Son Yazılar

Filistinli Yahudiler

Filistin, günümüzde tarihi bir takım olaylardan ötürü üç ilahi din tarafından kutsal sayılmış topraklardır. Kudüs, Yeni Sahra ve Gazza bölgelerinin bütünü, Akdenize kıyıları uzanan kıymetli bölgedir. Filistin Yahudileri ise bu bölgede ikame etmiş topluluğa verilen yahudi asıllı kişilerdir. İsrail Devletinden evvel Filistin Yahudilerine “Yahudi Cemaati”…

Film İzlemenin Zararları

Öncelikle her şeyin fazlası elbette ki zarardır. Birçok kişi, film veya dizi seyrederken dinlendiğini düşünmektedir. New York Times haberine göre etrafımızdaki elektronik cihazlar tahmin edilenden de fazla insan hayatına zarar vermektedir. California Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar gösterdi ki, beynin dinlenmeye tahmin edilenden çok daha fazla ihtiyacı…

Hermann Hesse ve Siddhartha

Alman ve İsviçre asıllı şair, romancı ve ressamdır. 2 Temmuz 1887’de gözlerini hayata açmış, 1946’da Nobel Edebiyat Ödülü ile şereflendirilmiş ve birçok kıymetli eser insanlığın hizmetine sunmuştur. 9 Ağustos 1962’de hayata gözlerini yummuş kıymetli şair ve yazarlardandır. Babası Baltık Alman olup, Estonya göçmenidir. Annesi, Swabyan…

İş Tecrübesi Sorunu

Gün geçtikçe geçmiş ile bugün arasındaki uçurum iyice derinleşmektedir. Modern dünyanın insanı artık eskisi gibi hayatını devam ettirmemektedir. Günümüzde her şeyin değişmesi gibi ihtiyaçlarımız ve düşünce yapımız da değişmektedir. Bu değişim kıyafetlerimize, oturup kalkmamıza hatta yemek kültürümüze kadar sinmiştir. Eskiden aynı sofrada aynı kaba kaşık…

Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Bu yazımızda kişilik bozukluğu nedir, hangi türleri vardır ve bunlar içerisinde narsistik kişilik bozukluğunun belirtileri ve hayata olan etkileri nelerdir bunlara değineceğiz. Kişilik bozukluğu; kişinin toplum tarafından belirlediği rollerin belirli bir kısmını yerine getirmeyerek, uyumsuzluk sergilemesine denilebilir. Kişilik bozukluğu kişilerin diğer insanlarla olan ilişkilerini olumsuz…

Mary Chayko ve Dijital Uçurumun Nedenleri

Bu yazımızda, Mary Chayko’nun ‘Süper-bağlantılı Tekno Hayat‘ kitabı merkeze alınarak kitapta bahsedilen internet, sosyal medya ve dijital erişimin küresel etkileri, dijital erişim imkanlarına sahip olmayan dünyanın bazı coğrafyalarında bu eşitsizliğin nedenleri, kültürel farklar, bilgisayar korsancılığı ve yurttaş gazeteciliği konuları kısaca anlatıldı. Mary Chayko kitabında ‘süper-bağlantılı…

İnternetin Tarihi

İnternet, bir zamanlar Birleşik Devletlerdeki Üniversitelerce başlatılmış bir proje iken, günümüzün sanal alem diye tabir edilen yegane yaşam alanını oluşturmuştur. “Arpanet” isimli bu özgün proje ilk kez 1970’de hayata geçirilmiştir. Yalnızca 15 adet bilgisayarın birbirina bağlı halinden ibaret olan bu ağ, kullanıcıların erişime de kapalıydır.…

Sözleşmelerde Damga Vergisi

Sözleşmeler belli bir parayı ihtiva etmesi durumunda Damga Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olmaktadır. Sözleşmelerden alınan bu vergi nispi vergidir. Yani sözleşmede geçen bedel üzerinden kanunda belirtilen oranlarda hesaplanır. Damga Vergisi ne zaman tahakkuk eder? Ne zaman ödenir? Damga Vergisi, Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlenmesiyle…

Amasya Şehzadeleri

Osmanlı Devleti müfredatımızda anlatıldığı gibi sadece savaşların, fetihlerin ve antlaşmaların yapıldığı bir medeniyet değildir. Osmanlı Devleti içinde pek çok kültürü barındıran ve önümüze büyük bir tarih geçmişi sunan harika bir medeniyet mozaiğidir. İşte bu medeniyet zenginliğinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu şehirlerinde etkileri vardır. Osmanlı’da nasıl…

Rastgelelik Nedir? Rastgelelik Kuramı

“Rastgele” sözcüğünün ‘gelişi güzel, seçmeden’ gibi anlamları vardır. Bu sözcükten türemiş ve bir kurama verilmiş isimdir. Rastgelelik, kısaca öncesi ve sonrasındaki belirsizliğin ve de tekrarın olmadığı olgunun kendisidir. Eşit şartlar içerisinde bir olgu ve olayın seçimsiz, mantık yürütülmeksizin oluşması, vuku bulması halidir. İngilizce karşılığı; “Randomness”…