Son Yazılar

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

Edebiyatımızın tam anlamı ile dolu dolu yaşandığı Tanzimat Dönemi, edebiyat geleneğini yıllarca etkileyecek bir dönem özelliğini barındırır. Bu dönemde modern anlamda ilk roman, tiyatro, öykü ve deneme gibi türler edebiyatımıza kazandırılmakla beraber, dönem içerisinde edebiyatta yaşanan fikir çatışmaları yazarları daha nitelikli yapıtlar vermeye sevk etmiştir.…

Unutulan Zafer: Kut’ül Ammare

Dostlar biliyorsunuz, epey bir zaman yoktum.Lakin kpss yüzünden yazmaya vakit ayıramıyordum.Ancak inşallah yazılarımla tarihi ve gündemi bir nebze olsun yine değerlendirmeye çalışacağız. Bu ayrılıktan dolayı hakkınızı helal edin. Son zamanlarda gündemi meşgul eden konulardan biri de elbette ki Kut’ül Amare zaferinin kutlanması olmuştur. Bir kesim…

Avrupa’nın Birliği

Değerlendirmelerim ve tespitlerim neticesinde bundan sonraki yazılarımda sizlerle daha samimi ve içten bir konuşmanın ve yazı dilinin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bugün, günlerdir gündemimizi de fazlasıyla meşgul eden Avrupa Birliği Meselesine değinmek istiyorum. Kıymetli Dostlar, II. Dünya Savaşı Hitler’in Almanyasının mağlubiyeti ile sonuçlansa da Batı…

Web Sitesi Size Nasıl Açılır? Kuliste Dönen Dolaplar…

Geçen iki yazımızda internet denen olgunun, fiziksel ve yazılımsal boyutlarını aktarmıştık. Bu yazılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Birinci yazı: Sanal Alemin İç Yüzü İkinci yazı: Üç Dabulyunun Sırrı… Bir önceki yazı olan ikinci yazının son kısmında, bütün web sayfalarının ip (internet protocol) ile tanımlanmış, sunucu denen güçlü bilgisayarlarda barındığını ancak;…

Baskı Balata Nedir ve Nasıl Biter?

Aracımızda dikkat etmemiz gereken en önemli parçalardan birisidir ve düzenli kullanılmazsa çabuk biter. Dolayısıyla cebimize yansımasına sebeb olur. Hem işçiliği pahalı hem de parça pahalıdır. Peki nedir bu baskı balata? (Debriyaj balatası) Debriyajın motor ve vites kutusu arasında bulunan gücü aktaran parçasına biz “balata” diyoruz.…

GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

Dünya’nın günümüzde belki de en büyük problemi gelir dağılımında adaletin sağlanamamasıdır. Sömürgeci kapitalist rejimlerin bu adaletsizliği dünya çapında önü alınamaz şekilde büyüttüğü ve bir çözüm arayışına da ciddi şekilde başvurmadığı aşikardır. Kurdukları birkaç uluslararası yardım ve fon kuruluşu insanlığın ağzına sürülen bir parmak baldan ileri…

Divan Edebiyatı

Toplumumuz için şiir kuvvetli bir sesin terennümüdür. Bunun içindir ki şiirimiz bu zamana değin değişime gebeydi. Şiir başlı başına durağanlığı sevmezken toplumun onu şekillendirmesi kaçınılmazdı. Sözgelimi 12.yy. ile 13.yy. şiirimizdeki ifade kalıpları ve mazmunlar arasında bile bütün olmasa da değişiklik olmuştur. Evet bizde şair yalnızca…

Devlet Bütçesi

Günlerdir gerek medya gündemini gerekse yürütme ve yasama erklerini fazlasıyla meşgul eden Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın hazırlanması, Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi ve onaylanması gibi safhaları sık sık duymakta ve takip etmekteyiz. Bilindiği üzere 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı bir iki gün evvel kabul edildi.…

Hasta Ruhlu Naib Sadettin Köpek

Dostlar bilirsiniz ki tarihte hep kahramanlar ve hainler olmuştur. Kimisi devleti milleti için her türlü fedakarlığa katlanmıştır. Kimisi de çıkarları için devletini bile satmaktan geri kalmamıştır. Tarih kahramanları yazdığı gibi bu hainleri de kaydetmiştir. İşte bugün bu hainlerden birinden bahsetmek istiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisinde şu…

Türkiye’de Siyasi Partiler

Mensubu olduğunuz her sosyal grubun ya da siyasi oluşumların veyahut dile getirilen görüş ve önerilerin özgürce ve alenen söylenegeldiği her platformda fikir ayrılıkları, farklı bakış açıları görmek mümkündür. İşte siyasi partilerin oluşumu ve yapısı da tıpkı böyledir. Kimi zaman bir ahenk yakalansa da çoğu zaman çatlak…