Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen aynı zamanda da Sağlık Bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Bakanlık ve hastane içinde farklı görevlerde bulunur örneğin:

Yataklı Tedavi Kurumlarında

-Hastalara tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme de bulunur.
-Hasta çıkış özetlerini, ameliyat raporlarını ve ilgili tıbbi bilgileri gerekli yazım araçlarını kullanarak yazılı veya dijital ortama aktarır.
-Hastalık ve ameliyatları uluslararası kodlama usullerine göre kodlamasını yapar.
-Tıbbi istatistikle ilgili verileri derler, derlediği bilgileri analiz ederek sonuçları düzenli olarak ilgililere rapor eder.

Polikliniklerde

– Poliklinik randevu hizmetlerinin iş akışını düzenler.
– Randevusu olmadan gelen hastalarla görüşür, gerekirse de ilgili birimlerle
görüşme sağlar.
– Randevulu olarak gelen hastaların eski dosyaları olup olmadığını araştırarak varsa eski dosyasını arşivden çıkartır, yoksa yeni bir dosya düzenleyerek ilgili bölümleri doldurur.
– Hasta dosyalarının muayene odalarında gönderilmesini sağlar.
– Muayene esnasında doktorun istediği tetkiklerle alakalı olarak hastaları bilgilendirir ve ilgili departmanlara yönlendirir.
– Tetkik raporlarının topluca polikliniğe gelmesi halinde muayene odalarına göre tasnif edilerek tetkik sonuçlarının hasta dosyalarına girmesini sağlar.
– Muayenelerin tamamlanmasından sonra hasta dosyalarının arşive gönderilmesini sağlar.

Hasta Kabulde

– Hastaların yatış ve çıkışları ile ilgili protokol defteri veya bilgisayar dosyalarının giriş ve çıkışını yapar.
– Sosyoekonomik problemi bulunan hastaların Sosyal Hizmetler bölümü ile görüştürülmesini sağlar.
– Hasta, hastaneye yatacaksa eğer hasta yatış dosyasını düzenleyerek, dosya içindeki gerekli belgeleri doldurur.
– Hasta ve yakınlarını hastane kuralları hakkında bilgilendirir.
– Servislerde yatan günlük hasta sayısını belirler, kontrol ederek listeler halinde halkla ilişkiler birimine gönderir.
– Hasta çıkışı esnasında hasta dosyaları üzerinde gerekli işlemleri yapar.
– İşlemi biten dosyaları arşiv birimine gönderir.
– Doğum ve ölüm tutanaklarını düzenleyerek alakalı departmanlara ulaştırır.
Bu görevlerin yanında hastane içinde ki evrak kalem, özlük gibi evrak akışının aktif olduğu birimlerde de görev almakta aynı zamanda sağlık ocaklarında ve çeşitli sağlık kurumlarında da görev almaktadır.

Firdevs AKINCI