Özümsenip, hakkıyla kullanıldığında gerçekten büyük bir şaheser yaratmaya kadir dillerin başında elbette ki Türkçe gelir. Doğru ve güzel bir Türkçe konuşmak ve yazmak günümüzde büyük önem teşkil ediyor. Öyle ki, gelecek nesillerin ve tarihin benliği dilimize bağlıdır, zira dilini kaybeden özgürlüğünü ve benliğini de kaybeder.

Evvele belirtmek gerekir ki bazı yabancı dili zengin gösteren kişiler dilin sözcük sayısını ön plana çıkarmaktadır. Ancak Türk ilim adamları, tarih bilim insanları ve Türkçenin kendisi dil zenginliğini sözcük âdetinin ötesinde ifade eder. Gerçekte bir dilin zenginliğini o dilin sahip olduğu deyimler, atasözleri, fiil çekimleri, sözcük türetebilme ve anlatımda vurgu-tonlama yapabilme esnekliği, şiirsel ve edebi üslup, diğer dillerle olan etkileşimi ve beslenme özelliği belirler.

Sözcük sayısı olarak bazı kaynaklar TDK sözlüğünde 111.027 sözcük olduğunu ve bunun da 14.198’inin yabancı kökenli olduğunu belirtiyor. TDK ve Dil Bilimciler tarafından geçersiz kılınan bu bilginin doğrusu, 600 Bin üzeri kelimedir. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünün en güncel halinde 616.767 kelime bulunmaktadır.  Türkçe, diğer dillerden 15 bin civarı sözcük almıştır. Ancak diğer dillere verdiği Türkçe sözcük sayısı 37.433 adettir.

Sözcük sayısı açısından da yeterli sayıya sahip olduğu gibi, birçok dile kıyasla oldukça zengin deyim, atasözü, ifade ve eylemsel yapıya sahiptir. Zenginliğin devamı için dilin kullanılması gerekmektedir. Kullanım, dili daha da zenginleştirir.

Türkçeye Destek Verilmesi

Türkçeye ne yazık ki yeterli destek verilmemekte, uzun yıllardan beri devam eden özenme alışkanlığı ile dil köreltilmektedir. Bu duruma karşı itiraz eden bir takım topluluklar ise ellerinden geleni yapıyor. Topluca bir farkındalıkla Türkçeye destek verilmesi gerekiyor.

Günümüzde Türkçeye destek vermek amacıyla neler yapılabilir?

Evvela 3 altın kurala uyulmalıdır; dilini sev, en iyi biçimde hakkıyla öğren, bolca okuma yap, deyim, atasözü, tonlama ve edebi söylencelere yazımlarında bolca yer ver.

 1. Türkçe dil bilgisi ve anlatım kuralları en iyi şekilde öğrenilmeli ve belli sıklıkta tekrar edilmelidir.
 2. Bolca yazılan Türkçe eserler okunmalı, güzel Türkçe ile söylenmiş şarkılar ve eserler dinlenmeli.
 3. Bolca yazım denemeleri yapılmalı, blog yazılmalı ve yorumlarda bulunulmalı.
 4. Türkçe yazmaya özen göstererek sosyal medyada paylaşımlar yapılmalı.
 5. Türkçesi varken ASLA yabancı sözcükler kullanılmamalı.
 6. Türkçeye yabancı sözcükler dâhil edilmeye çalışılmalı.
 7. Plaza dili olarak ifade edilen dilden uzak durulmalı.
 8. Yazımda Türkçe yazım kurallarına ve imlâ kurallarına uyulmalı, Türkçe harflerle her zaman yazılmalı.
 9. Eskiyen sözcükler kullanılmaya özen gösterilmeli.
 10. Türkçe sözcüklerden türetme çalışmaları yapılmalı.
 11. Bilgisunar ansiklopedileri, blog ve ağlarda bolca özgün Türkçe yazımlar yapılmalı.
 12. Kısalmalardan uzak durulmalı.
 13. Hatalı yazımlardan, yanlış kullanımlardan uzak durulmalı.
 14. Bağlaç olan “ki” ile ek olan “-ki” yazımına dikkat edilmeli.
 15. Öztürkçe mantığında kısırlaştırmalardan uzak durulmalı.
 16. Yabancı dile özenmekten vazgeçilmeli.
 17. Yabancı dilde yazılar en güzel şekliyle Türkçeye çevrilmeli.
 18. Filmler ve diziler en uygun ve özgün haliyle dublaj yapılmalı.
 19. Özgün Türkçe çalışmalarına destek verilmeli, o sözcükler yaygınlaştırılmalı. Misal; Seyretgeç (Televizyon), dinletgeç (Radyo), Bilgisunar (İnternet), Özçekim (Selfi) vb.
 20. Türkçenin “-geç” eki ile ve “-cü” ekiyle her tür kelimenin üretilebildiği unutulmamalıdır.
 21. Yazımlarda sıkça şiir, edebi söz, atasözü ve deyimlere yer verilmeli.
 22. Mutlaka sıkça yazım kılavuzu, sözlük kullanılmalıdır.
 23. Bolca Türkçe kaynak oluşturmaya özen gösterin.
 24. Yabancı makale ve yazıların Türkçede de ifade edilerek anlaşılır olmasını sağlayacak yazılar üretin.