hasta adam

“Hasta Adam” tabirinin ortaya çıkışı

Dostlar size bu ve bundan sonraki diğer yazımda Avrupa’nın ikiyüzlülüğü üzerine iki olaydan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi Viyana Kongresi’dir. Diğeri de sürpriz olsun, diğer yazımda bahsedeyim. Tabii ki bu ikiyüzlülükten kastım bize olan durumlarıdır. Avrupa tek bu iki olay dışında değil tarihin her döneminde ikiyüzlü…