Moğol İstilaları ve Sonuçları

Tarihin en büyük istilalarından biri olarak kabul edilen ve Avrupa’ya korku salan, Asya kıtasında dehşet saçan bu istilanın failleri nitekim Moğollardır. Cengiz Han’ın önderliğinde Türk ve Bozkır kültürüyle harmanlanarak ve Türk destanlarının Moğollaştırılıp örnek alındığı büyük bir medeniyet kurulmuş ve Çin’den Hindistan’a, Orta Asya’dan Afrika…

Oğuz Türk Dil Grubu

Türk dili, Türkiye coğrafyasının ötesinde konuşulan bütün lehçe ve şivelerin bütününe verilen isimdir. Oğuz, Karluk, Sibirya gibi birçok gruba ayrılmıştır. En yaygın coğrafyada, en fazla konuşulan Türk Dil Grubu, nitekim Oğuz Türkçesi veya Oğuz Türk Dil Grubu olarak adlandırılan Türk Lehçesidir. En sistemli, geniş kaynak…

Rusların Delisi Petro

Tarih, geçmişten günümüze birçok mücadelenin yaşandığı, içinde acıyı da sevinci de barındıran bir süreç olarak ilerlemiştir. Bu süreçte bizler birçok devletle gerek dostane, gerekse hasmane ilişkiler içinde bulunduk. Orta Asya bozkırlarında en çetin çekişmemiz Çin ile yaşanmıştır. Ekonomik ya da askeri neden ne olursa olsun…

Tarihi Moğol İstilası

Tüm dünyaya zamanında uzun bir süre korku salmış bir medeniyetin tüm dünyaya yayılan istilası, doğudan batıya birçok alanda değişim ve şekillenme sağladığı gibi, büyük çapta kültürel ve toplumsal yok olmaya da neden oldu. 13. Yüzyıla kadar tarih sahnesinde bir değeri ve önemi olmayan bir topluluğun…

Vaka-i Hayriye: Yeniçeri Ocağının Kaldırılması

Osmanlı Türkçesinde “Vaka’-i Hayriye” olarak söylenen, günümüz Türkçesiyle “Hayırlı Olay” diye nitelendirilen tarihi olay, bir zamanlar Osmanlı Devletinin askeri biriminin kaldırılmasını konu almaktadır. Dönemin hükümdarı Sultan II. Mahmud Han, Yeniçeri ve Kapıkulu Ocaklarını kaldırmak için 17 yıl kadar uzun bir süre beklemiştir. II. Mahmud Han’a…

Alfabenin Tarihi Gelişimi

“Alfabe” kelimesi Fransız kökenli olup, Türkçesi “Abece” olarak bilinir. Alfabe sözcüğünün sözlük anlamı farklılık gösterse de temelde bir dilin yazı haline dönüştürülmesine vesile simgelerin bütünü denilebilir. Alfabeler dillerin eserleşmesini, gelişip yaygınlaşmasını sağlayan araçlardır. Neredeyse her toplum ve kavmin kendine özgü dili ve her dilinde kullanıldığı…

Mete Han’dan Abdülhamid Han’a Vatan Sevgisi

Tarih bilimi üzerinde deney yapabileceğimiz, empirik bir bilim dalı değildir. Bu yüzden yaşanan olaylar birebir tekrarlanamaz. Fakat bu durum böyle olsa da meşhur sözde olduğu gibi ‘Tarih tekerrür eder.‘ Yani tarih tekrar eder. Evet, tarihi olaylar birebir tekrar etmeyebilir fakat zaman ve şartlar değişse de…

Çam Arnavutları

Arnavutça’da; Çamë, Yunanca’da; Τσάμηδες Tsámidhes ve Türkçe’de ise “Çam Arnavutları” olarak adlandırılan, Yunanistan’ın kuzeybatısında Epir bölgesinde yaşamakta olan halktır. Bu topluluğun yaşamakta olduğu bölgeye “Çamlık” yahut “Çamerya” denilmekte olup, konuştukları dil ise Güney Arnavutçanın Tosk lehçesine yakın bir ağızdır. Yunan ve Arnavut kültürünün izlerini taşımakta…

Dondurmanın İcadı

Dondurmanın buluşuna ilişkin bazı rivayetler vardır. En güçlülerden birisi Roma İmparatoru Neon’un icat ettiğidir. Ancak bazı bulgular, milattan önce 4. Yüzyıla dayandığını fakat Mezopotamyalılarca M. Ö. 2000 yıllarında buz evlerinin kullanıldığına ilişkin sağlam kanıtlar da mevcuttur. Bu nedenle dondurmayı icat edenler arasında Mezopotamyalılar da vardır.…

Bir Başka Ömer Halisdemir: Çerkes Hasan Paşa

Dostlar bugün ülkemizin yaşadığı en uzun gecenin ikinci sene-i devriyesi. Yani hepinizin bildiği gibi bugün 15 Temmuz destanının yaşandığı gündür. Üstünden iki yıl ve hatta yıllar geçse de unutulmayacak ve milletin hafızasında her daim kalacaktır. Milletimiz tarih boyunca gerek Osmanlı dönemi olsun gerek Cumhuriyet dönemi…