Son Yazılar

Nurettin Topçu’da Felsefe Tasavvuru

İlk olarak İslam dünyasında sınırların gelişmesi ve diğer kültürel havzalarla girilen ilişkiler, özellikle Yunan felsefesinden yapılan tercümeler ve buna bağlı olarak gelişen düşünceler, felsefe hakkında bazı düşüncelerinde ortaya çıkmasını sağlamış ve gelişen tartışmalar din–felsefe, akıl-vahiy ilişkilerine ilişkin bir külliyatın doğmasına yol açmıştır. Bu tartışmaların finali…

Davanın Açılması ve Dilekçeler Aşaması

Bilindiği üzere medeni yargıda mahkemelerimiz; asliye hukuk, sulh hukuk, aile mahkemesi vs. gibi çeşitli isimler altında görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu isimleri duymalarına, hukuki ihtilaflar yaşayıp davalık olmalarına rağmen genel bir bilgi olarak dava süreçlerini bilmemektedir. >> Dava Dilekçesi >>> Dava Dilekçesinde Eksikliği Sonradan Giderilebilir Hususlar…

Araç Kullanmanın Püf Noktaları Nelerdir?

Kimi insanda araba sürmek, arabaya ilgi duymak, arabalarla sürekli ilgilenmek çocukluktan gelen bir hobidir. Kimi insan için de zorunlu ihtiyacın sonucu olarak sonradan ortaya çıkan bir ilgi olabilir. İlk önce yapmanız gereken arabayı iyi öğrenebileceğiniz bir araba alarak yakınlarınızdan ya da sürücü kurslarından özel ders…

Probiyotik Gıda Nedir?

Şimdi, size yediğiniz besinlerin bazılarında yaşayan bakteriler var ve bunları yemek size o kadar çok yararlı ki desem ne düşünürdünüz? Biliyorum insanların algısında genellikle bakteriler hastalık getiren, zararlı canlılar şeklinde yerini almış olsa da gerçekte durum tam olarak böyle değildir. Yararlı bakteriler bizi hastalıklardan korur…

Maliye Bölümü ve İş İmkanları

Her sene üniversite sınavlarında 1 milyondan fazla öğrenci ter döküyor. Bir yılın meyvelerini toplamak isteyen adaylar haliyle iyi bir üniversitede, iyi bir bölüme gitmek için tercih dönemlerinde yoğun bir araştırma içine giriyor. Ayrıca pek araştırmadan kendini maliye bölümünde bulan arkadaşlar oluyor. >> Maliye Bölümü Dersleri…

Vergileme İlkeleri ve Vergi-Kültür İlişkisi

Vergi meselesi asırlardır konuşulagelen bir hadise olup sistemsel ve modern vergileme sürecinin Orta çağın sonlarına doğru başladığını söyleyebiliriz. Günümüzde bile hala gündemini koruyan verginin amaç ve konusu ne olmalı sorusu yıllarca ateşli tartışmalara sahne olmuş, mevzuatın daha anlaşılır ve sade hale getirilmesi, hangi kazanç türünün…

Hasan Hanefi ve Cabiri Arasındaki Liberalizm Tartışması

Hasan Hanefi ve Cabiri çağdaş İslam düşüncesinin en seçkin düşünürlerindendir. İkili arasında “Liberalizm İslam dünyasında başarılı oldu mu?” konusu etrafında bir tartışma yaşanır. Hasan Hanefi, Mısır örneğinden yola çıkarak “Liberalizm Mısır’da başarılı Olamadı” aslı bir makale yazarken, Cabiri tartışmaya “Liberalizm Fas’ta Başarılı Oldu” makalesiyle katılır.…

Din ve Toplum Etkileşimleri

Dinler tarih boyunca hiçbir zaman bireyin içinde yaşayan öznel bir tecrübe olarak kalmamış, toplumla ilişkiye girerek çeşitli toplumsal şekil ve davranış kalıpları ortaya çıkmıştır. Dinler, toplumda bütünleştirici bir rol oynamıştır. Wach, dinin bütünleştirici rolünün, toplumsal ihtilaf ve kargaşa yaratıcı rolünden daha baskın ve belirgin olduğunu…