Her Türk vatandaşı bulundurmak veya taşımak amacı ile silah satın alabilir. Eğer silah ruhsatını almaya engel bir nedeni yok ise 21 yaşını doldurması yeterlidir. Erkek veya kadın herhangi bir ayrım yapılmaksızın evinde veyahut dükkanında bulundurmak amaçlı silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatlı silahın başka bir yere naklinde atış poligonu da buna dahil olmak üzere oturduğu mahallenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek nakil belgesiyle taşıması gerekmektedir. Nakil belgesinde belirtilen o gün ve güzergah dışında silah hiçbir yere çıkarılamaz. Ruhsata sahip olan vatandaşlar, ticaret hanelerini veya oturdukları yeri değiştirmek isterse yeni adreslerini ruhsatı veren amirliğe haber vererek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerini kayıtlara geçirmesini ve ruhsata işlemesini sağlamak zorundadır. Taşındığınız yer başka bir mahalle ise önceki ruhsat belgelerini bulunduran mülki amirlik tarafından harç bedeli alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir. Silah taşıma ruhsatını alabilmek için belirli şartları sağlamak gerekmektedir.

Mesela can güvenliğini ya da mal varlığını korumak bunlardan biridir. Can güvenliği veya malı tehlike içerisinde olan kişiler kendilerine yapılan tehditleri de belgeleyip mülki amirliğe bildirerek taşıma ruhsatı alabilirler. Eğer silah ruhsatınız varsa ruhsatınızın iptal olma durumları söz konusu olabilir. Bu durumlar; 6136 ateşli silahlar kanununda belirtilen muhalefetten ceza alan kişiler, verilen silah ruhsatını 5 yılda bir yenilemeye sokmayan kişiler, belli nedenlerle ruhsatı alan ve bu niteliği kaybettikten sonra 6 ay içinde mülki amirliğe bildirmeyenlerin silah taşıma ruhsatı iptal edilir. Silahı bulundurması gereken yerden başka bir yere götürürse ruhsatı iptal edilir ve ömür boyu bir daha ruhsat alamaz. Ayrıyetten herhangi bir uyuşturucu madde bağımlılığı olup kullananlar, psikoljisi bozuk kişiler, nörolojik ve fizyolojik engeli olanlarda silah taşıma ruhsatı alamazlar.

Silah Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

  • Silah ruhsatı istediğine dair dilekçe,
  • Son 6 ay içinde çekilen 4 fotoğraf,
  • Silah ruhsatı istek belgesi,
  • Silah ruhsatı almaya yönelik herhangi bir sıkıntısı bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu,
  • İş yeri açma veya çalıştırma ruhsatı fotokopisi,
  • Mükellefiyeti gösteren vergi dairesi yazısı,
  • İşletilen işyeri ortak veya şirkete ait ise yönetim kararı yazısı.

Ayrıca, başvuru esnasında parmak izi alınması da zorunludur. Bütün belgeleri toplayıp mülki amirliğe verdikten sonra silah ruhsatı almak isteyen kişinin oturduğu meskenin kolluk birimleri tarafından kontrol edildikten sonra mülki amirlik tarafından verilen ruhsatla evinde veya iş yerinde bulundurabilir.

Emre KÖME