Biz kimiz?

Biz kimiz?” sorusu cevaplanması en zor olan sorulardan birisi…

İnsanların ya da insan topluluklarının kendilerini tanımlamaya çalışmaları, subjektifliğin kendi kendini görmesine engel olan kör noktalarına takılmış, yeterli bir tanımlama için dışarıdan, objektif bir bakışa ve teşhise ihtiyaç duyulmuştur. Öyle ki, hem iç dinamikleri ve enfüsü, hem de haricî, objektif bir bakışı ıskalamadan konan teşhis (yani şahıslaştırma), “kimlikleştirme sürecinin” zirvesi ve ekmeli olmuştur.

Soruya verilebilecek cevabın zorluğunu bilmekle beraber, zihinlerdeki belirsizliği giderip, şekil verici çizgileri çizmek adına ne yaptığımız ya da ne yapmaya çalıştığımız hakkında birkaç satır yazmak gerekiyor. Belki ne yapmaya çalıştığımız, sizi bizim kim olduğumuz hakkında bir teşhise götürecektir…

Bizim Köşe, insanların yüzeysel olarak bildiği “fenomenleri” konu edinir ve “aslında” ne olduğunu anlatmaya çalışan bir internet sitesidir. Bunu, yani avamın dilindeki bilindiği sanılan bilinmeyeni, yine basit bir üslupla anlatmayı dert edinir.

Örnek: Piyasa, herkesin dilinde rastlanabilecek, cümleleri içinde kullanabileceği, kamusallaşmış bir kelime ancak; tam anlamıyla ne olduğu çok da bilinmeyen bir fenomen. Bunun gibi “çok bilinen bir bilinmeyeni” uzmanlık alanına giren yazar, “efrâdını câmî, ağyârını mânî” bir tavırla ele alarak anlatır.

Maksat; kırılgan bilgilerimizin etrafını derûnî bir perspektifle sağlamlaştırmak, bilgiyi hakiki anlamıyla elde edebilmek; ortada dolaşan “fenomenin” çıplak gerçekliği karşısında hayret makamına erişmektir…

Bizim Köşe, tanımcı ve ansiklopediktir ancak; bir o kadar yorumcu ve eleştiricidir. Teorik bilgiyi, aktüel olana angaje ederek, konjoktürelliğin zayıflığını, teorinin güçlülüğüyle tahkim etmektedir. Böylece hem zamanın içindekini (günceli), hem de üstündekini (teori) mezcederek çok boyutlu ve kavrayıcı bir tavrı ve bakışı yakalamaya çalışır…

Bizim Köşe, konsept olarak bir paylaşım sitesidir ancak; Facebook, Twitter ve forumlar gibi açık bir platform değildir. İleride, yazar alımı yapmayı, dolayısıyla ve sonrasında giderek “açık” bir sosyal platforma dönüşmeyi hedeflemektedir.

Bizim Köşe yazarları, her biri ayrı ihtisas alanına sahip olmakla beraber ortak uzmanlık alanlarına da sahiptirler. Periyodik olarak on günde bir yazı yazma zorunluluğu olan Bizim Köşe uzman yazarı, isterse her gün yazma özgürlüğüne de sahiptir. Bu anlamda Bizim Köşe, yazarlarını disiplin ve sorumluluk anlamında da geliştirmeyi amaçlar.

Başlangıçtaki 11 kişilik yazar kadrosu, aynı zamanda kurucu kadro olma özelliğine sahiptir. Herhangi bir maddî menfaat peşinde olmayan Bizim Köşe, iştirâkî bir teşebbüstür.

Bizim Köşe’de “teşhis” dinamik bir süreçtir…