Son Yazılar

Robot Teknolojisi

Robot terimi Çek yazar “Karel Capek” tarafından yapılmış “Rossum’un Evrensel Robotları” adlı oyundan gelmektedir. İlk kez 1921’de duyulmuştur. Yazar, zorlu ama zorunlu iş anlamına gelen “Robata” sözcüğü ile işçi ve emekçi manasına gelen “Robotic” sözcüğünü birleştirip, “Robotic” sözcüğünü türetmiştir. Türetme olan bu sözcük, Isac Asimov’un…

Rüya ve Gerçeklikler

Her insan ve hatta hayvanlar rüya görmektedir. Değişik tür ve özellikte hayvan üzerinde yapılan deney ve gözlemler doğrultusunda hayvanların da rüya gördüğü saptanmıştır. Hayvanların da uyku sırasında beyin dalgalarının olduğu bilimsel kanıtlanmıştır. İnsanlar da hayvanlar gibi bezer işlevsellerde uyku esnasında beyinsel dalgalanma geçirmektedir. Tüm bu…

-krasi Takısı ve En Çok Kullanıldığı Kelimeler

Bu yazımızda “-krasi” takısının Etimolojik kökeni, dilimize gelişi ve bu takı ile türetilen kelimeleri ele alacağız. Sona eklemeli bir takı olan -krasi, belli bir yönetim, iktidar veya nüfuz biçimini ifade etmektedir. Etimolojik kökenine baktığımızda birçok kelimede olduğu gibi yolumuz Latinceye çıkmaktadır. Bu kelime Latince “kratia”…

Talas Savaşı, Nedenleri ve Sonuçları

Bildiğiniz gibi biz Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Hatırlayacağınız üzere öğretim kurumlarımızda Türk Tarihi Orta Asya’yla birlikte başlar. Orta Asya’nın neresi olduğu, çevresinde nelerin olduğu ve hangi uygarlıkların olduğu anlatılır. Yine orada boylar halinde yaşadıktan sonra kurduğumuz devletler ve Çin ile olan mücadelelerimiz anlatılır. Evet,…

Rüya Nedir? Rüya Hakkında Bilinmeyenler

Rüya, kelime anlamı olarak gerçekleşmesi imkansız durum ve olgudur. Aynı zamanda çok etkilenmek, arzulamak ve korkmak gibi manalara da gelir. Köken bakımından “Rüya” sözcüğü Arapça olup, İngilizcede “Dream”, Almancada “Träum” ve Türkçede ise “Düş” karşılıkları vardır. Rüyalar, toplum ve kişilere göre farklı anlam ve özelliklere…

Ritzer’de Birbirine Geçme ve Tüketim Manzaraları

Şu an Maryland Üniversitesi (Amerika), Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olan George Ritzer’in, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek adlı kitabında ‘birbirine geçme‘ ve ‘tüketim manzaraları‘ kavramsallaştırmalarına kısaca değinmek istiyorum. Birbirine geçme, Ritzer’in tüketim kültürünü (özellikle Amerika’da) açıklamaya yönelik kullandığı temel kavramlardan biridir. Ritzer, birbirine geçmeyi şöyle tanımlamaktadır; ‘Birbirine geçme…

Yazar Nedir? Kime Denir?

Yazar sözcüğü özgün Türkçe olup, İngilizcede “Author – Writer”, Almancada “Author – Schriftsteller” gibi karşılıkları vardır. Anlam bakımından yazılı bir eser üretmek olarak tanımlanır. Sözlük anlamı olarak; bilim, sanat ve yazın, edebiyat alanlarında eser yazan ve bu eylemle uğraşan kimse demektir. Roman, öykü, köşe yazısı,…

Kazanılmış Değer

Bu yazımızda Kazanılmış Değer’in ne anlama geldiğini bir inşaat projesi örneği üzerinden basitçe anlatmaya çalışacağız. Belli bir Sözleşme Bedeliyle (SB) belli bir sürede tamamlanacak bir inşaat projesini ele alalım. Kazanılmış Değeri kavramını daha iyi anlamak için öncelikle iki temel tanımdan bahsedeceğiz: Planlanan Değer ve Gerçekleşen…

Füzeyi Bulan ve Onunla Uçan Adam

Hepimiz şu hayatta hep bir şeylerde güçlü olduğumuzu kanıtlamaya çalışıyoruz. Mutlaka iyi olduğumuz bir yetenek olduğu için kendisini içinde bulduğumuz bir yarışa mutlaka hayatımızın bir evresinde giriyoruz. Devletler de, bireyler gibi yüzyıllardan beri her zaman bir şeylerin yarışında olmuşlardır. Dünya savaşları öncesi silahlanma yarışlarına girmişlerdir.…