdan beri öğrendiğimiz en önemli tarih bilgilerinden biri ülkemizin daha önce Osmanlı Devleti olarak devam ettiği ve 1. Dünya Savaşı sonrasında yapılan mücadeleler ile Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihte yerini aldığıdır. Ülkemiz bu savaş sonrası birçok toprağını kaybetmiş olsa da ecdadımız vatanına sahip çıktı ve…

Eşkiyalık ve Tarihçesi

Anadolu diyarında birçok öykü ve söylenceye konu olmuş birçok eşkiya vardır. Bunların her biri de öykü ve söylence yazarının kaleminde, lisanında adeta şekillenmiştir. Yaşar Kemal’in kaleminden İnce Mehmed ve Çakırcalı Mehmet Efe, okuyucusunda hayranlık uyandırırken, Kemal Tahir’in kaleminden Rahmet Yolları Kesti, okuyucularını ise rahatsız edici…

Piri Reis | Coğrafyanın Bilim İnsanları – 2

Piri Reis (1465-1554) Piri Reis Osmanlı döneminde yaşamış asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey’dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani’dir denizci ve bir kartograf yani haritacıdır. Harita çizip harita ilmi ile hem hal olmuş büyük bir bilim insanımızdır. Aynı zamanda deniz bilimleri ile uzmanlaşmış ve…

Yüzyılın Kurtarma Operasyonu

Ertuğrul 1890 filmini pek çoğunuz duymuş ve izlemişsinizdir. Bu film Türk-Japon dostluğunun gelişmesine katkı sunan iki olayı anlatır. Birinci olay Japon heyetinin 1887 yılında İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’yı ziyaret etmesi ve ülkeye gelişte kayalıklara çarpıp batmasıdır. İkinci olay ise İran-Irak Savaşında Tahran…

Hayvan İdamları

Bazı insanlara hayvanların idam edilmesi tuhaf gelir. Ancak günümüzde de geçmiş zamanda insanların idam edilmeleri tuhaf karşılanmaktadır. Dönemin insanları, günümüzün anlayamayacağı biçimde farklı gelenek ve göreneklere, yaşantı ve adetlere sahiptiler. Ortaçağ Avrupa Ülkelerinde o dönemler hayvan idamları meşhurdu. Hayvanlar işledikleri suçlardan ötürü mahkemelere çıkarılıyor, yargılanıp…

Avrupa’nın Sultan Murad Kini

Dostlar bildiğiniz gibi geçen iki hafta da Beşiktaş Sırp takımı Partizan ile mücadele etti ve onları mağlup ederek gruplara kaldı. Fakat Sırbistan’daki maçta Sırp taraftarlar tarihe atıfta bulunan ve bizlerin hiç de hoşuna gitmeyecek tezahüratta bulundular. Osmanlı’nın 3. Padişahı olan Sultan 1. Murad’ın Kosova Savaşında…

Mitoloji Nedir?

“Mitoloji” sözcüğünün kökeni Fransızcadır. Mitlerin konu alan, doğuş ve olgularını inceleyip, yorumlayan bilim dalıdır. Türkçede eş anlamlısı olarak “Söylencebilim, Efsanebilim” kullanılmaktadır. Mitoloji adlı bilim dalında daha çok Yunan ve Latin kökenli mitler, söylenceler incelenmiştir. “Mit” kelimesinin anlamı ise; insanların doğa, kültür, tarih ve adetleri hakkında…

Moğol İstilaları ve Sonuçları

Tarihin en büyük istilalarından biri olarak kabul edilen ve Avrupa’ya korku salan, Asya kıtasında dehşet saçan bu istilanın failleri nitekim Moğollardır. Cengiz Han’ın önderliğinde Türk ve Bozkır kültürüyle harmanlanarak ve Türk destanlarının Moğollaştırılıp örnek alındığı büyük bir medeniyet kurulmuş ve Çin’den Hindistan’a, Orta Asya’dan Afrika…