Matematik pozitif bilimler arasında en sabit ve doğru çözüm veren branşlar arasında yer alır. Bu branşta yapılan çok sayıda ve farklı işlemler için oldukça özel semboller kullanılır. Bu tarz matematik sembolleri hayatımıza girmiş ve matematik biliminin gelişimi bu sembollerin desteği ile daha kolay olmuş ve bu branşta çözümler daha net ortaya konmuştur.

 • Toplama (+),
 • Çıkarma (-),
 • Çarpma (x),
 • Bölme (÷),
 • Büyüktür (>),
 • Küçüktür (<),
 • Eşittir (=),
 • Eşit Değildir (≠),
 • Elemanıdır (),
 • Elemanı Değildir (),
 • Birleşim (),
 • Kesişim (∩),
 • Küçük Eşit (≤),
 • Büyük Eşit (≥),
 • Yaklaşık (≈),
 • Benzerlik (∼),
 • Alt Küme (⊂),
 • Alt Küme Değildir (),
 • Sonsuzluk (∞),
 • Kök (√),
 • Faktöriyel (!),
 • Pi (π),
 • Fi (Φ) gibi semboller zaman içinde keşfedilmiş ve matematiğe dâhil olmuştur.

Matematik Sembolleri Ne Zaman Bulundu?

Bunun tarihi milattan önce çok eski dönemlere uzanır. Matematik terimi ilk kez milattan önce 550 yıllarında Pisagor Okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Bugün formülleri ile pozitif bilime hayat veren bu bilim dalı zamanla gelişmiş ve bu gelişime sürekli olarak yeni semboller katılmıştır. Bu semboller konusunda örnek vermek gerekirse; sonsuzluk işareti John Wallis 1665, Pi sayısı William Jones 1705, bu konuda örnek olarak görülebilir.

Matematik biliminin daha iyi anlaşılmasında bu tür semboller her zaman büyük öneme sahip olmuştur. Formüller ve semboller problem çözümüne büyük katkı sağlamıştır. Binlerce yıl önce bulunmaya ve kullanılmaya başlanan sembollere günümüzde yenileri katılmaktadır.

Matematik Sembolleri ve Pi Sayısı

Matematik sembolleri dediğimiz zaman içinde en havalı olanı Pi π sayısı olmuştur. Dairenin alanını bulmada kullanılan sayı 3.14 olarak kabul edilse de π=3,14159265358979323846∞ şeklinde devam eder. Esasen noktaların birleşiminden oluşan bir çember düşünülürse çemberin büyümesi daha yuvarlak bir yapının ortaya çıkışını sağlar.

Adeta ilk oluşan evren ve bugün halen büyümekte olan evren gibi bu sembol sanki canlıymış gibi hareket halindedir. Matematik bilimi içinde evrenin sınırları veya içinde bulunan pek çok etken bulunur. Doğayı anlamada kullanılan bu dil insanlar için en önemli bilim dalları arasında bulunur.

Matematik’te sizce hala eksik bir sembol var mı? Eksik olduğunu düşündüğünüz özellik ve sembolleri yorumlarda belirtebilirsiniz.

Mevlüt Baki TAPAN