Bizi modernizme mahcup eden ah şu recm yok mu..

İddia: Keçi yediği için recm ayeti nesholmuş diyor uydurma rivayetiniz.

Cevap: Keçi yediği için nesholundu demiyor, zaten nesholduktan sonra o ayetin yazılı olduğu kağıdı bir kenara bıraktık, kağıdın başına böyle bir olay geldi diyor, yani o kağıdı keçi yemeden önce zaten ayet nesholmuştu.

Nesholunan ayetin yazılı olduğu kağıdı ne yaparsın?

Artık o kağıdı korumayı bırakırsın veya evde bir kenara koyarsın.  Çölde korumadığın kağıt ne olur? Ya rüzgâra kapılır, kumların arasında uçar gider, ya yemek ateşini tutuşturmak için kullanırsın, ya keçi açık kapıdan girer kağıdı yer ya da bir çocuk gelir kendine oyuncak yapar veya kaybeder…

Bu kağıdın başına gelen olayla ayetin nesholmasının alakası ne?

İddia: Kur’an’da nesh (Allah’ın ayeti değiştirmesi) yoktur.

Cevap: Sen yok diyorsun Nahl, 101 var diyor:
Biz, bir âyeti değiştirip onun yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman…

İddia: Nahl, 101’de Tevrat ve İncil ayetleri kastediliyor, Kur’an ayetleri değil.

Cevap: Eğer bu ayette Tevrat ve İncil ayetleri kastediliyorsa ayetin devamında neden;

  • Onu Cebrail aleyhisselamın indirdiği,
  • ve Arapça olduğu söyleniyor?

Tevrat ve İncil Arapça mı indirildi ki, burada Tevrat ve İncil’den bahsediyor diyorsun?

İddia: Recm çok vahşi bir ceza, oysa İslam merhamet dinidir, Kur’an’da böyle vahşetler yoktur.

Cevap: Yok mu, Kur’an’daki bozguncuların el ve ayaklarının çaprazlama kesilerek öldürülmeleri emri çok mu yumuşak bir ceza? 

İddia: Recm, zina ayetiyle çelişiyor.

Cevap: Çelişmiyor; çünkü o ayet bekarlar için, recm ise evliler için.

İddia: Ama ayette evli bekar ayrımı yapılmamış. Evli-bekar ayrımı yapılmıyorsa tüm kadın ve erkekler kastediliyordur.

Cevap: Nisa 24’te de evlenilmesi haram olan kadınlar için evli-bekar ayrımı yapılmamış. O zaman senin mantığınla tüm kadınlarla evlenmek haram mı?

İddia: Hayır, o ayette sadece evli kadınlar kastediliyor.

Cevap: Sadece evli kadınlar kastediliyorsa neden evli kadın anlamına da, bekar kadın anlamına da gelebilen “muhsana” kelimesi kullanılıyor?

Demek ki bir ayette evli-bekar ayrımı yapılmıyor diye tüm erkekler ya da tüm kadınlar kastediliyordur diyemezmişsin.

Muhsana kelimesi lugatte iffetli kadın demektir, Nisa 24’te evliler için kullanılmış, Nisa 25’te ise bekarlar için.

Yani Kur’an’ın hem evliler hem de bekarlar için kullandığı bir kelime.

İddia: Nisa 25’e göre cariyelerin zina cezası hür kadınların cezalarının yarısıdır. Eğer hürlerin cezası recm yani ölüm ise cariyelerin cezası ölümün yarısı oluyor. Hiç yarım ölüm olur mu?

Cevap: O ayetteki hür kadınlar bekar olanlardır.

İddia: Nereden biliyorsun, bekar kelimesi geçmiyor?

Cevap: Çünkü ayette ‘o hür kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmezse’ diyor. Eğer buradaki hür kadınlar evli hür kadınlar ise ayet, “Evlilerle evlenmeye gücünüz yetmezse…” mi demiş oluyor?

Oysa Allah bir önceki ayette evlilerle evlenmeyi haram kılmıştı. Haram kıldığı bir fiilden olumlu mu bahsedecek Allah? Demek ki bu hür kadınlar bekar hür kadınlardır ve cezaları olan 100 sopanın yarısı, yani 50 sopa da cariyelerin cezası oluyor.

İddia: Eğer recm evlilerin cezası ise peygamberimizin hanımları da evli. Ama ayet onlara “Eğer siz fahşaya düşerseniz size 2 kat ceza vardır.” diyor, ölümün iki katı nasıl oluyor?

Cevap: Peygamberimizin hanımları zina edecek olursa onlara hem dünyada hem ahirette ceza verilir, yani iki kat ceza. Recmin iki katı değil, cezanın iki katı, biri dünyada diğeri ahirette. Ama diğer kadınlar için dünyada recm uygulandıktan sonra ahirete cezaları kalmıyor. Onların cezası tek bir tane ve dünyadadır ama peygamberimizin hanımlarının cezası iki tane; dünya ve ahirettedir. İki kat yani.

İddia: Bu kadar önemli bir hüküm neden Kur’an’da geçmiyor da Rasulullah söylüyor ?
Cevap: Hüküm önemli de Rasulullah önemsiz bir iletim kanalı mı ?

⏩Önemli hükmü iletemeyecek önemsiz bir aracı mı
İddia: Ama Kur’an eksiksizdir.
Cevap: Kur’an, içinde Rasulullah’a itaat ayetleri olduğu için eksiksizdir, bu ayetleri Kur’an’dan çıkarırsan, işte o zaman Kur’an eksik kalır.

Hadi modernizme yaranmak için recmi İslam’dan çıkarttın, kılıfını da buldun Kur’an’da yok diye.. Kur’an’daki el ve ayakların çaprazlama kesilmesi emrini hangi cebine saklayacaksın?

Osman COŞAR