Güney Avustralya’nın Adelaide metropol bölgesinde bulunan ve yerel bir hükümet bölgesi olan Burnside Şehri’nin tarihi üç yüzyılı kapsamaktadır. Avrupa yerleşmesinden önce Burnside, kış aylarında Torrens Nehri’nin derelerinde ve yaz aylarında Adelaide Hills’de yaşayan Kaurna halkı, bu bölgede yaşıyordu. Bölge ilk olarak 1839’da bir İskoç göçmeni olan Peter Anderson tarafından, mülkünün Second Creek’e bitişik konumundan dolayı bu bölgeye Burnside (Scott’ta Burn, “dere” anlamına gelir) adını vermiştir. Ayrıca Burnside köyü kısa bir zamanda kurulmuştur ve Burnside İlçe Konseyi 1856’da kendisini daha büyük Doğu Torrens Konseyi’nden ayırarak ilan edilmiştir.

Burnside ekonomisinin ilk dönemlerinde temeli bağcılık, madencilik ve zeytincilikti; Glen Osmond, önemli maden yataklarına sahipti ve Magill’de üzüm bağları kuruldu. Mevcut meclis odaları 1926’da Tusmore‘da inşa edildi; konsey 1935’te belediye oldu. Bölgede güçlü büyüme ve gelişme ile Burnside 1943’te bir şehir ilan edildi. 1960’lar Burnside’ye bir halk kütüphanesi ve bir yüzme merkezi getirdi; her ikisi de 1997 ve 2001 arasında daha da genişletildi ve geliştirildi. Burnside bugün Adelaide’nin en üst sınıf ve aranan bölgelerinden biridir.

İlk Köyler

Kensington köyü, Güney Avustralya’nın kuruluşundan sadece 29 ay sonra Mayıs 1839’da kuruldu. Köy öncelikle tarımsaldı ve yakındaki Norwood köyüyle yakın bir ilişkisi vardı. İki köy, Adelaide’nin ilk belediyelerinden birini 1853’te Norwood Şehri ve Kensington olarak kurdu ve bugünkü Norwood Şehri Payneham St Peters’a dönüştü. Kensington’ın şimdi Burnside’de bulunan kısımları Kensington Bahçeleri ve Kensington Park’ın banliyölerindedir. Yeni kurulan koloniye giden yolda Buffalo’da bir araya gelen iki İskoç-Robert Cock ve William Ferguson’a ait Makgill Estate vardı. Bayan Cock’ın mütevelli heyeti David M Makgill’in adını aldı. Araziyi yetiştirmekle suçlanan Ferguson, 1838’de arazinin evini inşa etti. Çiftçilik başladıktan kısa bir süre sonra, ikisi para sıkıntısı çekti ve böylece Magill, bölünen ilk eteklerinde köy oldu. Glen Osmond köyü, iki Cornish göçmen tarafından Osmond Dağı’nın yamaçlarında gümüş ve kurşun keşfi ile yakından ilişkiliydi. Mineralleri keşfetmeleri, koloniye erken Güney Avustralya ekonomisinin henüz kurulmadığı ve iflasla karşı karşıya olduğu bir dönemde ihracat geliri sağlandı. Vali Gawler erken keşfi ziyaret etti ve ilk madeni Wheal Gawler onuruna seçildi. Güney Avustralya’nın ilk madeni, 1840’lı yıllarda denizaşırı ülkelere ihraç edildi ve birkaç Alman madeni tarafından birkaç mayın satın alındıktan sonra erken Cornish ve daha sonra Alman göçmenlere istihdam sağladı. İlk köy güçlü bir Cornish ve daha sonra bir Alman karakteri aldı. Madencilik, 1851’de komşu Victoria kolonisinde bir altın patlaması başladığında, bir işçi çıkışından sonra geriledi.

Anderson ailesi, 1839’da Burnside köyü olacak araziye ilk olarak yerleşti. Peter Anderson, mülkünün adını iki dere kenarındaki konumundan sonra adlandırmıştır. Onlara İskoçya’dan iyi karakter referansları, değerli tarım deneyimi ve 3.000 £ getirdiler; Bununla birlikte, İskoçya’daki tarım kalıpları antipodlardan çok farklıydı ve aile uyum sağlayamadı. Andersons 1847’de arazilerini satarak ve evlerini terk ederek Morphett Vale’ye taşındı. Anderson topraklarının alıcısı William Randell, kısa süre sonra 1849’da yeni mülkünde bir köy inşa etmeye karar verdi. Yeni köyü düzenlemek için topograf ve planlamacı Nathan Hailes’ı işe aldı. Hailes, özellikle de Avrupa yeşilliklerinin bölgede büyümesinden ve adaptasyonundan bu yana, yerleşmiş ve terk edilmiş olduğunu fark ettiğinde hem şaşırdı hem de hayal kırıklığına uğradı. Bölgede kurulan ilk köyler, Glen Osmand, Magill ve Kensington köyleri yeni Burnside köyünün ilan edildiği bir süre vardı. Yeni köy büyümek için iyi bir konumdaydı; Burnside (şimdi Glynburn) ve Greenhill Roads olmak üzere iki büyük cadde ile sınırlandırıldı ve Second Creek’te yatma avantajı vardı. Köy çok geçmeden vatandaşlarını çekiyordu; bazıları varlıklı Adelaide halkı eteklerinde bir mülk inşa ederken, bazılarını da arizide çalışmak daha fazla ilgilendiriyordu. Köy, 1850 yılında Hailes tarafından yapılan reklamlarda, “Sürekli akan su, geniş ve çeşitlendirilmiş görünüm, zengin bahçe toprağı ve iyi yapı taşı avantajları. Doğrudan, yeni açılan ve tertemiz rota Adelaide’dedir.” olarak tanımlanmıştır.

Bölge Konseylerinin Kurulması

Başlangıçta, Burnside Bölge Konseyi olacak tüm köylerin Doğu Torrens Bölge Konseyi’nde 159 metrekakilore (61 milkare) arasında olacaktır. Doğu Torrens kuzeyde Torrens Nehri, doğuda Adelaide Hills, güneyde Mount Barker Yolu ve batıda Adelaide Parklands ile sınır komşusuydu. Doğu Torrens 1853’te 1852 İlçe Konseyleri Yasası tarafından ilan edildi; Kanun konseyde her biri bir koğuşu temsil eden beş seçilmiş üye olduğunu öngördü. David Wark (St Bernards), James Cobbledick (Uraidla), Charles Bonney (Norwood), Daniel Ferguson (Glenunga) ve George Müller (Stepney) konseyin ilk temsilcileridir. Bonney, meclis üyesi olmanın yanı sıra, Crown Lands Komiseri idi. Meclis üyeleri ilk kez 12 Haziran 1853’te Magill’deki Dünya End Otelinde bir araya geldi. Konsey alanını ilk kez araştırmak ve değerlendirmek ve Konseyler Yasası tarafından öngörülen lisans ücretlerini ve vergileri toplamak için ilk planlar oluşturulmuştur.

Eski bir kaptan olan Magill’in TB Penfoldu, ilk Bölge Memuru ve Koleksiyoncusu olacaktı. Faiz mükelleflerinin konseye ne kadar ödeyeceklerine karar verdikleri bir oy seçimi vardı; bu noktada da hayır kurumları, okullar ve kiliseleri oranlardan muaf tutmaya karar verildi. 1855’te konsey alanının nüfusu, bitişikteki Kensington ve Norwood Şirket Kenti’nden 1000 kişide 3.705’idi. Büyük Doğu Torrens, Kensington ve Norwood kadar kararlı değildi. Ratepayers, paralarının nereye gittiğine dair hayal kırıklığına uğradı; meclis üyelerinin etkin bir şekilde işleyecek idaresi ya da fonları yoktu ve bölgenin çıkarları çok değişiyordu. Alan, 14 Ağustos 1856’da üçe bölünmüştü. Payneham Bölge Konseyi’ndeki Doğu Torrens ve kuzey-batısındaki yer ayrıldı, Burnside İlçe Konseyi 159 metrekakilore (61 mil kare) mesafesi arasında kuruldu (Doğu Torrens’in güney-batı kısmı) ve Doğu Torrens konseyi 1858’de Bölge Crafers Konseyi’nin ayrılmasıyla bölündü.

1860’lar – 1900’lar

Öfkeli halk, daha az kârlı ve hantal olmayan toprak yükünü attıktan sonra Burnside tek başınaydı. Yeni Burnside Bölge Konseyi ilk toplantısını 19 Ağustos 1856’da Tusgate’deki Greengate Inn’de gerçekleştirdi. Yeni meclis üyelerinin seçilmesi için geçen süre nedeniyle konseyin tekrar toplanması 29 Aralık’a kadar süremedi. Daniel Ferguson: Dr. Christopher Penfold, başkan, orada temsilcilerinin kalanıyla buluştu (Glenunga, Alexander Ferguson Monreith, John Townsend Magill ve James Grylls Belle Vue). Bu süre zarfında Kent Town, Burnside’nin bir parçası olmaya karar verdi ve bunun yerine Kensington ve Norwood Kurumsal Kasabasına girmek için başvurdu. Konsey, ilk konsey odalarının inşa edildiği Aralık 1869’a kadar Handa veya Ferguson’un evinde toplanacaktı. Bununla birlikte, 1852 Yerel Yönetim Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi başardı. Bunlar küçük yolların yönetimi, mezbaha ruhsatları, kamu evlerinin yönetimi ve zararlı Scotch devedikeni yayılmasının önlenmesini içeriyordu. Konsey, 1851 yılında yapılan farklı bir yasa uyarınca eğitimi teşvik etmekle de yükümlüdür. Konsey kurulduktan sonra çok sayıda yol ve köprü işi gerçekleşti, meydana gelen kalkınma ve inşaat akışında vatandaşlar şaşırdı. Aynı zamanda konsey, talep edilen iş miktarından neredeyse bunalmıştı ve bölgelerinde köprüler kurarken bireysel mükelleflerden para yardımı istemek zorunda kaldı.

Burnside’nin tarihinin çoğu, vatandaşlarının yaşamlarının önemli bir parçası olan kurumlar tarafından gözlenenen ve belgelenenlerdi: okul ve kilise. Bölgede açılan ilk okul 1846’da uygun eyaletler arası eğitim sisteminden önce Magill’di. Magill İlköğretim Okulu, 38 erkek ve 29 kız kaydolduğunda Kasım 1855’te genişletildi; tek bir öğretmen tarafından okuma, yazma, aritmetik, dilbilgisi, coğrafya, tarih, çizim ve şarkı söyleme öğretildi. 1865 yılında iki öğretmen vardı. Glen Osmond İlköğretim Okulu, toplum tartışma ve öğrenme merkezi olan Glen Osmond Enstitüsü’nden önce Ekim 1858’de kuruldu. Burnside İlköğretim Okulu, küçük bir özel kurumdan devralarak 1872 yılında inşa edilmiştir. Bu ilköğretim okulları, uygun kütüphanelerin ve benzer kurumların yokluğunda, kasaba sakinlerinden büyük kitap ve yazılar koleksiyonu aldı. Bölge sakinleri ayrıca devletin ve bölgenin geleceği hakkında sık sık ve sıcak tartışmalar yapmak için okullardan yararlandılar ve bu tartışmalar genellikle büyük kalabalıklar çekti. Bununla birlikte, bu entelektüel ruhla bile, yetişkin nüfus eğitim alanında nispeten dezavantajlıydı. Öğrenme dürtüsü Boer Savaşı toplumdaki fiziksel aktivite ve liyakate daha fazla vurgu yapana kadar devam etti. Biraz garip bir şekilde, öğrenilen aktivitenin bu gelişimi, Burnside’nin mevcut Meclis Odaları, Toplum Merkezi ve Kütüphane’nin bulunduğu Tusmore yakınlarındaki geleneksel merkezinde çoğaltılmadı.

1871’de Burnside önemli ölçüde büyümüştü; şimdi 1.557’lik ılımlı nüfusu destekleyen köylerin bir karışımıydı. Buna karşılık, Kensington-Norwood, bölgede daha küçük olmasına rağmen, 5.132 kişiye yükselmiştir. Madenciliğin genişlemesinden sonra hala büyük büyümesinden etkilenen Glen Osmond, 343 nüfuslu en büyük merkeziydi. Bölge Konseyi de ilk konsey odalarını Aralık 1869’da inşa etmiş ve nihayet gelişigüzel toplantı anlaşmasını sonuçlandırmıştır. İki köy, Beulah Park (Kuzey Kensington) ve Eastwood, hem yeni göçmenlere barınma hem de zengin Adelaide Kuruluşu için yatırımlar sağlayan 1870-1880 yılları arasında nüfus artışı ve gelişmesinde patlama yaşadı. Parkside Hastanesi (şimdi Glenside), 1866’da Parklands’deki kalabalık bir binanın yerini almak için bir akıl sağlığı sığınağı inşa edildi. Güzel bakımlı zeminlere ve ayrıntılı bir cepheye sahip olan bu yapı, erken bir Burnside mimari anıtıydı. 1881’de Thomas Cooper, Güney Avustralya’nın ilk markalı birası “Coopers”ı biraya koymaya başladı. Bu dönemde Stonyfell de ekonomik genişleme gördü; büyük ocağı 1867’de el değiştirdi ve 1873’te Stonyfell Olive Co kuruldu. 19. yüzyılın sonları Burnside’de önemli bir gelişme zamanıydı. Bununla birlikte, bu gelişme, son on yılda 1890’larda, depresyonun on yıllarca pervasız genişlemeden sonra Avustralya’nın ekonomilerini sıkıştırarak Burnside’ye sert bir şekilde çarptığı aniden sona erdi.

Hazelwood Park, City of Burnside

Yirminci yüzyılın başları

20. yüzyılın başında Burnside daha da kentleşmeye başladı. Paddocks hala bölgeye dağılmıştı, ancak köyler sürekli büyüyordu. Toorak Bahçeleri, Dulwich ve diğer şehirlere yakın köyler gazetelere gönderildi, yerleşimlere açık hale getirildi ve şimdi banliyöler olarak ilan edildi. 1920 yılına gelindiğinde, Bölge Konseyi’nin 4.000 evde yaşayan 17.000 nüfusu vardı. 60.000 £ bütçenin %10’u ticari işletme ödemelerinden oluşurken, geri kalanı ücret ödeyenlerden oluşuyordu. Güney Avustralya Hükümeti, yerel yönetimle, özellikle 1920 tarihli Şehir Planlama Yasası ve 1923 tarihli İnşaat Yasası ile ilgili daha fazla yasa çıkarmıştır. Bunlar meclislere daha fazla sorumluluk verdiler, fakat zorunlu olarak; Adelaide yavaş yavaş genişliyordu. Burnside meclis üyeleri, Eyalet Hükümetine keyif merkezleri edinmesini ve yönetmesini tavsiye etti; Gully Şelalesi’nde bir kiosk açıldı ve bu tavsiye üzerine Morialta Koruma Parkı kuruldu. Burnside, ayrıntılı yeşillendirme ve ağaç dikme planlarına yanıt olarak Adelaide gazeteleri tarafından büyük saygı görmüştür. “Güzel Burnside: Pitoresk Sokaklar” 24 Mart 1928’de Chronicle’nın manşetiydi. Konsey yaşlı ağaçları koruyor ve yılda yaklaşık 500 tane dikiyordu. Burnside meclis üyesi HES Melbourne bu dönemde çok sevildi; Büyük Buhran döneminde fon eksikliği nedeniyle kendi paralarını konut sakinleri için rezerv ve arazi satın alarak harcadı. Yalın ama makul bütçelere başkanlık etti ve şehri güzelleştirmek için ağaçların ve yeşilliklerin dikimini yönetti. Melbourne’ü meclis üyesi olarak gören yerel sakin Gordon Allen, Melbourne’u şöyle anlattı: “Hiçbir Konseyin daha iyi bir adamı yoktu.” Melbourne ayrıca Mount Osmond golf sahasının binasını denetledi, ancak bir Country Club kurma vizyonu asla gerçekleşmedi.

Hills Face Zone’dan önceki geliştirme kısıtlamaları 1920’lerde oluşturuldu; konsey katı kurallara uymakla yükümlüdür. 1928, Greenhill ve Portrush Road’ların köşesinde yeni Konsey Odalarının yapımını gördü (bugün hâlâ kullanılıyor); Taşkınlar, 1931’de Şelale Gully’yi harap etti. Burnside büyümeye devam etti; 1935’te Burnside Bölge Konseyi, Burnside Belediyesi oldu. 1941’e kadar sadece 401 akre (1,6 km2) xiulian uygulandı.

1970’lere kadar savaş sonrası

1945’te, bugünün Cleland Koruma Parkı’nı oluşturan alanın çoğu, büyük ölçüde Profesör Sir John Cleland’ın lobicilik çalışmaları nedeniyle Eyalet Hükümeti tarafından satın alındı. Şelale Gully bölgesi de dahil olmak üzere bu arazinin çoğu, daha sonra 1963’te, doğuya doğru tepelere, Lofty Dağı’nın zirvesine ve kuzeye Greenhill Yolu’na uzanan bir park oluşturmak için birleştirildi. 1943’te Burnside Belediyesi Burnside Şehri ilan edildi.

Burnside’nin oğullarının çoğu I. ve II. Dünya Savaşlarında savaştı; dönüşlerinde anıtlarla ve özellikle Burnside’nin ilk toplum hastanesinin adı ile onurlandırıldılar. Burnside Savaş Anıtı Hastanesi, Nisan 1949’da yerel bir sakin olan Otto van Reiben tarafından bağışlanan bir evde inşa edilen Toorak Bahçeleri’nde açıldı. Şimdiki isim 1956’da kabul edildi. Yakılanların anıtları Burnside’nin her yerinde bulunabilir; Hazelwood Park’ta yüzme merkezinin karşısında, okullarda ve kiliselerde, rezervlerde. Avustralya’nın çoğu gibi Burnside de topluluk tarafından dikilmiş birçok anıtta yer alan “Unutmayalım” ifadesine sadık kalmıştır. Alexandra Bulvarı’ndaki Rose Park’ta büyük bir anıt ve Avusturalya İmparatorluk Kuvvetleri askerinin heykeli, “Düşmüşlerin Anısına: II. Dünya Savaşı, Kore, Vietnam” ifadesiyle belirtmiştir. Eve vardıklarında askerler Burnside Şehrinde birçok İade Hizmetleri Ligi kulübü kurdu.

Avustralya, 1951’de Avustralya Federasyonu Altın Jübile’yi kutladığında Burnside sakinleri kutlamalara katıldı ve 1956’da kendi şehirlerinin yüzüncü yılını andı. Playford Hükümeti altındaki savaş sonrası ekonomik ve doğum oranı patlaması Burnside’nin inanılmaz bir hızla büyüdüğünü gördü; 1947’de 27.942 kişilik bir nüfustan 1961’de 38.768’e yükselmiştir. Banliyöler kalan padokları yuturken, 1953 halka açık bir balo salonunun inşasını gördü, 1965 bir Olimpiyat tribününü gördü; her ikisi de Kensington Park’ta. 1963 yılında, Burnside’nin doğu sınırlarında Cleland Koruma Parkı kuruldu.

Burnside’nin yol sistemi, hükümet destekli yol çalışmaları programları ile 1960 ve 1970’lerde tamamen bitümlendi. Dolambaçlı ve tehlikeli Barker Dağı Yolu’nun yerini almak için planlar da düzenlendi. Bu tekliflerden biri konsey tarafından güçlü bir şekilde desteklenen Burnside-Crafers Otoyolu; Greenhill Road’dan ayrıldıktan sonra Hazelwood Park’a ulaşmayı öngörüyordu. Daha sonra Hazelwood Park ve Beaumont’dan geçmek, Gully Şelalesi’nin tepelerinde dolaşmak ve daha sonra Crafers ile tanışmak için Eagle on the Hill’e gitmekti. Burnside Konseyi, bu öneriye, otoyol için hazırlık yaparken Linden Bulvarı’nı (kuzey-batı-güney-doğu) genişleterek çok çaba sarf etti. Öneri sonunda Mount Barker Yolu’nu iyileştirme lehine reddedildi ve Linden Caddesi, aksi takdirde huzurlu bir banliyöden geçen büyük bir yer dışı yol olarak kaldı.

Burnside, Şubat 1959’da ilk kez önerildikten sonra 1961’de 7.800 kitap koleksiyonu ile bir halk kütüphanesi kazandı; sakinleri için bir kütüphane kurmanın maliyeti 1955 Kütüphaneler Yasası’nın kabul edilmesinden bu yana daha uygun maliyetlidir. Burnside Yüzme Merkezi 1966’da açıldı; yüzme merkezi, o zamanki Belediye Başkanı George Bolton’un, merkezin bulunacağı Hazelwood Park’ın ne olmasını istediğine dair büyük bir vizyonu olan bir evcil hayvan projesiydi. Bolton, fikrin ilk ortaya konduğu 1964’te eşi görülmemiş bir kamu muhalefeti ile karşılaştı. Burnside’nin önemli yaşlı nüfusu (% 15) fikre tamamen karşı çıkmıştı, bu da sorun çıkaranların akınına ve gürültünün çabaya değmeyeceğine işaret ediyordu. Maliyetin 75.000 £ olduğu tahmin edilmektedir (2020 itibariyle 1.490.000 £). Mimarlar önerilen gelişimin ölçeğinden istifa ederken ve bazı sakinler silahlanmışken, Adelaide gazetelerinin bir topu vardı; 1964’teki karikatüristler günlük karikatürlerinin çoğu felaketi ele geçirdi. Anketin 24 Mart’taki akıbetine karar verememesi üzerine Pazar Postası “Burnside Yüzme Havuzuna HAYIR diyor” başlığını yayınladı. Başkan Bolton sonuçtan şaşırmamıştı; fikrini ileri sürdü ve Aralık ayında yeni planlar duyurdu. Güçlü bir kamu kampanyası ve Şubat 1965’te yapılan bir ankette yapılan küçük değişikliklerden sonra bu fikir lehine şiddetle oy verildi. Belediye Başkanı savaşını kazanmış ve açılışında onuruna George Bolton Yüzme Merkezi seçilmiştir.

Burnside Konseyi 1967’de iddialı bir hedefe karar verdi: nüfustaki her 1000 kişi için beş hektarlık rezerv ayrılacaktı. Bunu başarmak için Konsey, Eyalet Hükümeti’nden Hazelwood Park’ı satın aldı ve Beaumont Common’un kontrolü, 1973’te Yerel Yönetim Yasası’nda yapılan bir değişiklikle elde edildi ve Osmond Dağı’nın bazı kısımları Karayolları Bölümü’nden alındı. Konseyin mülkiyetine girmeden önce, Hazelwood Park hükümet inisiyatifiyle alt bölümlere ayrılmaya mahkum edildi. Konsey bunu duyduğunda, mülkiyeti almak için harekete geçildi ve senet 1964’te devredildi. Konsey bunu ancak Premier Playford’la görüştükten sonra yönetti.

1980’ler – 2010’lar

1982 yılında meclis odaları ile birlikte kütüphaneye bitişik bir toplum merkezi inşa edildi. Tüm konsey kompleksi ilk olarak 1996 yılında Burnside Yüzme Merkezi’nin yükseltilmesiyle birlikte yükseltildi. Burnside Village alışveriş kompleksi 1980 yılından itibaren geliştirildi ve 2001’de daha fazla iyileştirme yapıldı, bu da sakinler için modern bir kütüphane ve topluluk merkezi ile sonuçlandı. 

Burnside 1993 yılında yeşil ve mor renklerini kullanarak yeni bir konsey logosu geliştirdi. Yeşil Burnside’deki yemyeşil parkları ve rezervleri, mor ise önde gelen Jacaranda ağaçlarını temsil etti.

Skye ve Auldana’nın doğu komşu eteklerinde banliyöleri 1999’da Burnside ile birleştirildi. Daha önce Adelaide Hills Konseyi’nin bir parçası olan Burnside ile Doğu Torrens konseyi günlerine uzanan uzun bir ilişkisi vardı.

Coopers Brewery, 2001 yılında Leabrook’tan çıkıp Regency Park’a taşındı. Coopers’ın eski binaları bir emeklilik köyüne dönüştürüldü.

Emir YENİGÜN


Kaynaklar

Bromell, W. & Hannan, F.P: Mines in Burnside –- Their Historical Significance, published 1981.

Coleman, D (editor): The First Hundred Years – A History of Burnside in SA, published 1956.

Cox, A. Bertram: Fairways on the Mount – A History of the Mount Osmond Golf Club, published 1977.

Warburton, E: The Paddocks Beneath – A History of Burnside from the Beginning, published 1981.