Son Yazılar

Eşkiyalık ve Tarihçesi

Anadolu diyarında birçok öykü ve söylenceye konu olmuş birçok eşkiya vardır. Bunların her biri de öykü ve söylence yazarının kaleminde, lisanında adeta şekillenmiştir. Yaşar Kemal’in kaleminden İnce Mehmed ve Çakırcalı Mehmet Efe, okuyucusunda hayranlık uyandırırken, Kemal Tahir’in kaleminden Rahmet Yolları Kesti, okuyucularını ise rahatsız edici…

Piri Reis | Coğrafyanın Bilim İnsanları – 2

Piri Reis (1465-1554) Piri Reis Osmanlı döneminde yaşamış asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey’dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani’dir denizci ve bir kartograf yani haritacıdır. Harita çizip harita ilmi ile hem hal olmuş büyük bir bilim insanımızdır. Aynı zamanda deniz bilimleri ile uzmanlaşmış ve…

Yüzyılın Kurtarma Operasyonu

Ertuğrul 1890 filmini pek çoğunuz duymuş ve izlemişsinizdir. Bu film Türk-Japon dostluğunun gelişmesine katkı sunan iki olayı anlatır. Birinci olay Japon heyetinin 1887 yılında İstanbul’u ziyaret etmesinin ardından Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’yı ziyaret etmesi ve ülkeye gelişte kayalıklara çarpıp batmasıdır. İkinci olay ise İran-Irak Savaşında Tahran…

Irk ve Etnisiteye Dayalı Çağdaş Sosyolojik Kuramlar

İlk yazımızda ırk, etnisite ve din arasındaki ilişkiye değinmiştik. Bu yazımızda ise ırk ve etnisitiye dayalı çağdaş sosyolojik kuramlardan bahsedeceğiz. >> Primordiyalist (İlkselci) Kuramlar >> Enstrümentalist (Araçsalcı) Kuramlar >> Konstrüktivist (Yapısalcı) Kuramlar >> Irk ve Etnisitenin Kökeni, Asimilasyon ve Çokkültürlülük Tartışmaları Primordiyalist (İlkselci) Kuramlar İlkselci…

Geleceğin Meslekleri

Teknoloji ve bilim olabildiğine gelişmeye devam ediyor. Elbette ki kültür, dil ve alışkanlıklar da değişim gösteriyor. İnsanlığın bilgi ve birikim dağarcığı da artıyor. Ancak ne yazık ki, bireysel durumda yetkinlik eski çağlara göre daha düşük bir seviyeye geçmiş ve alan içinde alanlar oluşarak, kişiler bir…

Hayvan Bilimi (Zooloji)

Hayvan özellik ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. “Zooloji” tabiriyle yaygın kullanıma sahiptir. Zooloji sözcüğünün kökeni Yunancadan gelmektedir. Yunancada “Hayvan Topluluğu” anlamına gelen “zoon” sözcüğü ile “bilim” anlamına gelen “logos” sözcüğünün birleşiminden türetilmiş bir sözcüktür. Biyolojinin hayvanların yaşantı, davranış ve çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı olarak…

Hayvan İdamları

Bazı insanlara hayvanların idam edilmesi tuhaf gelir. Ancak günümüzde de geçmiş zamanda insanların idam edilmeleri tuhaf karşılanmaktadır. Dönemin insanları, günümüzün anlayamayacağı biçimde farklı gelenek ve göreneklere, yaşantı ve adetlere sahiptiler. Ortaçağ Avrupa Ülkelerinde o dönemler hayvan idamları meşhurdu. Hayvanlar işledikleri suçlardan ötürü mahkemelere çıkarılıyor, yargılanıp…

Evliya Çelebi | Coğrafyanın Bilim İnsanları – 1

EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682) Evliya Çelebi’yi duymayan yoktur…. İlkokul yıllarımızdan beri tarih ve coğrafya derslerinden sıkça söz edilir. Seyahatname eserinden dolayı hem coğrafya için hem tarihimiz için hem de edebiyatımız için çok kıymetli bir eserdir. Henüz hakkı olan değeri görmediğini düşünüyorum, Evliya Çelebi Türk toplumu için…

Avrupa’nın Sultan Murad Kini

Dostlar bildiğiniz gibi geçen iki hafta da Beşiktaş Sırp takımı Partizan ile mücadele etti ve onları mağlup ederek gruplara kaldı. Fakat Sırbistan’daki maçta Sırp taraftarlar tarihe atıfta bulunan ve bizlerin hiç de hoşuna gitmeyecek tezahüratta bulundular. Osmanlı’nın 3. Padişahı olan Sultan 1. Murad’ın Kosova Savaşında…

Sanat Denilince…/Avuntu

Sanatın ilk adımı bir ihtiyaçtan mı doğmuştu, yoksa avuntu maksadı ile keşif mi olunmuştu bilemem ama sanat ile ilgili benimsediğim tek bir olgu vardır ki o da sanatın olgun olanının tüm ruhu sardığı ve beynelmilel bir kılıfa büründüğüdür. Zira, sanat hakkı ile icra edildiği zaman…