Değerli Dostlar,

Asgari Geçim İndirimi, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde uygulanır. Ücretlerde Dekot Sistemi (Vergiden İndirim Sistemi) yürürlükten kaldırılarak yerine 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Asgari Geçim İndirimi yürürlüğe girmiştir.

-Kimler AGİ alamaz?

 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilenler
 • Ücret Geliri elde etmeyenler
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler
agi-hesaplamasi

AGİ, eğer her iki eş de çalışıyor ise her birine ayrı hesaplanırken, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin geliri için hesaplanır.

-AGİ’nin Hesaplanması

İndirim tutarı, ilgili idare tarafından belirlenirken medeni hali ve aile durumu esas alınır. AGİ, Gelir Vergisi Kanununun 32.maddesine göre; gelirin elde edildiği takvim yılının başında olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan yıllık brüt asgari ücret tutarının; mükellef için %50, çalışmayan eş için %10, ilk 2 çocuk için %7,5, diğer çocuklar için %5′dir. AGİ, eğer her iki eş de çalışıyor ise her birine ayrı hesaplanırken, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin geliri için hesaplanır. Boşanma durumunda ise indirim tutarı hesaplanırken yalnızca nafakası ödenen çocuklar dikkate alınır. Yine ilgili madde kapsamında asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri, mahsup şekli ve diğer hususlardaki şekil yöntem ve esaslar konusunda Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Peki AGİ kapsamına alınan ve çocuk olarak tabir edilenler kimlerdir ?

Asgari Geçim İndirimi sistemine göre ; mükellefle birlikte yaşayan, mükellef tarafından nafakası ödenen, vesayetinde olan ya da evlat edinilen 18 yaşını doldurmamış veyahut öğrenimde olup 25 yaşını doldurmamış kimseler kız-erkek ayrımı yapılmaksızın çocuk olarak tabir edilmektedir. Sonuç olarak 18 yaşından büyük ve öğrenim görmeyen kimseler AGİ’den yararlanamaz.

AGİ Nasıl Hesaplanır?

İlgili İdare, mükellefin medeni halinden tutun da çocuklarının olmasına, çocuk sayısına, eşlerin her ikisinin de çalışma durumuna kadar bir çok formda AGİ hesaplaması yapmıştır. Bir de birlikte görelim indirim tutarı nasıl hesaplanmakta.

Bekar bir ücretli için 2016 yılı indirimini hesaplayalım.

 1. Brüt Asgari Ücret 1.647,00 x 12 ay = 19.764,00
 2. Agi Oranı ( bekar mükellef için )     = %50
 3. Agi ye esas tutar 19.764,00 % 50   = 9.882,00
 4. Agi ye esas Tutar 9.882,00 % 15 ( Gelir Vergisi  1.dilimi ) yıllık tutar = 1.482,30
 5. Agi Aylık tutarı ( yıllık tutar 1.482,30 / 12 )   = 123,53

Evli ve eşi çalışmayan kimse için hesaplayalım.

 1. Brüt Asgari Ücret 1.647,00 x 12 = 19.764,00
 2. Agi Oranı ( mükellefin kendisi için %50 + çalışmayan eş için %10 )   = %60
 3. Agi ye esas olan tutar 19.764,00 %60 = 11.858,40
 4. Agi ye esas olan  Tutar 11.858,40 %15 ( Gelir Vergisine esas 1.dilim ) yıllık tutar  = 1.778,76
 5. Agi aylık tutarı ( yıllık tutar 1.778,76 / 12 )  = 148,23

Son olarak evli, eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan kimse için hesaplayalım.

 1. Brüt Asgari Ücret 1.647,00 x 12 ay = 19.764,00
 2. AGİ Oranı ( mükellefin kendisi için %50 + çalışmayan eş için %10 + iki çocuk için %15 )  = %75
 3. AGİ ye esas olan tutar 19.764,00 %75 = 14.823,00
 4. AGi ye esas olan tutar 14.823,00 %15 ( Gelir Vergisi 1. Dilimi ) yıllık tutar  = 2.223,45
 5. AGİ Aylık Tutarı ( Yıllık Tutar 2.223,45 / 12 )  = 185,29

Faydalı olması temennisiyle..

Emre KAYAALP