Günlük hayatta ismini sıkça duyduğumuz ve zararlı etkilerine aşina olduğumuz “radyasyon” kelimesi esasen bir fizik terimidir.  Teknolojinin gelişmesiyle orantılı olarak maruziyet süresi de artmaktadır. Ancak radyasyon ile ilgili yanılgıya düştüğümüz bir nokta vardır. Bu da teknolojinin sadece cep telefonları ile yayıldığıdır. Aslında radyasyon toprakta ve işlenmiş gıdalarda da bulunmaktadır. Kısaca radyasyon terimini açıklayacak olursak, fazla nötronların parçalanarak ortaya beta, alfa ve gama ışınlarının saçılmasıdır.

Radyasyon üç şekilde yayılım göstermektedir. Bunlar, dalga yolu, parçacık yolu ve fotondur.

Radyasyon Çeşitleri Nelerdir?

İyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çeşitlerin de kendi içlerinde çeşitleri vardır. Buna göre, iyonlaştırıcı radyasyon çeşitleri: Elektromanyetik radyasyon, parçacıklı radyasyon. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon: Ultraviyole ışınları ve elektromanyetik radyasyondur.

Radyasyonun Zararları Nelerdir?

İyonlaştırıcı radyasyonun taşıdığı güçlü enerji DNA’yı parçalayabilecek doğal olarak da hücrenin ölmesine yol açar. Hücreler öldüğü takdirde dokular zarar görür ve kanser hastalığı ortaya çıkar. En çok gençlerde, yaşlılarda ve hamile kadınlarda zararlı olan hücrelerin ölmesi, genetik bozukluğa ve vücutta birtakım değişikliklere neden olur.

Radyasyonun en yakından tanıdığımız zararlı etkisi ise, televizyon ya da bilgisayara uzun süre bakan çocuklarda gözlerin bozulmasıdır diyebiliriz. Çünkü radyasyonun zararlı etkileri ilk olarak gözlerde başlar.

Ayrıca radyasyonun etkileri yalnızca bir bölgede değil başka bölgelere de etki edebilir.

Örneğin; Japonya Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen kaza sonucu radyoaktif maddeler 2 sene sonra okyanusun öbür ucundaki Kanada kıyılarına kadar ulaşmıştır.

Radyasyondan Korunma Yolları Nelerdir?

  • Kullanılmayan elektronik cihazlar kapatılmakla kalmamalı, fişleri de çekilmelidir. Çünkü elektronik cihazların stand by konumunda kalması elektronik kirliliğe neden olur.
  • Bilgisayar seçimi yaparken radyoaktif unsurları da göz ardı edilmemelidir. Cihaz kullanılırken ekran filtresi de bulundurulmalıdır.
  • Geceleri aydınlatıcı olarak floresan ya da halojen lamba kullanılmamalıdır.
  • En çok yapılan hata ise, geceleri bilgisayar ya da cep telefonunun yatılan odada bulundurulmasıdır. Çalışır durumda olmasa bile yaklaşık 8 saatlik uyku süresinde elektronik bir alete maruz kalmak kişiyi doğrudan etkiler.
  • Saç kurutma makinesi uzun süre kullanılmamalıdır.
  • Televizyona en az 2 metre uzaklıkta bulunulmalıdır.  Bu şekilde radyasyonun zararlı etkileri azaltılmış olur.

Tansu SÜLÜN