Türkiye, ekonomik krizi ne zaman ve neden yaşadı? Daha iyi bir Türkiye ekonomisi yaratmak mümkün mü? Türkiye ekonomisinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili kısa bir bilgilendirme yazısı hazırladık. Detaylar için okumaya devam edin.

Türkiye 1980 ve 1994 yıllarında çok büyük ekonomik krizlerden geçmiştir. Bununla birlikte 2008 yılında küresel ekonomik kriz ülkemizi de oldukça etkilemiştir. Kısacası yakın geçmişe baktığımızda, Türkiye ekonomisinin farklı şekillerde kısa süreli krizlerle boğuştuğunu görmekteyiz.

Bununla birlikte Türkiye’nin uzun bir süredir yüksek enflasyon sorunu var. Yüksek enflasyon, aynı zamanda faizlerin de yükselmesine neden olmaktadır. Enflasyon sorunu döneme bağlı olarak farklı nedenlerden kaynaklanır. Son birkaç yılda yaşanan enflasyonun temel nedeni ise TL’nin yüksek dış değer kaybı yaşamasıdır. Türkiye’nin üretimde kullandığı malzemelerin önemli bir bölümü ithal ediliyor. Bu nedenle TL’nin yabancı paralara karşı değer kaybı bu girdilerin daha pahalıya alınmasına neden oluyor. Dolayısıyla üretim maliyetleri yükseliyor. Üretim maliyetleri yükselince, bu artışlar fiyatlara yansıyor. Sonuçta enflasyona neden oluyor.

Türkiye Ekonomisi Düzelecek Mi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye, dönem dönem ekonomik krizlerle karşılaşmış, ancak bunu atlatmış bir ülkedir. Bugün aynı şekilde yüksek faiz, işsizlik sorunu gibi birçok temel sorun bulunmaktadır. Türkiye, bugüne kadar bu sorunları çözmek için enflasyonu, hatta ondan önce faizi düşürmeye çalışmıştır. Bu girişimlerle kısa vadeli olumlu yanıtlar alınabilmiştir. Çünkü neden yerine sonuç odaklı çözümlerin bu süreçte uzun vadeli etkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak böyle bir yaklaşım ne yazık ki kısa vadeli iyileşme dönemleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra nedene odaklı bir çözüm yaklaşımı ile Türkiye ekonomisi düzelebilecek bir ışık vaat etmektedir.

Komşu ülkelerle sorunların giderilmesi, demokrasinin geliştirilmesi, hukukun üstünlüğü ve adımlar ekonominin temel sorunlarını gidermede etkili olacaktır. Bununla birlikte TL’nin yabancı paralar karşısında hızlı değer kaybının önlenmesi esas soruna çare olabilecek niteliktedir. Bunun bir sonucu olarak enflasyon da kontrol edilebilir bir hale getirilebilir. Doğru adımlar atılması halinde Türkiye ekonomisi uzun vadede iyileştirilebilir. Enflasyonda düşüşün başlaması ile faiz oranları da yavaş yavaş düşecektir.

Mevlüt Baki TAPAN