Kısa bir zaman önce TEOG sınavının kaldırılması ve yeni bir sistem kurulmasının üzerinden çok geçmeden bu yenilenme çalışmalarından üniversite sınavı da payını almasın. Yeni sistem, teorik olarak açıklansa da velilerin ve öğrencilerin kafası oldukça karışmış durumda.

Yeni sisteme bir göz atmak gerekirse; bahar döneminde yapılacak olan sınavın tarihi kesin olarak şu an belli değildir. Açıklamaya göre Haziran ayı içerisinde cumartesi günü iki oturum (sabah-öğleden sonra) şeklinde yapılacağı belirtilmiştir.

Sınav aynı gün iki farklı oturumla gerçekleşecek. Birinci oturum sabaha başlayacak, Temel Matematik ve Türkçe sorularından oluşacak. İlk oturumda öğrencilerin sözel ve sayısal yeterlilik düzeyi ölçülecektir. Türkçe ve Matematikten 40’ar soru sorulacak olup %50-%50 etki edecektir. İlk oturumdan hesaplanan puan öğrencinin TYT-Puanını (Temel Yeterlilik Testi Puanı) oluşturacaktır. Bu puan, önlisans ve lisans programlarını tercih edebilmesi için baraj puanını teşkil edecektir. Baraj puanında eski sistemden farklı bir şey olmayacak önlisans için 150 ve üzerinde lisans için 180 ve üzerinde puan almak gerecektir. TYT puanının 2.aşamaya etkisi %40 olacaktır.

İkinci oturum ise öğleden sonra yapılacaktır. Oturumda Türk Dili ve EdebiyatıCoğrafya1’den 40 soru, Sosyal Bilimler ’den (Tarih, Coğrafya2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 40 soru, Matematik ’ten 40 soru ve Fen Bilimlerin ‘den 40 soru sorulacaktır. Genel sınav puanına etkisi % 60 olacaktır.

Sözel puan; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya1 ve Sosyal Bilimler testinden hesaplanacaktır. (%50-%50 etkileyecek)

Sayısal puan; Matematik ve Fen Bilimleri (%50-%50 etkileyecek)testinden hesaplanacaktır.

Eşit Ağırlık puanı; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya1 ve Matematik (%50-%50 etkileyecek)testinden hesaplanacaktır.

Yabancı Dil Sınavı oturumu aynı hafta sonu Pazar günü gerçekleşecek ve 80 soru sorulacaktır.

YÖK; bu yeni sınav sistemi ile daha sade ve anlaşılır bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirtmiştir. Bu amaçla olsa gerek çok fazla oturum sayısına sahip olan eski sistemin oturum sayısını düşürerek tek bir güne iki oturum şeklinde düzenlemiştir. Yeni sınav sistemi ile Mesleki eğitim için Temel yeterlilik puanı ön planda tutulmuştur demek mümkündür.

Umarım yeni sistem YÖK’ün de amaçladığı gibi öğrenci ve veliler üzerindeki sınav kaygısını azaltır. Kafa karışıklığını en aza indirir. Ancak unutmamak gerekir ki bütün değişikler olumlu sonuçlar doğurması amaçlanarak yapılsa da yanında birçok eksik yönü ve olumsuz sonuçları da doğurabilmektedir. Umudumuz yeni sistemin bütün öğrencilere hayır getirmesidir.

Arzu Gülcan KURTULMUŞ