Son Yazılar

Hasta Ruhlu Naib Sadettin Köpek

Dostlar bilirsiniz ki tarihte hep kahramanlar ve hainler olmuştur. Kimisi devleti milleti için her türlü fedakarlığa katlanmıştır. Kimisi de çıkarları için devletini bile satmaktan geri kalmamıştır. Tarih kahramanları yazdığı gibi bu hainleri de kaydetmiştir. İşte bugün bu hainlerden birinden bahsetmek istiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisinde şu…

Türkiye’de Siyasi Partiler

Mensubu olduğunuz her sosyal grubun ya da siyasi oluşumların veyahut dile getirilen görüş ve önerilerin özgürce ve alenen söylenegeldiği her platformda fikir ayrılıkları, farklı bakış açıları görmek mümkündür. İşte siyasi partilerin oluşumu ve yapısı da tıpkı böyledir. Kimi zaman bir ahenk yakalansa da çoğu zaman çatlak…

ANJİO NEDİR? NASIL YAPILIR?

Bu yazımızda her an başımıza gelebilecek bir tanı yönteminden bahsedeceğiz. Evet anjio tedavi değil sadece teşhis koymak için yapılan bir işlemdir. Birçoğumuz anjio olmakla şikayetlerinin geçeceğini düşünür ancak bu yanlış bir anlayıştır. Öncelikle kalp ve yapısından bahsetmemizin daha iyi olacağını düşünüyorum. şüphesiz ki kalp insan…

Medeni Kanuna Göre Boşanma Sebepleri

Önceki yazılarımızda nişanlanmayı ve evlenme müessesemizi işlemiştik. Evlenirken ölene kadar aynı yastığa baş koyma arzumuz vardır lakin bunu başaramazsak ne olacaktır? Bir avukata gideceğiz ve boşanma sebeblerimizi, bayan isek kocamızın bize şiddet uygulayıp uygulamadığını soracak ve bizim anlattaklıramıza göre dilekçesini hazırlayacaktır. İlk olarak boşanma dilekçesinin…

Orta Doğu’yu Kan Gölüne Çeviren Antlaşma

Dostlar Orta Doğu desem ne söylersiniz bana? Bazılarınızın petrol, savaş ya da gözyaşı dediğinizi duyar gibiyim. Evet bizim de bulunduğumuz bu coğrafya 20. ve 21. yüzyılda savaşların, acıların ve gözyaşlarının merkezi olmuştur. Bu coğrafya için Dünyanın Fırtına Merkezi denilmiştir. Oysa ki bu coğrafya içinde hep çeşitli güzellikleri…

Kaz Yolma Sanatı

Kaz yolma sanatı, kazların varoluş tarihi kadar eskidir desem sanırım yanlış ifade etmiş olmam. Kaz yolmak öyle elzem öyle zaruri bir hadise haline gelmiş ki ülke ekonomileri ve harcamaların finansmanı için, acaba daha nasıl verimli yolunabilir diye ülkeler ve ülkelerin ileri gelenlerine ilham konusu olmuştur. İşte Jean Baptiste Colbert de bu…

İnsanların Sadece %6’sı Bunu Yapabiliyor

Günümüzde reklamların ulaşamadığı hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Her gün yüzlerce doğru, yanlış veya kasıtlı olarak maniple etmeye çalışan reklamlarla kuşatılmış durumdayız. “Kuşatılmış olmak” içinde bulunduğumuz durumu en iyi açıklayan kelime aslında. Reklamcılığın tarihi çok eski devirlere dayanabilir ama üzerinde durmak isteğim konu daha çok…
ütopya

Bugünün Dünyasında Ütopya

Modern dönem ile beraber sorgulamaya başladığımız yeni konular oldu. Öncesinde konuştuğumuz, tartıştığımız konular-en azından belli bir dönem için- tematik forma büründü ve biz de yeni konular arayışına girdik. Buna karşın konuştuklarımız felsefeden şöyle ya da böyle nasiplendi veya gıcık kaptı. Zati felsefe bilimsel kimlik kazanmadan…

Batının Nalıncı Keseri “Wilson İlkeleri”

Dostlar bir önceki yazımda Avrupa’nın iki yüzlülüğünden biri olan Viyana Kongresi‘nden bahsetmiştim. Bugün ise ikinci bir ikiyüzlülük olan Wilson Prensipleri ya da ilkelerinden  bahsetmek istiyorum. Ortaokul yıllarından beri bu prensipleri duymuşsunuzdur. Hatta bazılarınız o Amerika ile ilgili Avrupa ile ne ilgisi var diyebilir. Oysa ki…

İMPARATOR NERO’NUN BİLİNMEYEN HAYATI

Aslında tarihte pek bir başarısı olmayan ama özellikle ülkemizde çok bilinen bir Roma İmparatoru’dur abimiz. Orta İtalya’da bulunan ve günümüzdeki adı Anzio olan küçük sahil kasabası Antium’da doğmuş (M.S. 37). Agrippina gibi bir anneye sahiptir ki kendisi devlet gibi kadındır. Nero, Roma İmparatoru olan Claudius’un…