Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi şartları belli oldu. Halkın büyük bir kısmını heyecanlandıran bu destek için gerekli başvuru şartları ve süreci sizlerin bilgisine sunacağım.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklama ile 17 Aralık itibarıyla destek planının başladığını bildirdi. Başvuru süreci ise birkaç ay içinde başlayacak. Girişimcilere hibe ve kredi desteği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığı ile sağlanacak.

Programın amacı girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması. Programdan

1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)
2. Girişimciler ve
3. İşletici kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni kuran tüzel kişilik)

yararlanabilecekler. Destek programının kapsamı halk arasında sadece gençlere yönelik gibi algılansa da yukarıdaki gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Desteklere başvuru için izlenmesi gereken yollar sırasıyla şöyledir.

Kosgeb

UYGULAMALI GİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeyini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. KOSGEB tarafından ulusal veya uluslararası projelerle yürütülen gişimcilik eğitimleri KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığı ile düzenlenir. Eğitimler üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerinden oluşur. Eğitimler her şehirde belirli tarihlerde veriliyor. Girişimcilik Eğitimleri 24 saati atölye çalışması olmak üzere toplam 70 saat sürüyor yani eğitimler yaklaşık 10 günde tamamlanıyor. Eğitim genel katılıma açık olup ücretsiz veriliyor. Girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayanlar girişimcilik sertifikası alıyorlar. Bir diğer ayrıntı da örgün üniversite eğitiminde girişimcilik dersi almış olanlar uygulamalı girişimcilik eğitiminden muaf olabiliyorlar.

 

Destekten yararlanmak isteyenlerin girişimcilik sertifikası almaları şart. Bu sertifikayı alanlar ilk aşamayı tamamlayıp ikinci aşama olan proje sunumuna geçebilirler.

PROJE SUNUMU: Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayıp sertifikasını alanların kurul karşısında yapacağı işle ilgili kapsamlı sunum yapması gerekiyor. Bu sunum için gerekli olan şey ise iş planı.

İş Planı: kurulması planlanan ya da işletmelerin geliştirilmesi için hazırlanan rapordur. Bu planda;

1.İşletme parayı nerden ve hangi hizmet ve faaliyetleri yaparak kazanacak

  2.Eğer işletme faaliyette ise ne kadar süredir faaliyetini sürdürmekte

  3.Mevcut işletmenizin karlılığı nasıl ya da yeni iş kuracaksanız kuracağınız işte beklediğiniz karlılık nedir

  4.İşletmeniz ne kadar miktarda bir finansmana ihtiyaç duyuyor ve işletmenin kuruluşu için harcanan miktar dışında talep edilen finansman desteği hangi amaçlarla nerelerde kullanılacak sorularına cevap vermeniz gerekiyor. 50 Bin TL hibe ve 100 Bin TL faizsiz kredi desteği için uygulamalı girişimcilik sertifikası almamız ve iş planı hazırlamamız gerektiğini belirttik.

Yukarıda iş planının ne olduğu ile ilgili temel bilgileri verdik. Şimdi ise iş planı nasıl hazırlanır biraz anlatmaya çalışalım. İş planı hazırlama sürecini birkaç madde halinde açıklayalım.

  • İş planı hazırlarken ilk yapılacak şey iş planının genel hatlarıyla belirtildiği bir iki sayfalık kısa bir özet yazmaktır. Bu özette; İş planını yazmanızın amacını,kurmak istediğiniz iş için neler ve ne kadar finansman gerektiğini, kuracağınız işten müşterilerinizin ne gibi fayda sağlayacağını ve sizi tercih etmelerinin sebeplerini ve son olarak risklere karşı alınacak tedbirler ve varsa yönetim deneyimlerinizle bu deneyimlerinizin kuracağınız işle ne gibi bir bağlantısı olduğunu belirtmeniz gerekli.
  • Eğer mevcut işletmeniz varsa ve geliştirmek istiyorsanız, işletmenin ne zamandan beri faal olduğunu ve varsa işletmelerin başarılarını belirtmeniz gerekir. Eğer yeni iş yapacak girişimci iseniz neden bu işe girmek istediğinizi belirtip işletme projenizi tanıtın.
  • İşletmenizde ya da kuracağınız işte ne satacağınızı ne tür bir hizmet sağlayacağınızı, müşterilerinize ne gibi avantajlar ve kolaylıklar sağlayacağınızı anlatın.
  • İşletme yönetiminin şeffaflığı KOSGEB için çok büyük bir önem taşımaktadır. Bundan dolayı işletmenizde en önemli rolü hangi kişilerin aldığını, projede kimin hangi alanda daha çok katkı sağlayacağını, personellerin maaşları ve ilerde daha fazla personel ihtiyacı duyup duymacağınızı belirtin.
  • Tabi ki bir işletme için pazarlama çok önemlidir. işletmenin sürekliliğini sağlayan karını arttıran ve işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin daha büyük kitlelere ulaşmasını kolaylaştıran bir hizmettir. Bu yüzden pazarlama hakkındaki konulara iş planında yer vermelisiniz. Biraz daha açacak olursak; üretilen mal veya hizmetlerin hangi hedef kitleye yönelik olduğu, değişen dünya şartlarında bu ürüne olan ihtiyacın sürekli olup olmadığı, ürünün dünya piyasasındaki yerini, piyasaya ilk girişte ve gelecekte ulaşmak isteğiniz pazar payının ne kadar olduğunu detaylı şekilde anlatmalısınız.
  • İşletmeniz ne kadarlık üretim kapasitesine sahip, rakiplerinize karşı üretimde ne gibi avantajlara sahipsiniz, iş gücü mevcudunuz nedir bunları belirtmenizde yarar var.
  • KOSGEB için çok önemli olan diğer bir konu finansal durum hakkında da iş planınında gerekli yeri ayırmanız lazım. Bu bölümde işletmenin kar marjı, net kar, vergi öncesi kar, mali tablolar gibi verilere detaylı biçimde yer verin.
  • Son olarak işletmenin risk durumunda uygulacağı planları, risk yönetimini başarıyla sağlamanız için alacağınız önlemleri karşı tarafa güven verici bir dille anlatmanız gereklidir. Unutmayın ki daha önce de belirttiğimiz gibi bu iş planı kurula sunulacağından ve kurul onayı gerektiğinden içi dolu ve tutarlı olmalıdır.

İş planımızı hazırladıktan sonra projemiz ile birlikte bunlunduğumuz ildeki KOSGEB’e sunuyoruz.

Projemiz daha önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirip projenin onaylanıp onaylanmadığı bize bildiriliyor. Eğer iş planınız ve projeniz kurul tarafından kabul edlip onaylanırsa 50 Bin TL hibe ve bu hibenin yetmediği durumda 100 Bin TL faizsiz krediden yararlanabiliyorsunuz. İsterseniz bu 50 Bin TL’lik desteğin kapsamına bir göz atıp yazımızı sonlandıralım. Destek kendi içinde ”İşletme Kuruluş Desteği”, ”Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği”, ”İşletme Giderleri Desteği” ve ”Sabit Yatırım Desteği” olarak 4 bölüme ayrılıyor.

İşletme Kuruluş Desteği olarak en fazla 2 Bin TL veriliyor. Bu para işletmenizin kuruluşunda teknik, hukuki, mali destek almanız, iş planı ve fizibilite hazırlamanız için yapacağınız masrafları karşılamanız için veriliyor.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğinde ise üst limit 18 Bin TL. Bu destek adından da anlaşılacağı gibi işletmeniz için gerekli ofis malzemelerinin ve teçhizatlarının masraflarını karşılamanız amacıyla veriliyor.

İşletme Giderleri Desteği üst limiti ise 30 Bin TL. Bu desteğin amacı ise işletmeniz faaliyetlere devam ederken yapacağınız kira, personel gideri gibi harcamalarınıza finansman sağlamak. Saydığımız bu 3 destek geri ödemesiz yani size hibe edelin para.

Sabit Yatırım Desteği ise geri ödemeli olup üst limiti 100 Bin TL’dir. Bu destek ise daha önce de belirttiğimiz gibi 50 Bin TL’lik hibenin yetmediği durumlarda verilen faizsiz kredidir.

Evet, bugün sizlere hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan girişimcilere 50 Bin TL hibe ve 100 Bin TL faizsiz kredi desteği hakkında elimizden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştık umarım bir nebzede olsa yararlı olabilmişizdir. Yazayı yazarken ekonomist.co’da yayınladığı bilgilerinden yararlandığım yazar Barış Şallı’ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.

Hamza Erbir