Dostlar bildiğiniz gibi geçen iki hafta da Beşiktaş Sırp takımı Partizan ile mücadele etti ve onları mağlup ederek gruplara kaldı. Fakat Sırbistan’daki maçta Sırp taraftarlar tarihe atıfta bulunan ve bizlerin hiç de hoşuna gitmeyecek tezahüratta bulundular. Osmanlı’nın 3. Padişahı olan Sultan 1. Murad’ın Kosova Savaşında şehit edilmesini hatıra getirdiler.

Her Türk bilir Sırp oğlu Miloş Obiliç’in Murad’ı nasıl hançerlediğini‘ tezahüratı ile ırkçılık yaparak bizlerin değerlerine saldırdılar. Fakat asıl merak edilmesi gereken nokta bence şu durumdur: Neden Sırplar kaç yüzyıl önce yaşanmış bir olayı bir maç organizasyonunda kötü bir tezahürat olarak ortaya koydular? Bu olay yüzyıllar boyu geçse de Sırplar için bu kadar önemli mi?

Bu durum elbette önemli olmalı ki adamlar hala çok eskide yaşanmış bir olayı günümüzde ortaya koyuyorlar. Aslında benim burada dikkat çekmek istediğim nokta bu bir zihniyetin yıllar içinde ortaya çıkıp tekrar görünmesidir.

Bizler gerek Selçuklu zamanı gerek Osmanlı zamanında olsun gerekse Milli Mücadele dönemi olsun Avrupalıları çok kere yenilgiye uğrattık ve onların önünde her daim önemli bir güç olduk. İşte yaşadıkları bu aşağılık kompleksini dindirmek için bize karşı yaşadıkları ufak başarıları büyük bir zafer gibi ortaya koyuyorlar ya da bize karşı yaşattıkları bir olayı üstünlük olarak görüyorlar.

Bu onların tarih boyunca yaşadıkları aşağılık kompleksinin günümüzde ortaya koydukları yansımalardır. Yoksa bir Avrupa maçında böyle bir tezahürat kullanmaya neden gereksinim duysunlar ki? Oysa ki Sırplar, Osmanlı zamanında yıllarca bizim tebaamız olarak yaşamış ve bizim güvencemizde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ne zaman ki Fransız İhtilali ortaya çıkmış ve diğer devletler onları kışkırtmışlar işte o zaman bize başkaldırmışlar ve bağımsızlıklarını elde etmişlerdir.

Fakat zihniyet olarak hala bizi istemeyen ve bizi düşman olarak görenler buldukları her fırsatı değerlendiriyorlar. Bu bazen bir maç oluyor yada başka bir organizasyon. Ama sahip oldukları zihniyeti eninde sonunda ortaya çıkarıp bize karşı olan tarihi olan kinlerini gösteriyorlar. Yani Avrupa her ne kadar demokrasi havarisi olsa da aslında hiçbir zaman değişmedi. Hala eski sömürü zihniyeti ve bizi küçük görme çabalarının devamı niteliğinde olan hareketler.

İsterseniz dostlar Sultan Murad kimdir ve ne yaşanmıştır buna bakalım. Öncelikle onu tanıtalım ki herkes Sırpların kin kustuğu Sultan 1. Murad’ı biraz daha tanımış olsun ve nesillerimiz ecdadımıza daha fazla sahip çıksın. Sultan 1. Murad Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı olup Gazi Murad Hüdavendigar adıyla anılmıştır.

Hüdavendigar hükümdar demek olup Bursa iline de o zamanlar Hüdavendigar Sancağı adı verilmiştir. Sultan 1. Murad, 35-36 yaşlarında tahta geçip ilk olarak Ankara’yı yeniden fethettikten sonra en önemli fethi Edirne’nin fethi olmuştur. Burayı fethettikten sonra Edirne’yi Osmanlı’nın başşehri yapmıştır.

Daha sonra ilk haçlı seferine maruz kalmıştır. Çünkü Balkanlardaki fetihler onları korkutmuş ve Osmanlı Devleti’ni durdurmaya çalışmışlardır. Fakat yapılan Sırpsındığı Savaşı’nda Osmanlı Devleti Haçlıları yenilgiye uğratarak büyük bir zafer kazanmıştır. Daha sonra Hamitoğulları beyliği para karşılığı ile Osmanlı Devleti’ne geçmiş ve Anadolu’da Osmanlı Devleti hakimiyet alanını genişleterek ilerlemeye devam etmiştir.

Sultan 1. Murad sadece askeri zaferler ile anılmamıştır. Devletin teşkilatlanmasına yönelik yaptığı hamlelerle adından söz ettirmiştir. En başta Yeniçeri Ocağı’nı kurarak Osmanlı’ya yüzyıllarca hizmet eden büyük bir askeri teşkilat kurmuştur. Daha sonraları bu ocak Osmanlı’nın başına bela olsa da hatta kapatılması hayırlı olsa da kendi bulunduğu devirde çok işe yaramış.

Devletin savaşlarda bir çok zafer sahibi olmasını sağlamıştır. Babası Orhan Gazi gibi devlet teşkilatının oturması için çalışmış ve bu doğrultuda kazaskerlik ve defterdarlık makamlarını kurmuştur. İlk kez tımar sistemi uygulanmıştır. İlk kez vezir-i azam atanmıştır. Kendisi askeri icraatlar dışında bu tarz yeniliklerde yapmıştır.

Onun şehit olmasına sebep olan savaş ise Kosova Savaşı’dır. Onun balkanlarda yaptığı fetihler Haçlıları rahatsız etmiş ve daha önce dediğimiz gibi Sırpsındığı Savaşı ile onu alt etmek istediler. Başaramayınca Sırp Kralı Balkanlarda Osmanlı üzerine yürüdü.

Tarihe Ploşnik Olayı olarak geçen savaşta Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı. Bunun üzerine daha fazla cesaret alan Haçlılar Osmanlı Devleti üzerine daha fazla kuvvetle saldırmaya çalıştılar. Fakat yapılan Kosova Savaşında Osmanlı Devleti Haçlıları yenilgiye uğratarak Balkanlardan onları atamayacaklarını gösterdiler. Fakat bir rivayete göre Sultan 1. Murad savaş öncesi duasında şehit olmayı istemiştir. Ama bu doğru tam bilmemekle beraber Allah ona şehitlik gibi yüce bir makam nasip etmiştir.

Kendisi savaş sonrası savaş alanında gezerken yaralı halde olan Sırplı Miloş Obiliç tarafından hançerlenmiştir. Bu kişi oradaki askerler tarafından öldürülmüş fakat Sultan 1.Murad kurtarılamamış ve şehit olmuştur. Cenazesi Bursa’ya nakledilerek kendi adına yapılan cami haziresine gömülmüştür.

Sonuç olarak başta belirttiğim gibi Avrupalılar şuan bize şirin gözükmeye çalışsalar da aslında bilinç altlarında hala eskiden beri gelen kinleri yatmaktadır. İşte bunu kini de yeri ne zaman gelirse orada yansıtıyorlar. Bu bir spor müsabakasında yada siyasi aldıkları bir kararda ortaya çıkıyor. Çünkü zamanında nasıl ki gerek balkanlardan gerek Anadolu’dan bizi atmak için uğraştılar. Şu an ellerinde olsa bunu bize yaşatmaktan bir adım geri durmazlar.

O yüzden bizlere çok iş düşüyor. Devletimiz ve milletimiz tarihe daha fazla önem vermeli ve nesillerimiz batı hayranı olarak değil aksine tarihinden gücünü alan ve ona sahip çıkan bireyler olarak yetişmelidir. Bizler bunun gayretinde her daim olmakla beraber geleceğimiz olan yavrularımıza vatan ve tarih bilinci aşılamalıyız. Bizleri gelecekte koruyacak olan şey ise vatanını seven insan yetiştirmek olacaktır.

Sağlıkça kalın dostlar…

Mesut BULDU