Son Yazılar

Enigma

Kavramların anlamını bozarak ya da değişik tanımlamalar yaparak tanınmaz hale getirmeye “enigma” deniyor. Bir öğretiyi tanınmaz hale getirmek için en geçerli yol enigmadır. Benzer durum bir din olarak İslam’ın da başına gelmiştir. Biat, kader, tevekkül, cihat, şefaat, iman enigmaya uğramış kavramların başında geliyor. Bir teoriyi,…

Azalan Marjinal Fayda İlkesi Nedir?

Fayda Kuramı ve Tüketici Teorisi mikro iktisadın temel konu başlıklarından olup iktisadi analizlerde büyük önem taşımaktadır. Meselenin detaylarına değinmeden evvel iki kavramı açıklamayı konumuzun anlaşılır olabilmesi açısından yararlı buluyorum. Toplam Fayda: Bir malın tüketilen tüm birimlerinden elde edilen faydadır. Marjinal Fayda: Tüketilen mal miktarının bir…

Suriyeliler mülteci midir?

Değerli okurlar; Sizlerle ilk buluşmamı, dünyanın kanayan yarası olan Suriye meselesinden bahsederek yapmak isterim. Hepimizin bildiği üzere Suriye’de yıllardır bir insanlık dramı yaşanmakta. Bu yaralı ülkede; Suriye’de yaşanan iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye ilk göç 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çoğumuzun gelişigüzel bir şekilde Suriyelilere “mülteci” demesi doğru…

Sivil Toplum Kuruluşları, Tarihçesi ve Etkileri

Dünyadaki misallerine göre ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının tarihçesi çok da eski değildir. Ancak ülke nüfusumuza göre Sivil Toplum Kuruluşu sayılan kuruluşlar birçok dünya ülkesine göre oldukça az sayıda kalmakta ve şu anda sivil toplum kuruluşu statüsündeki birçok derneğin aslında faaliyette olmayan lokal dernekler olduğunu düşündüğümüzde…

Sistematik Din Sosyolojisi

Daha önceki yazılarımızda Din Sosyolojisi’nin ilkel durumlarını, sistematik bir bilimsel disiplin olma yolundaki gelişmelerini anlatmıştık. Bu yazımızda ise Din Sosyolojisi disiplinini sistematize eden bilim adamlarını ve öğretilerini anlatacağız. >> Sistematik Din Sosyolojisi ve Max Weber (1864-1920) >> Tipolojik Din Sosyolojisi ve Joachim Wach (1898-1955) >>…

Kimyasal Hadım Nedir?

Kimyasal hadım, kişinin cinsel arzularını güdüleyen hormonların düzeyinin ilaç yolu ile azaltılmasıdır. Kimyasal hadımın sonucunda kişi hala cinsel hayatına devam edebilir ancak vücudundaki cinselliği tetikleyen hormonlar tedavi ile birlikte azalacağından cinsel ilişkide bulunmayı tercih etme isteği ciddi şekilde azalır. Ayrıca kimyasal hadımla birlikte testosteron hormonunda…

Ak Parti Üzerine Sosyolojik Analizler

Türk siyasal tarihinin en önemli tecrübesi kuşkusuz Ak Parti iktidarı ve onun siyasal tecrübesidir. O yüzden bu partinin duygusal değerlendirmelerin ötesinde sosyolojik bir analize ihtiyaç var. >> Ak Partinin Toplumsal Dinamikleri >> Refah Partisi, 28 Şubat ve Ak Parti >> Muhalefet ve Siyasi Alternatifler >>…

Medeni Kanuna Göre Evlenme Ehliyeti

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Özel Hukukun bir dalı olup Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Eşya Hukuku gibi temel alt kategorileri incelemektedir. Aile hukuku sosyal ilişkilerimizin hemen hemen her anında olup bugünkü yazımızın da temelini oluşturan evlenme ehliyeti nelerden oluşur, hukuki şartları nelerdir…

Halüsinasyon Nedir? Halüsinasyon Tedavisi

Gerçekte var olmayan ama var olduğu zannedilen koku, duyu, cisim, ses vb. gibi şeyler halüsinasyon olarak adlandırılır. Gerçekte olmayan şeylere dokunabilmek, onları koklayabilmek de halisanasyon kapsamına girmektedir. Halüsinasyon için, objesiz algı, alternatif gerçeklik gibi kısa tanımlamalar da yapılmaktadır. Halüsinasyon kelimesi, 17. yüzyılda yaşayan Sir Thomas Browne tarafından Latince,…

Pozitivist Sosyal Felsefe ve Evrimci Din Kuramları

Din Sosyolojisi adına yapılan ilk çalışmalar, evrimci ve pozitivist bir anlayışa sahiptir. İlk kuramcılar, dini hayatın kökenlerini tamamen ilkel kabilelerin din anlayışları üzerinden değerlendirmişler, modern toplumlarda mevcut olan dini tecrübeye, ilkel din anlayışlarının evrimleşmiş halleri olarak yaklaşmışlardır. >> Augoste Comte’un (1798-1857) Pozitivist Din Kuramı >>…