Savaş Öncesi

John Sigismund Zapolya, 1550’li yıllarda giderek artan Macaristan Kralı unvanını koruyordu. Fakat Sultan Süleyman rotasını Doğu’ya ve Malta’ya çevirmesiyle kendini Transilvanya Hükümdarı ilan etti. Sigismund annesinin 1559’da ölümünden sonra 1566 yılına kadar teorik olarak barış içinde bir krallığı yönetti ama eski Macar arasında çıkan birkaç isyanla uğraşmak zorunda kaldı.

Zengin Melchior Balassa, 1561’de Macar topraklarının çoğunu doğrudan Transilvanya ve Osmanlı’ya katarak Avusturya İmparatoru Ferdinand’a karşı çıkıp baş kaldırdı.

John’un Osmanlı desteği olmadan Melchior Balassa’yı hizaya getirmeye çalışması, 1562’de Hada’ta felakete sebep oldu. Bu durum Macaristan içindeki etnik ayrışmaları ve ayrıca isyanları da beraberinde getirdi.

Sigismund Protestan mezhebine geçerken, Katolik Macaristan’ın taht kavgasının fitilini de ateşlemiş oldu.

Kendisi vasal krallığında bu iç kargaşayla uğraşırken, artık yaşlanan ve gut hastası olan Sultan Süleyman, 1566’da Eger’de tekrar vuruşmak için Viyana üzerine yürümeden önce ordusunu topladı.

Ancak Sultan Süleyman artık hastalığından dolayı ordusuna eşlik edemediği için ordusunun başına başarılı veziri Sokullu Mehmed Paşa’yı koydu.

Büyük ordu Sultan Süleyman ve Sokullu Mehmed Paşa ile birlikte İstanbul’dan 1 Mayıs’da ayrıldıktan sonra Belgrad’a ulaşmaları tam 49 gün sürdü.

Sultan Süleyman Sigismund ile bir araya gelerek, Macaristan’ın tamamını vasalı yapacağına söz verdi.

Bu arada Sokullu’nun yeğeni ve Bosna Beylerbeyi olan Mustafa 2 Habsburg şehrini hafif bir direnişle karşılaşarak ele geçirdi. Sultan Süleyman ve veziri Eger üzerine yürürken ekseriyeti Hırvatlardan oluşan bir Habsburg ordusu Sultan Süleyman’ın yönünü güneye doğru değiştirmek için Yunanistan dışındaki Siklos’a saldırdı.

Macar-Hırvat ordusu, çok uzun zaman önce Viyana Kuşatması’nda başarı sağlamış general Nikola Subic Zrinski tarafından komuta ediliyordu. Siklos’da aldığı zaferden sonra Osmanlı komutanı olan sancakbeyi Muhammed’i idam ettirdi.

Muhammed Paşa gözde bir komutan olduğu için bu durum Sultan Süleyman’ı kızdırdı.

Bu infaz, Güney Macaristan’da Zrinski’nin kontrol edilemeyen tehdidi ile birlikte Osmanlı ordusunun Pec şehrinin yakınındaki Zigetvar bölgesinde Zrinski’yi ortadan kaldırmak için rotasını değiştirmesine sebep oldu.

Hamza ERBİR