Son Yazılar

Kaz Yolma Sanatı

Kaz yolma sanatı, kazların varoluş tarihi kadar eskidir desem sanırım yanlış ifade etmiş olmam. Kaz yolmak öyle elzem öyle zaruri bir hadise haline gelmiş ki ülke ekonomileri ve harcamaların finansmanı için, acaba daha nasıl verimli yolunabilir diye ülkeler ve ülkelerin ileri gelenlerine ilham konusu olmuştur. İşte Jean Baptiste Colbert de bu…

İnsanların Sadece %6’sı Bunu Yapabiliyor

Günümüzde reklamların ulaşamadığı hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Her gün yüzlerce doğru, yanlış veya kasıtlı olarak maniple etmeye çalışan reklamlarla kuşatılmış durumdayız. “Kuşatılmış olmak” içinde bulunduğumuz durumu en iyi açıklayan kelime aslında. Reklamcılığın tarihi çok eski devirlere dayanabilir ama üzerinde durmak isteğim konu daha çok…
ütopya

Bugünün Dünyasında Ütopya

Modern dönem ile beraber sorgulamaya başladığımız yeni konular oldu. Öncesinde konuştuğumuz, tartıştığımız konular-en azından belli bir dönem için- tematik forma büründü ve biz de yeni konular arayışına girdik. Buna karşın konuştuklarımız felsefeden şöyle ya da böyle nasiplendi veya gıcık kaptı. Zati felsefe bilimsel kimlik kazanmadan…

Batının Nalıncı Keseri “Wilson İlkeleri”

Dostlar bir önceki yazımda Avrupa’nın iki yüzlülüğünden biri olan Viyana Kongresi‘nden bahsetmiştim. Bugün ise ikinci bir ikiyüzlülük olan Wilson Prensipleri ya da ilkelerinden  bahsetmek istiyorum. Ortaokul yıllarından beri bu prensipleri duymuşsunuzdur. Hatta bazılarınız o Amerika ile ilgili Avrupa ile ne ilgisi var diyebilir. Oysa ki…

İMPARATOR NERO’NUN BİLİNMEYEN HAYATI

Aslında tarihte pek bir başarısı olmayan ama özellikle ülkemizde çok bilinen bir Roma İmparatoru’dur abimiz. Orta İtalya’da bulunan ve günümüzdeki adı Anzio olan küçük sahil kasabası Antium’da doğmuş (M.S. 37). Agrippina gibi bir anneye sahiptir ki kendisi devlet gibi kadındır. Nero, Roma İmparatoru olan Claudius’un…

Medeni Kanuna Göre Evlenme Yaşı ve Şartları

Bir önceki yazımızda nişanlanma konusunu, karşılaşılabilecek sorunları ve bu sorunlara uygulayabileceğimiz çözümleri işlemiştik. Bugün de nişanlanmadan sonra gelen yuva kurma ölene kadar aynı yastığa baş koyma arzumuzu gerçekleştirdiğimiz evlenme müessesesini inceleyelim. Evlenme konusunda da medeni kanunumuz bizim için büyük bir yol gösterici oluyor. Onsekiz yaşını…
hasta adam

“Hasta Adam” tabirinin ortaya çıkışı

Dostlar size bu ve bundan sonraki diğer yazımda Avrupa’nın ikiyüzlülüğü üzerine iki olaydan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi Viyana Kongresi’dir. Diğeri de sürpriz olsun, diğer yazımda bahsedeyim. Tabii ki bu ikiyüzlülükten kastım bize olan durumlarıdır. Avrupa tek bu iki olay dışında değil tarihin her döneminde ikiyüzlü…
hidroelektrik santrali-hes

HES mi zararlı? İnsan mı hatalı?

Her geçen gün artan nüfus ve buna bağlı olarak artan enerji ihtiyacı kaçınılmaz bir gerçektir. Dünyada enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Kullanılan kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıtlara birer örnek teşkil etmektedir. Aşağıdaki grafiklerden Grafik-1; kullanılan kaynaklar ve kullanım alanlarını, Grafik-2 ise Dünya elektrik üretiminde enerji kaynaklarının paylarını (2010-2035) göstermektedir. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren…

Anayasa ve Anayasanın Değişmesi Meselesi

Anayasa bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini, fonksiyonlarının, yetki ve sorumluluklarının neler olacağını belirleyen, kurallar koyan; siyasi, iktisadi, mali ve sosyal hayatın ihtiyacı olan konu ve koşulları düzenleyen kimi ülkelerde yazısız olan (İngiltere kraliyet tarafından yönetilen gelenekçi bir norm yapısına sahip olup yazılı bir anayasaya sahip…

ankara web tasarım