GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

Dünya’nın günümüzde belki de en büyük problemi gelir dağılımında adaletin sağlanamamasıdır. Sömürgeci kapitalist rejimlerin bu adaletsizliği dünya çapında önü alınamaz şekilde büyüttüğü ve bir çözüm arayışına da ciddi şekilde başvurmadığı aşikardır. Kurdukları birkaç uluslararası yardım ve fon kuruluşu insanlığın ağzına sürülen bir parmak baldan ileri…