Kıymetli Dostlar,

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren ve daha evvelden gündeme taşınan ; yakın zamanda da  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile ilgili kanun tasarısı ilerleyen günlerde TBMM Genel Kuruluna taşınacak. Maliye Bakanı Naci AĞBAL, merkezi yönetim kapsamındaki alacaklarının yaklaşık 90 milyar TL‘ yi, SGK prim borçlarının da 72 milyar TL yi bulduğunu açıklayarak bu yapılandırma ile birlikte 162 milyar TL lik bir borcun vatandaş lehine güncelleneceğinden bahsetti.

Vergi Borcunun yapılandırılmasının Detayları

 • Vergi Affı ile ilgili yapılan bu düzenleme 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan borçları kapsayacak. (Motorlu Taşıtlar Vergisi otomatik tahakkuk eden vergilerden olup Ocak ve temmuz aylarından ödenir. Dolayısıyla temmuz taksiti bu uygulama kapsamına girmez.)
 • Vergi ve prim borçlarının anaparasında indirim söz konusu değildir.
 • Borçlara uygulanan gecikme zammı silinecek, yerine Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi oranı kadar fark yansıtılacak.
 • Yapılandırılan borca 18 aya varan taksit imkanı sağlanacak.
 • Borcunu peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme zammı ve faizi tutarının yarısı kadar bir meblağı da indirim olarak hak edecek.
 • İtilaflı (anlaşmazlık süregelen borçlar) vergi ve sigorta prim borçları da yapılandırma kapsamına dahildir.
 • Belediyelerin tahsil etme yetkisi alanına giren emlak vergisi ve diğer borçlar da bu yapılandırma kapsamında değerlendirilecek.
 • Stok affı getirilecek.
 • İşletmelerin bilançolarında düzenleme yapılacak. (İşletmelerin aktifinde yer alıp, stoklarında yer almayan mal ve emtialar kayıt altına alınacak.)
 • Vergiye tabii gelir, kurum ve KDV mükellefiyetlerinde geçmiş 5 yıla ilişkin olarak beyan edilen tutarları, belirlenen oranlarda artırmaları koşulu ile Maliye Bakanlığı tarafından geçmiş yıllara yönelik olarak vergi incelemesi çalışması yapılmayacak.

Vergi Borcunun taksitlendirilmesi

 1. Vergi yapılandırılmasında 6,9,12 ve 18 ay olarak ve de  eşit taksitlerle ödeme imkanı tanınacak. 6 taksitte ödeme imkanı için 1,08 ile, 9 taksitte ödeme planı için 1,12 ile, 12 taksitte ödeme için 1,16 ile, 18 taksitte ödeme planı için 1,24 katsayıları ile çarpılarak çıkan tutar taksit adetine bölünecek ve ödenecek rakam hesaplanacak. Taksitler birer ay atlanarak ödenecek.

Taksitlerin Aksaması durumunda ne olur ?

 1. Özellikle ilk iki taksidin istenilen zaman aralığında ödenmesi çok önemli. Ödenmemesi durumunda ya da eksik ödenmesi durumunda ise yeniden yapılandırma hakkından ve lehe sonuçlanan durumlardan feragat etmiş olur.
 2. İlk iki taksit dışında, taksitlerin bir takvim yılı içinde 2 ya da daha az olarak aksatılması neticesinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitler gecikme faizleri ile birlikte son taksit sürecini ayın sonuna kadar ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı yine de ortadan kalkar.

Yapılandırma Başvuruları için Son Tarih

Bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Vergi ve vergi benzeri amme alacaklarının yapılandırılması ile ilgili kanun tasarısı kabul edilir ve yürürlüğe girerse vatandaşlarımız 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait borçları için Ekim ayı sonuna kadar Vergi Dairelerine, SGK ya ödenecek vergi borçları için Kasım ayından itibaren, Sgk prim borçları için ise Aralık ayından itibaren ödeme ya da taksitlendirme yapılabilecek.

Emre KAYAALP