Gezegen ve yıldızların insanlar üzerindeki etkilerini yorumlayan bilim dalına Astroloji denilmektedir. Yazı tarihin başından günümüze gelişim göstermiş ve devam etmekte olan bilim dallarından birisidir. Astroloji bilimi, kader olmayıp; dönemleri, fırsat alanlarını ve şanslı zamanları inceleyen, doğum haritasında kıstılama ve zormala özellikleri sunan insanlar tarafından yorumlama esasına bağlı bilimdir.

Eski çağlarda doğal afetleri yönetme gayreti ile ortaya çıkmış, günümüzde ise etkisini büyük ölçüde yitiren ve inanç değerini kaybeden bilimdir. Temelinde ise sembollerle akıl yürütüp, tüme varım olgusunda yorumlarda bulunma vardır. Batı Astrolojisi, Kızılderili Astrolojisi, Çin Astrolojisi, Kelt Astrolojisi ve Türk Astrolojisi gibi bilinen birçok astroloji bulunur.

Batı Astrolojisi

Yıldızlarla değil, mevsimlerle alakalıdır ve sembolik bir ölçüm şablonu kullanılmaktadır. Gökyüzünde varsayılan ve “Zodyak” adı verilen hayali daireler bulunur ve Hint sistemindekilerden farklıdır. Burçlarda batı mitolojisinin etkileri görülmektedir. Sümer ve Babil gibi mezotopamya uygarlıklarından günümüze ulaştırılmıştır. 12 burç vardır.

Çin Astrolojisi

Batı Astrolojisinde olduğu gibi 12 farklı burçtan ve sembolden oluşmaktadır. Kişinin burcunu bulmak için doğum tarihlerinden faydalanılmaktadır. Yıldızlarla alakasız, daha çok hayvanlar halkasıdır. Tahminlerde felsefe, takvimler, kozmoz ve doğanın ritmi kullanılmaktadır. Çin Astrolojisinde burçlar Batı Astrolojisindeki gibi aylık değil, yıllıktır. Beş element teorisi, çin takvimi önemli yer tutar.

Kızılderili Astrolojisi

Zodyak kuşağı şifa kaynağı olarak kabul edilir. Her tür insan sorununun bu çember sayesinde çözüleceği inancı hakimdir. Doğum tarihine göre yorumlamalar sunulmaktadır. Kızılderili mitolojisi etkin rol sahibidir.

Kelt Astrolojisi

Kelt Astrolojisi de Hint Astrolojisi gibi ay bazlıdır. Birçok yazar ve astroloji uzmanı tarafından eski döenlerde yorumlanmıştır. Ancak günümüzde pek kullanılmaz. Kelt mitolojisinin etkileri büyüktür. Burçlar ağaç ve hyvan isimlerine göre nitelendirilmiştir. “Elma, Meşe, Zeytin, Porsuk, Kül ve Sedir” gibi birçok burç adı vardır.

Yeni Astroloji

114 burçtan oluşmaktadır. Burç bulmak için doğum yılı ve ayı önemlidir.

Eski Türk Astrolojisi

Eski Türk Astrolojisinde 36 farklı burç bulunmaktadır. Burç isimleri; “Toruk, Hımmıy, Hunta, Çolpancı, Kölköl…” şeklindedir. 12 yıllık hayvan takvimi esası vardır. Eski Türk Astrolojisinde hafta kavramı, dolayısıyla da yedi günün adları yoktur. İslamiyetten sonran benimsenmiş zaman dilimi ve kavramlardır.

Mevlüt TAPAN