Son Yazılar

Edebi Türler Nelerdir?

Yazının insanlık tarihine sunduğu fayda ve olanlarla birlikte gelişen yazın sanatı, edebiyat silsilesi ve gökçeyazın türevleri kendi içinde birçok türün oluşmasına da katkı sağlamıştır. Birçok edebiyat ve dil bilgisi kaynaklarında edebi türleri ki çeşitte incelendiğini öngörse de aslında üç alan olarak kabul etmek akıllıca olacaktır.…

İslam’da Recm Meselesine Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

Bizi modernizme mahcup eden ah şu recm yok mu.. İddia: Keçi yediği için recm ayeti nesholmuş diyor uydurma rivayetiniz. Cevap: Keçi yediği için nesholundu demiyor, zaten nesholduktan sonra o ayetin yazılı olduğu kağıdı bir kenara bıraktık, kağıdın başına böyle bir olay geldi diyor, yani o kağıdı…

Yörükler Özelinde Tarihe Bakış Açısı

Dostlar tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihin, insanların bir yerlere çekiştireceği ve üstünden ideolojik prim yapacakları; kitlelerde düşmanlık duyguları uyandırmanın manivelası olarak kullandıkları bir bilim haline getirilmesi, şüphesiz ki bu disipline yapılan hakaretlerin en büyüğüdür. Maalesef bu müstesna hazine üzerinden insanlar çeşitli yorumlar yapmakta ve ülkemizin…

Edebiyat Akımları

Edebiyat, resim, müzik, mimari ve heykel gibi farklı sanal dallarıyla alakalı meydana çıkmış, belli bir öngörü ve fikir anlayışını ifade eden sisteme ve benimsemeye “Akım” denilir. Bazen aynı akımın sanat, edebiyat ve hatta mimariyi etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla bir akım, sadece bir sanat dalıyla sınırlı kalmamaktadır.…

Bosna Direnişi ve Aliya İzzetbegoviç

1990’lı yıllar bir yandan Doğu Bloğunun en güçlü kalesi olan Sovyetler Birliği’nin çöküşü, diğer yandan yükselen milliyetçilik hareketlerine ve bunun sonucunda oluşan çatışmalara tanıklık ediyordu. Yıllarca Sovyetler Birliği’nin demir yumruk politikasıyla yönetilen ülkeler arka arkaya bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sovyetlerin dağılmasıyla başlayan süreç, benzer yapılanmaya sahip…

Mikro Sosyolojik Din Teorileri

Sosyal Aksiyon Teorisi ve Din: Max Weber (1864-1920) Weber’e göre, insanların davranışlarının arka planında dünya tasavvurlarından neşet eden dünya görüşü ve anlamlar vardır. Din de, bir sosyal eylem olarak taşıdığı anlam itibariyle, bireylerin dünyada iyi bir hayat sürme umuduyla ilgilidir. Eylemleri rasyonel ve rasyonel olmayan…

Farsça Nasıl Bir Dil?

Günümüzde İran, Afganistan ve Tacikistan gibi ülkelerde konuşulan ve sağdan sola yazılan bir dil olup, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran gurubuna mensuptur. Yarı çekimli dillerdendir. Farsça geniş zaman ve emir kipi haricinde bütün zamanlar çekimli ekler yardımıyla yapılmaktadır. Bu ekler kelimenin başına, ortasına ve de soruna…

Filistinli Yahudiler

Filistin, günümüzde tarihi bir takım olaylardan ötürü üç ilahi din tarafından kutsal sayılmış topraklardır. Kudüs, Yeni Sahra ve Gazza bölgelerinin bütünü, Akdenize kıyıları uzanan kıymetli bölgedir. Filistin Yahudileri ise bu bölgede ikame etmiş topluluğa verilen yahudi asıllı kişilerdir. İsrail Devletinden evvel Filistin Yahudilerine “Yahudi Cemaati”…

Film İzlemenin Zararları

Öncelikle her şeyin fazlası elbette ki zarardır. Birçok kişi, film veya dizi seyrederken dinlendiğini düşünmektedir. New York Times haberine göre etrafımızdaki elektronik cihazlar tahmin edilenden de fazla insan hayatına zarar vermektedir. California Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar gösterdi ki, beynin dinlenmeye tahmin edilenden çok daha fazla ihtiyacı…

Hermann Hesse ve Siddhartha

Alman ve İsviçre asıllı şair, romancı ve ressamdır. 2 Temmuz 1887’de gözlerini hayata açmış, 1946’da Nobel Edebiyat Ödülü ile şereflendirilmiş ve birçok kıymetli eser insanlığın hizmetine sunmuştur. 9 Ağustos 1962’de hayata gözlerini yummuş kıymetli şair ve yazarlardandır. Babası Baltık Alman olup, Estonya göçmenidir. Annesi, Swabyan…