Popüler mesleklerden biri olan elektrik-elektronik mühendisliği, üniversiteye göz kırpan liseli genç arkadaşlarımızı oldukça cezbetmektedir. Bu cezbediş bazen fevri kararlarla insanları bu bölüme yönlendirmektedir. Bu durum ise ileri dönemlerde bazı arkadaşlarımızı bir hayli yıpratabilmektedir. Bundan dolayı iyice araştırmasını yapmadan meslek tercihi yapmak doğru değil.

Biz de bu yazıda elektrik-elektronik mühendisliği ve türevlerini açıklayarak bölüm hakkında bilgi almak isteyenleri bilgilendirelim.

>> Elektrik Elektronik Mühendisliği Dersleri
>> Elektrik Elektronik Mühendisliği İş İmkanları
>> Elektrik Elektronik Mühendisliği Maaşı

Öncelikle şunu belirtmeliyiz; ülkemizde ve dünyada elektrik-elektronik mühendisliği bölümü temelde aynı bilgileri veriyor olsa da işleyiş açışından sistem oldukça farklı durumda. Bu sebepten ötürü ülkemizde bu bölümde öğrenim görecek kişilerin üzerlerine oldukça fazla yük düştüğünü akıllarından kesinlikle çıkarmaması gerekmektedir.

Özellikle ülkemizde, lisans eğitiminden mezun olmuş ve direkt olarak akademik kariyer peşinde koşarak öğretim görevlisi olan hocalarımızın ciddi pratik eksikliklerinden dolayı teorilerin gerçeklenmesi konusunda öğrenciler, zihinlerinde bazı şeyleri canlandırma noktasında zorluk yaşamaktalar.

Bu sebepten dolayı öğrenciler olabildiğince teoride almış olduğu dersleri sürekli olarak kullanmaya çalışmalı ve bu bilgilerle bir şeyler üretmelidir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Dersleri

Elektrik-elektronik mühendisliği ve türevi bölümlerinde teori bir hayli önemlidir. Her ders teori bazlıdır ve matematik, geometri ve fiziği en uç noktalara kadar kullanmaktadır.

Lise boyunca bu ne işimize yarayacak denilen her konu gelişmiş haliyle işlev kazanmaya başlar. Örneğin; sürekli kullandığımız bir araç olan televizyonu örnek aldığımızda bu cihazı yapan arkadaşlar arka planında derin cebirsel hesaplamalar, fizik kanunları, olasılık teorileri gibi bir çok disiplin kullanırlar.

Bu bilgiler ışığında bu bölüme gelecek olan arkadaşların ders çalışmaktan hiçbir şekilde sıkılmayan yapıda olmaları gerekmektedir. Gerçekten matematik ve fiziği sevmeli ve bunları içselleştirmelidirler.

Elektrik – elektronik mühendisliği isminden de anlaşılacağı gibi geniş bir içeriğe sahiptir ama aslına bakarsanız ilerleyen süreçte bu meslek grubuna giren arkadaşlar alanlarını daraltıp bir yöne doğru yönlenmeye başlarlar çünkü bu meslek ucu bucağı olmayan bir deniz gibidir.

Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde her ders teori bazlıdır ve matematik, geometri ve fiziği en uç noktalara kadar kullanmaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği İş İmkanları

Bir alanda uzmanlaşmış bir kişi başka bir alanda uzmanlaşmış kişinin yaptığı işi yapamaz ancak yorum yapabilecek temel bilgisi bulunur. Yani elektrik elektronik mühendisi meslek hayatı boyunca sürekli olarak farklı alanlara yönelemez ya da yönelse de başarılı olamaz. O yüzden elektrik- elektronik mühendisi bir arkadaş içinde elektrik veya elektronik kelimesi geçen her işi yapabileceğini düşünmemelidir.

Elektrik elektronik mühendisliği ve türevi bölümlerde ilerleyen süreçlerde işler ne kadar spesifikleşse de başlangıçta teoriler birbirleri ile çok iç içedir. Hatta tüm bu farklılıklar aynı temelden oluşmaktadırlar. Bunlar temel bilimler olan matematik, fizik, ileri matematik, ileri fizik, doğrusal cebir, olasılık gibi derslerdir.

Bunun yanı sıra temel elektrik devre kuramları ve elektromanyetik kuramlardan oluşmaktadır. Tabii ki günümüz teknolojisi için kaçınılmaz olan modern ve atom fiziği gibi konularda bu temel unsurlar içerisindedir. Hatta bu sebepten dolayı Amerika ve bazı ülkelerde bu bölüm ‘Electrical engineering’ olarak geçer.

Ülkemizde ayrı birer bölüm olan bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği gibi bölümler o ülkelerde elektrik mühendisliğinin alt dalı olarak bölünmektedir. Bizim ülkemizde temelde aynı olan bu alt dallar ayrı birer bölüm olarak bulunmaktadır. (Bunlara örnek olarak telekomünikasyon mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kontrol mühendisliği gibi bölümler verilebilir.)

Mesleğin ülkemizde ve dünyada iş alanına bakarsak oldukça geniş bir yelpazesi vardır. Eğer gerçekten iyi bir mühendis olarak piyasaya çıkarsanız işsizlik gibi bir durum imkansız diyebiliriz.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Maaşı

Maaş konusunda net bir şey yazmak mümkün değil. Ancak genellikle başlangıçta 3500-4000 ₺ gibi bir rakam daha sonra kademeli olarak ivmeli bir şekilde artmaktadır. Bu rakamın altında bir rakamı teklif eden ‘ölücü şirketler’ olduğu gibi daha yüksek tekliflerde bulunan şirketler de bulunmaktadır. Mühendislik seviyeniz daha iyisini tercih noktasında size yardımcı olacaktır.

Piyasadaki şirketlerde oldukça güzel olan iş imanlarının yanında dışarıdan özel iş yapmak ve iş kurmak da bir hayli rahat diyebiliriz.

Özellikle KOSGEB Tübitak gibi kuruluşlar girişimcileri özellikle teknoloji (büyük bir bölümü elektrik-elektronik sektörü) alanında çok fazla desteklemektedir. Ama eğer iyi bir mühendis değilseniz ve kendinizi geliştirme noktasında da zayıf kalırsanız işsiz kalma olasılığınız da nispeten yükselecektir veya alacağınız ücretler düşük kalacaktır.

Bu bölümü tercih edecek arkadaşlara bir dipnot olarak da şunu düşmek gerekir: Üniversitelerin ismine veya şehrine bakarak tercih yapmaktansa bölüm hocalarının geçmişine, üniversitenin olanaklarına, çıkarmış oldukları ulusal ve uluslararası makalelere ve projelere bakarak tercih yapmak daha iyi bir karar olur.

Ahmet Cemal KURTULMUŞ