Anadolu, kıtaların kesişim noktası ve üç iklim kuşağının buluştuğu yer olması dolayısıyla her yerinde ayrı bir canlı türü için cazibe arz ediyor. Bütün Avrupa kıtasında 12 bin bitki çeşidi bulunuyor. Anadolu’da ise bu sayı 10 bin üzerindedir. 700 civarı balık, 470 kuş türü, 170 memeli, 120 sürüngen ve 30’dan fazla çift yaşamlı canlı türü Anadolu topraklarında yaşam sürmektedir. Bütün bu canlılar içerisinde en gizemli olan birkaç canlı türü göze çarpmaktadır.

Kızılca Kurbağa

Renkli ve gizemli bir canlı olup, geceleri ortaya çıkmakta ve yalnızca ormanlarda yaşamaktadır. Kızılca veya Kırmızı Kurbağa denilmektedir. Karın taraflarında portakal kırmızısı, bazen de kırmızıya yakın ama sarımsı bir renkte lekeler bulunur. Günümüzde yok olma tehlikesi yaşayan türlerdendir. Bu kurbağa tehlikeyi sezdiğinde aniden ters dönerek ürkütme hareketi ile ölü taklidi yapmaktadır. Araştırma çalışması yapan akademi camiası dışında henüz görebilen kimse olmamıştır.

Çizgili Anadolu Sırtlanı

Yarı çöllerde, kayalık ve seyrek ağaçlık yamaçlarda yaşam süren vahşi canlılardandır. Geceleri avlanmaktadır. Bir zamanlar Marmara’nın güneyi ve Ege ile Akdeniz’de yaşamakta idi. Nesli bu bölgelerde azalmış olup, günümüzde Güneydoğu Anadolu’da yaşamaya devam ettiği bilinmektedir. Koku alma duysu gelişmiştir. Çizgili renktedir ve görünmeleri adeta imkânsızdır. Gizli ve sessiz hareket edebilmektedir.

Mısır Kobrası

Göreni az, görmek isteyeni ise çok daha az olan vahşi bir yılan türüdür. Yakın tarihe kadar Anadolu topraklarında yaşadığı bilinmeyen, 2003 yılında Şanlıurfa’da keşfedilen canlılar arasındadır. Gören insan sayısı çok az olsa da geceleri avlanan, tehlikeli ve zehirli yılanlar arasında yer alıyor.

Kör Mağara Balığı

Türkiye’nin batısında mağara galerilerini sel basmasıyla Dalaman nehrinde şans eseri keşfedilmiştir. Pigmenti olmayan, körelmiş gözlere sahip balık türüdür. Bu güne kadar 2 bilim adamı dışında gören olmamıştır. Neslinin tükendiği düşünülmektedir.

Balık Baykuşu

Kayıplara karışma konusunda usta baykuşlardandır. Avrupa’daki 56 tür yırtıcı kuş arasında sayılmaktadır. Nüfusunun çok az olduğu ve yalnızca Anadolu’nun Toros Dağlarında yaşadığı bilinmektedir. Bir görünüp, ardından aniden kaybolabilen ve yıllarca görünmeyen kuş olarak bilinirler. Nüfusları 10 çift olarak tahmil edilmektedir. Nesli ise tükenme tehlikesi altındadır.

Anadolu Parsı – Pardus

Anadolu’nun efsanesidir. Çevik pars türü ve boyu 200 – 250 santim, ağıllığı 35 – 40 olarak bilinmektedir. Erkeklerde kiloları 45 – 70’i bulabilmektedir ve yaşları ise 20 yıl kadardır. Anadolu Parsı veya Pardus olarak nitelendirilen bu vahşi canlının Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki ormanlarda ve dağlık bölgelerde yaşadığı düşünülmektedir. Av sahaları çok azalmış, bu nedenle de insanların bulundukları yerlere girmek zorunda kalmışlardır. Bu yüzden de ya avlanarak ya da zehirlenerek öldürülmüşlerdir ki, birçok araştırmacı ve araştırma bulgusu nesillerinin tükendiğini göstermektedir. Türünün son örneği ise Akdeniz’de bir avcı tarafından vurularak öldürülmüştür.

Mezopotamya Mavisi

Mezopotamya Çokgözlüsü” olarak da nitelendirilen bu kelebek türü Anadolu’ya özgü endemik bir tür. Popülâsyon büyüklüğünün 100 – 500 birey arasında olduğu düşünülüyor. Genellikle Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Mardin bölgesi ile Erzincan’da görülmektedir. Son dönemlerde artık görülmemektedir.

Mevlüt TAPAN