15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye’de bir darbe teşebbüsü oldu. FETÖ’ye bağlı subaylar tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişimi, halk, emniyet teşkilatı, belediyeler, medya ve darbeye karşı duran askerler tarafından püskürtüldü. 15 Temmuz darbe gecesinden sonra neredeyse bütün kamu kurumlarındaki FETÖ mensubu personele ilişkin tasfiye hareketi başladı. Birçok kurumda sayısı on binleri geçen memur açığa alındı ve alınmaya devam ediyor. Devlet, FETÖ tehdidini uzaklaştırmak için olağanüstü kararlar alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz 2016 Salı günü Kısıklı’da yaptığı konuşmada, çarşamba günü yani bugün (20 Temmuz 2016) Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Ardından Bakanlar Kurulu toplandı. Bu toplantılardan sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan, anayasanın 120 maddesi gereği Türkiye’de üç (3) ay OHAL ilan edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Peki “OHAL” ne demek? OHAL ilan edilmesi ne anlama geliyor?

OHAL, olağanüstü hal kelimelerinin kısaltmasıdır. Tabii anayasanın 120. maddesi gereğince “Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde… OHAL ilan edilebiliyor. Bakanlar kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bu şartların tahakkuk edildiği yönünde görüş birliğine varıldığı görülüyor.

Buna göre;

OHAL ilan edilen bölgelerde yani bütün Türkiye’de 18 ila 60 yaş arasındaki bütün vatandaşlar, kendilerine verilecek vazifeleri yapmakla yükümlü olacak.

Genel koordinasyonun yapılması için Başbakanlıkça görevlendirilecek OHAL kurulu kurulacak.

Ayrıca denek yetkisinin Maliye Bakanı‘na verilmesi ve davalara adli yargıda bakılması, OHAL ilan edilen yerde, yani yarın Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra bütün yurt sathında yürürlüğe girmiş olacak.

OHAL, sıkıyönetim anlamına gelmiyor. Ayrıca halen Fransa’da ve Amerika’da olağanüstü hal uygulanmakta. Yani bu uygulama bize özgü değil. Daha önce PKK teröründen dolayı Doğu ve Güneydoğu illeri için uygulanan OHAL, yarından itibaren bütün ülke için geçerli olacak.