Son Yazılar

Mete Han’dan Abdülhamid Han’a Vatan Sevgisi

Tarih bilimi üzerinde deney yapabileceğimiz, empirik bir bilim dalı değildir. Bu yüzden yaşanan olaylar birebir tekrarlanamaz. Fakat bu durum böyle olsa da meşhur sözde olduğu gibi ‘Tarih tekerrür eder.‘ Yani tarih tekrar eder. Evet, tarihi olaylar birebir tekrar etmeyebilir fakat zaman ve şartlar değişse de…

En Çetin Düşmanımız

En çetin düşmanımız nefs… Nefs; içimizdeki bütün kötü isteklerdir, süflî arzulara duyulan meyildir. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran bütün şeytânî hisler, nefsten ibârettir. Dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edildiği bir imtihan dershânesidir. Bu sebeple insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır hem de iyiliklerle… Yine bu sebepledir…

Aile ve Din

İnsanlığın ilk dönemlerinde kan bağının bir araya getirdiği bir topluluk olmaktan ziyade, kutsal bağların bir arada tuttuğu dini bir cemaat olan aile, kutsallık ve dinle olan bağını nasıl geliştirdi; modern zamanlarda aile ve din ilişkisi nasıl; yazımızda bu sorulara cevap arayacağız. >> Arkaik Dönemde Din…

Cuma Günü

Bilindiği üzere birçok dilde olduğu gibi Türkçede de gün isimleri farklı diller etkileşim yaşamış ve alıntı sağlamıştır. Avrupa dilleri Latince ve Yunancadan etkilenmişken, Türkçe de Farsça ve Arapçadan etkilenmiştir. Cuma sözcüğü de köken olarak Arapçadır ve Perşembe ile Cumartesi günlerinin arasında haftanın beşinci gününü temsilen…

Canlılarda Beslenme Tipleri

Canlılar ile cansızları birbirinden ayıran özelliklerin başında canlıların hücrelerden oluştuğu ifadesidir. İster tek hücreli canlı olsun, isterse çok hücreli canlı olsun; bu hücrelerin yaşayabilmesi için besine ihtiyaçları vardır. Canlıların bir kısmı kendi besinlerini kendileri üretebilirler; bu canlılara ototrof canlılar denir. Canlıların bir kısmı da besinlerini…

Çam Arnavutları

Arnavutça’da; Çamë, Yunanca’da; Τσάμηδες Tsámidhes ve Türkçe’de ise “Çam Arnavutları” olarak adlandırılan, Yunanistan’ın kuzeybatısında Epir bölgesinde yaşamakta olan halktır. Bu topluluğun yaşamakta olduğu bölgeye “Çamlık” yahut “Çamerya” denilmekte olup, konuştukları dil ise Güney Arnavutçanın Tosk lehçesine yakın bir ağızdır. Yunan ve Arnavut kültürünün izlerini taşımakta…

Göç ve İnsan Psikolojisi

Bir sosyal olgu olarak göç ve onun insanların yaşamları üzerindeki derin etkileri sosyal bilimlerin araştırmalarında önemli yer tutar. Bir toplumdaki değişim ve dönüşümlerin daha iyi değerlendirilebilmesi için göç trafiğine bakmak, göçün hangi sebeplerle gerçekleştiğini analiz etmek gerekir. Bunun nedeni insanların yaşadıkları mekanlardan çeşitli nedenlerle başka…

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı

Mealci: Hz. Aişe 9 yaşında evlenmiş diyor uydurma hadisiniz.  Cevap: Adetten 9 yaş sonra evlenmiş diyor.  Mealci: Öyle bir şey yazmıyor hadiste.  Cevap: Herkesin bildiğini neden yazsın?  Mealci: Herkesin bildiği neymiş?  Cevap: Arap kızlarının yaşlarının adet görmeleriyle başladığı.  Mealci: Ben niye bilmiyorum bunu?  Cevap: Sen Cahiliye’de mi yaşadın ki bilesin?  Mealci: İslam tarihinin ilk kaynaklarında neden…

Dev Arama Motorları

Arama Motoru, internette (bilgisunar) aranan verinin bulunmasına yardımcı bilişim yazılımı veya ağ sitesidir. Her tür bilgi, içerik ve kaynağın araştırılmasına vesile yazılımlardır. Bilinen 3 yaygın kullanılan arama motoru; Google, Bing ve Yandex’tir. Google: Amerika kökenli en gelişmiş ve geniş çapta hizmet sunan özgün arama motorudur.…

Dondurmanın İcadı

Dondurmanın buluşuna ilişkin bazı rivayetler vardır. En güçlülerden birisi Roma İmparatoru Neon’un icat ettiğidir. Ancak bazı bulgular, milattan önce 4. Yüzyıla dayandığını fakat Mezopotamyalılarca M. Ö. 2000 yıllarında buz evlerinin kullanıldığına ilişkin sağlam kanıtlar da mevcuttur. Bu nedenle dondurmayı icat edenler arasında Mezopotamyalılar da vardır.…