Beden dili canlıların iletişiminde çok önemli bir yere sahip. En azından benim için öyle. Canlıların çok farklı iletişim yöntemlerini ele alabiliriz. Hayvanların birbirine olan yaklaşımı işin sonucunu dostluğa ya da kavgaya götürebilir. Sonar iletişim sistemi kullanan balinalar veya radar iletişim sistemini kullanan yarasalar iletişim diline gerek duymadan uzaktan anlaşabilir. Her ne kadar dil zenginliğine sahip olsak da biz insanlar beden dili ve insan psikolojisi konusunda çok hassas bir yapıya sahibiz.

Memnuniyetimizi veya hoşnutsuzluğumuzu hemen anlamak mümkün olur. Sinirlenince hemen kızarır mutlu olunca da bu duyguları yüzümüze yansıtırız. Bazen de hiç konuşmadan sadece beden dili ile karşımızdaki insanlarla iletişim kurarız.

Beden Dili ve İnsan Psikolojisi Kitapları

İnsanların iletişimini konu alan çok sayıda kitap var. Özellikle beden dili ve bazı işaretlerin insan düşüncelerini ele vermesi bu kitaplarda ele alınmıştır. Paul Ekman, Joe Navarro ve Shelly Hagen gibi yazarların beden dili ve insan psikolojisi kitapları bu konuda önemli bilgi ve paylaşımları insanların karşısına çıkarmıştır.

Bu kitaplarda insanların duruşu, el ve beden hareketleri mercek altına alınmış ve incelenmiştir. Doğru ve yalan konularında ise daha çok göz hareketleri incelenmiş ve buna göre çıkarımlar yapılmıştır. Uluslararası bir işletmenin yönetim kadrosunda yer almam sebebi ile bu konuda doğru eğitim ve kaynaklara ulaşmam benim için şans oldu. Siz ise internetin sağladığı imkânlardan istifade edebilirsiniz.

Gözler Yalan Söylemez

Kelime haznesi ve dilbilgisi kuralları gelişen dünya dilleri, günümüzde mimiklerin daha da azalmasına neden olmaktadır. Bu konuda araştırma yapan bilim insanlarının geçmiş dönemlerde daha fazla beden dilinin kullanıldığı düşüncesine hak vermek gerekir. Bu konuda yapılan çalışmalar insanların hareketlerine bakıp onların doğru veya yanlış bilgi verdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle soruşturma esnasında emniyet ve güvenlik ekiplerinin beden dilini ve göz hareketlerini takip ettiği bilinir. Beynin bir tarafı gerçekleri bir tarafı da kurguları ortaya koyar.

Göz beynin hangi tarafına kayıyorsa olayın kurgu ya da gerçek olmasının tespiti gözlerin baktığı yöne göre belirlenir. Sağ üst tarafa bakan gözler genelde bir yalan kurgusunun yapıldığını gösterir. Şarkılara konu olmuş olan “Gözler yalan söylemezkelime bütünü aslında önemli bir gerçeğe işaret etmektedir.

Abdullah YARGI