Robot terimi Çek yazar “Karel Capek” tarafından yapılmış “Rossum’un Evrensel Robotları” adlı oyundan gelmektedir. İlk kez 1921’de duyulmuştur. Yazar, zorlu ama zorunlu iş anlamına gelen “Robata” sözcüğü ile işçi ve emekçi manasına gelen “Robotic” sözcüğünü birleştirip, “Robotic” sözcüğünü türetmiştir. Türetme olan bu sözcük, Isac Asimov’un yazdığı bilim-kurgu romanlarında “Robot” fikrinin öncüsü olmuştur. Yazar, kitaplarında 3 kanundan bahsetmektedir ki, “Asimov Kuralları” olarak nitelendirilmiştir. Asimov Kurallarına göre bir robot zarar vermez, bir insanın zarar görmesine de izin vermez. Bir robot, ilk kurala aykırı olmadığı sürece verilen bütün emirlere itaat eder ve bir ile ikinci kurala yine aykırı olmadıkça kendi varlığını korur.

Bir makenenin robot niteliği taşıması için en önemli taşıması gereken şart, algı yetisidir. Sınırlı olsa da kimyasal, konum, renk, ışık gibi algıları olmalıdır. Elde ettiği verileri yorumlayabilmeli, algıya vereceği tepkiyi kararlaştırmalıdır. Dahası bu kararı uygulamaya geçirebilmelidir. Robot ilminde en önemli unsur, insanları da insan yapan beyin ve bu organın işlevleridir. Yani, yapay bir zeka, algılama yetisi ve yorumlayabilme güdüsüdür.

Günümüzde birçok büyük firma robot teknolojisine yatırım yapmakta ve ARGE çalışmaları yapmaktadır. Birçok özellikte ilkel de olsa robot çalışmaları yapıldı. Fiziki bir yapıda olmayan sanal ortamda işlev gösteren robotlarda gelişim göstermektedir ki, geleceğin yapay zeka ve bilinçlenme evrelerinin başlangıçlarından sayılabilir.

Fiziki benzetmeyle başarının mümkün olduğunu Japonya’da üretilen Schaft isimli robot, Google tarafından 146 cm olarak tasarlanmış ve el yetileri güçlendirilmiş bir robottur. Ayrıca Almanya menşeili K6 ismindeki robot da 203 cm boyutunda Kuka firmasınca tasarlanmıştır. Dünyada birçok fabrikada kullanıma geçmiştir. Ancak insani etkileşime uygun tasarlanmamıştır.

Benzerlik ve uygunluğu ile ilklere gerçek manada imza atan Hubo isimli Robot, KAIST firması tarafından Güney Kore’de tasarlanmış ve geliştirilmiştir. İşlevselliği tam bilinmese de birçok araştırmada kullanılmıştır.

Birçok bilim-kurgu filminin ve dizisinin en önemli konularından biri olan robotlar, her defasında ileri düzeyde gelişim gösterdiğinde insanlar için tehdit unsuru olarak görülmüştür. İşlevlerinden öte, zeka ve bilinçlendirildiğinde bu hale geleceği vurgulanmıştır. Günümüzde fiziki olmasa da sanal bir özellik taşıyan birçok asistan robot üretilmiş ve insanlara bilgi hususunda yardımcı olmaktadır. Birçok robot türü ise sadece fiziki ve belli komut mantığıyla iş yapmak üzere geliştirimiştir.

Robotların ne kadar iyi ve başarılı üretilmiş olmaları bir kenara, her zaman savaş ve ticari amaç için ilk etapta kullanılacaklarıdır. Canlı hayvanların dahi ilket kavimlerde savaş aracı, modern çağda ticari bir cisim olarak kullanıldığı dünyada bu denli yetenekli, insani yetilerle donatılmış bir robot da devletler için savaş, firmalar için ticaret aracı olarak kullanılacaktır. Neticede ise gerçek şudur ki; henüz filmlere ve romanlara konu olsa da robotlara bilinç olgusunun verilmesinin mevcut koşullarda zor olduğudur.