Divan Edebiyatı

Toplumumuz için şiir kuvvetli bir sesin terennümüdür. Bunun içindir ki şiirimiz bu zamana değin değişime gebeydi. Şiir başlı başına durağanlığı sevmezken toplumun onu şekillendirmesi kaçınılmazdı. Sözgelimi 12.yy. ile 13.yy. şiirimizdeki ifade kalıpları ve mazmunlar arasında bile bütün olmasa da değişiklik olmuştur. Evet bizde şair yalnızca…