Kıymetli Dostlar,

İnsanoğlunun yaratılışından bu yana süregelen bir değerdir aile olmak. İyi günde kötü günde, ömrümüzün her anında birlikte olmak, öylesine sımsıkı sarılmak ve özlemle bu anı beklemek, çocuk misali sevinmek, yerinde duramamak ne de güzel hislerdir. Bu duyguları bizatihi yaşamış birisi olarak Yaratana hamd ediyorum. Allah’ın emri, peygamberin kavli olan bu mübarek hadiseyi bekar olan herkese şiddetle tavsiye ediyorum.

Evlenme akdi yasaların ve ilgili belediyelerin yetkilendirmiş olduğu nikah kıymaya yetkili Nikah memurlarının huzurunda gerçekleşir. Tam da evlilik sezonunda iken bu konuyu da biraz detaylandırmakta, akıllardaki soru işaretlerine cevap vermekte yarar görüyorum. Evlenmek için gün sayan, heyecandan yerinde duramayan başta sitemiz yazarlarından kardeşim Muhammed Ali’nin ve bu hayırlı işe niyet eden herkesin bizimkose.com ailesi olarak mutluluklarını paylaşıyoruz…

Başvuru Aşaması 

Nikah hangi ilçe sınırlarında kıyılacaksa çiftlerden birinin o ilçede ikamet etmesi gerekmektedir. Çiftler o ilçede ikamet etmiyorsa bağlı oldukları belediyenin ilgili memurluğundan birlikte başvurarak Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

 1. Evlenme Beyannamesi : Çiftler ilgili belediyeye birlikte başvurarak evlenme iradelerini açıklarlar. Evlenme Beyannamesi düzgün ve okunaklı bir şekilde doldurulur. Yazım yanlışı yapılan kısımlarda karalama yapılmaz, tek çizgi atılarak doğru ifade yazılır ve altına paraf atılır.
 2. Evlenme Ehliyet Belgesi
 3. Nüfus Cüzdanı: Çiftlerin kimliklerinin aslı ve fotokopisi istenir.
 4. Vesikalık Fotoğraf: Belediyeler adet olarak farklı farklı sayılarda talep etse de genellikle 4 adet fotoğraf istenir.
 5. Sağlık Raporu ve Akdeniz Anemisi Testi: Çiftler birlikte başvurmak koşulu ile kan uyuşmazlığı, hepatit, frengi vb. bilumum hastalıkların test ve kontrolleri maksadıyla sağlık kuruluşlarında birlikte kan verirler. (Kadınların 50 yaş üzeri olması ve cerrahi menopoz sonrası ameliyat raporunun ibrazı halinde Talasemi (Akdeniz Anemisi ) testi yaptırmasına gerek yoktur.

Önemli Hususlar

İddet süresi geçmeden kadınların evlenmesi mümkün değildir

İddet süresi geçmeden kadınların evlenmesi mümkün değildir

Kadın dul ise eşinin ölüm tarihini, boşanmış ise boşanma tarihini gün ay yıl olarak beyannameye yazar.

Dul veya boşanmış kadın, eski eşinin soyadını kullanmaya devam ediyor ise kızlık soyadını belirterek Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getirmesi gerekir.

Önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen Kadın, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187.maddesine dayanarak 2 adet matbu dilekçeyi doldurarak talepte bulunur.

İddet süresi geçmeden kadınların evlenmesi mümkün değildir. İddet süresi Türk Medeni Kanununa göre dul veya boşanmış kadının 300 günlük bekleme süresidir. Gebelik ihtimali düşünülerek konulan bir mühlettir. İddet süresini beklemek istemeyen kadın Aile Mahkemesinden alacağı mahkeme kararı ile bu süreyi beklemek zorunda kalmaz.

TMK ya göre 18 yaşını doldurmuş herkes izin almaksızın hür iradesiyle evlenebilir.

17 yaşını doldurmuş olan kimseler varsa ana-babası yoksa vasisi o da yoksa vesayet makamının izni alınarak evlenebilirler.

16 yaşını doldurmuş kimseler (olağanüstü evlilik hali ) mahkeme kararı ile evlenebilirler.

TMK’ya göre Evlenmesi Yasaklı Olan Kimseler

 • Üstsoy ile altsoy
 • Kardeşler
 • Amca, dayı, hala ve teyze ile yeğen
 • Kayın hısımlığı meydana getirmiş bir kimse ile eşlerden birinin üstsoyu veya altsoyu (Evlilik sona ermiş bile olsa yasadaki hüküm nettir.)
 • Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ya da eşi arasındaki hısımlık ilişkisi kurulamaz. YASAKTIR.

TMK’ya göre Evliliği Geçersiz Kılan Haller

 • Evlenme esnasında çiftlerden birinin evli olması
 • Çiftlerden birinin evlenme esnasında sürekli olarak fiil ehliyetinden yoksun olması
 • Çiftlerden birinin evlilik birliğine zarar verecek derecede akli sıkıntılarının olması
 • Evlenmeye engel bir yakın hısımlığın mevcut olması

-Yasal hükümlere uyulmadan yapılan bir evlilik için iptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve herhalde 5 yıl geçmekle düşer.

Yabancı Uyrukluların Evlenme Meselesi

-Yabancı uyruklu vatandaşlar kendi konsolosluklarından alacakları Türkçe Bekarlık Belgesini Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatırlar.

-Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilir.

-Çift Türkçe bilmiyorsa evlenme beyannamesi 2 adet doldurulduktan sonra çiftlerin kendi dillerine tercümesi yapılarak noterce onaylatılır. Müracaatta ve nikahta tercüman bulundurulur.

-Tüm evrakın geçerlilik süresi 6 aydır.

Faydalı olması temennisiyle…

Emre Kayaalp